Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi

Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi
 
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması
Kategori : Türklerin Tarihi

Oğuz Yabgu Devleti nin Yıkılması ve Sonrası
 
Yabgu devleti zamanında Oğuzlar Üç-Oklar ve Boz-Ok diye iki kısım halinde teşkilatlanmışlardır. Bu kısımları meydana getiren Oğuz kabileleri hakkında biri Kaşgarlı Mahmud un Divan-ı Lügati't-Türk'ünde (11. asrın 3. çeyreği) diğeri Reşidüddin in Camiü't-Tevarih (14. asrın ilk çeyreği) nde olmak üzere iki kaynak mevcuttur. Divan-ı Lügati't-Türk'de ayrı ayrı damgaları ile birlikte 22 Oğuz kabilesi gösterilmiş, Reşidüddin ise, hem kabile sayısını 24 e çıkarmış, hem Boz-Ok, Üç-Ok tasnifi yapmış, ayrıca damgalara ilaveten, her kabilenin ongon unu belirtmiştir: 

Oğuz kabileleri:
Boz-Ok lar: Kayı, Bayat, Alka-evli (Alka Bölük), Kara-evli (Kar-bölük), Yazır, Döğer, Dodurga, Yaparlı, (Divan-ı Lügati't-Türk'de yok), Afşar, Kızır (Divan-ı Lügati't-Türk'de yok), Beğdili, Karkın (Divan-ı Lügati't-Türk'de yok). Bunun yerine Çaruklu).
Üç-Oklar: Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepni, Salur, Eymür, Alayuntlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva (Iva), Kınık. 

1000 yıllarına doğru Oğuz Yabgu Devleti yıkıldı. Bunun, Kimekler den bir kol olup, 9. asırda bir kuvvet olarak beliren Kıpçaklar (Kumanlar) ın baskısına ilaveten, Selçuklu ailesinin kendilerine bağlı kütlelerle birlikte ayrılmaları neticesi vuku bulduğu kabul edilmektedir. Kaşgarlı nın Oğuz haritasına (DLT II. e ilave) göre, 11. asır ortalarında Kıpçaklar Oğuz bozkırı nı ve Seyhun nehrinin aşağı mecrası sahasını işgal etmiş bulunuyorlardı.

Yabgu Devleti nin çöküşü üzerine, Oğuzlar dan kalabalık bir kısım Karadeniz in kuzeyinden batıya göçmüş (Uzlar), diğer bir kısım Cend bölgesine, oradan da Horasan a yönelmiştir (Selçuklular). Yerlerinde kalan Oğuzlar ın 11. asır ortalarında Karacuk dağları bölgesinde Mankışlak ta ve Seyhun kıyısındaki kasabalarda oturdukları; Moğol istilâsı sırasında da Cend de ve Karakum da Türkler in bulunduğu görülmektedir.
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması yazısı toplam 8665 defa okundu
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi Sayfayı Yazdır    Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi
Oğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin TarihiOğuz Yabgu Devletinin Yıkılması | Türklerin Tarihi