Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi

Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi
 
Hazar Devletinin Yıkılışı
Kategori : Dünya Tarihi

Hazar Devleti nin Yıkılışı

Hazar hakanlığı 10. yüzyılın ortalarından itibaren gücünü kaybetmeğe başladı. Bu, tabiat'ıyle daha önceki tarihlerde beliren sosyal huzursuzlukların sonucu idi. Ordu, Hazar unsurunun daha çok ticarî işlere kayması dolayısiyle-ücretli asker sayısının gittikçe artması yüzünden, yavaş yavaş millîliğini kaybederek yabancılaşıyordu. Daha 8. asır ortalarında ücretlilerin mühim bir kısmını Harezm ve civarından gelen müslümanlar teşkil ediyordu. 
Memlekette dil ve din birliğinin bulunmaması, Hazar topluluğunun dağılmasını kolaylaştıran amillerden olmuş; ordunun kuvvetten düşmesi neticesinde ticarî emniyetin sarsılması ekonomik dengeyi bozmuş; Peçeneklerin ülkeye yayılmaları, belki büyük karışıklık yılları olarak bilinen 854'lerde Kabarların, daha sonra Macarların ve ihtimal Kalizlerle Bulgar İskit'lerin yurttan ayrılmaları hakanlığı büsbütün zaafa uğratmıştı. 
İslavlar durumdan faydalandılar. Ticaret örtüsü altında etrafta saldırgan hareketlere giriştiler. Hazar sahillerindeki kasabaları yağmalıyor, tahrip ediyor, ahaliyi öldürüyorlardı (bilhassa 910, 913, 943 yıllarında). Vaktiyle hakanlık gemilerinin huzur içinde dolaştığı deniz ve nehir yollarında emniyet kalmadı. Hazar hükümet makamlarının kanunsuzluklara engel olmağa çalışmaları İslavları büsbütün azdırdı. 
Nihayet Kiyef Rus prensi Svyatoslav, Türk tarzında kurup donattığı kalabalık kara ve nehir kuvvetleri ile her cihetçe borçlu bulunduğu efendilerini mağlüp, başkenti zapt ve diğer şehirleri tahrip etti (965). Yakınında 12. asırda "Saksın" şehrinin kurulduğu eski başkent İtil şehri, el-Bîrünî zamanında (1048) bile harabe halinde idi... Hazarlar dağıldılar. Tamatarhan a, Kırım'a doğru çekilenler topluluk hayatını devam ettirmeğe çalıştılar. Kafkaslarda yaşayan Karaçayların Hazarlarla akrabalığı ileri sürülmektedir. Bugün Hazarların hatıralarından biri Hazar Denizi'nin adıdır.
Hazar Devletinin Yıkılışı yazısı toplam 7813 defa okundu
Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya TarihiHazar Devletinin Yıkılışı | Dünya Tarihi