Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi

Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi
 
Hazar Devletinin Gelişmesi
Kategori : Dünya Tarihi

Hazar Devletinin Gelişmesi

İslam hilafet imparatorluğunun en kuvvetli devirlerinde Arap ordularına karşı gösterilen bu çetin mukavemet Hazar devletinin kudretini bir kere daha ortaya koyar. Hakikaten 8.-9. asırlarda hakanlık, îslam müelliflerinin ifadelerinden de anlaşıldığı üzere, Çin ve Bizans ile denk ayarda olmak üzere, Doğu Avrupa'nın en büyük siyasî teşekkülü durumunda idi. Sınırları bilhassa batı ve kuzey yönünde genişlemiş, Kuzey Kafkaslar'da "Serîr" ülkesi "Avarlar", Alanlar, On-ogurlar ve Kafkaslar'ın dağlı kavimleri, Kırım'da Gotlar, İtil Bulgarları, Volga civarında Fin-Ugor Burtas'lar ve başka çeşitli Fin kolları, Desna ırmağı ile orta Dnyeper çevresindeki İslav kütlelerinden Radimiçler, Vyatiçler, Severianlar, Polianlar vb., Kuban havalisindeki Macarlar ve Kiyef ile dolayları, hakanlığın idaresine girmişlerdi.
Böylece, 9. asır sonlarına ait bir kaynakta (Eldad ha-Dani) hakanı "25 kral"ın başında olduğu söylenen Hazarlara bu siyasî gücü sağlayan başlıca imkanlardan biri, hakanlığın, coğrafî mevkii itibariyle Ortaçağ'ların belki en canlı ticarî faaliyet bölgesinin merkezinde yer almış olması idi. Hazar ülkesine İskandinavya'dan, Volga ve Kama boylarından bilhassa kürkler (samur, kakım, sansar, zerduva, tilki vb.) ve diğer ticarî mallar (balmumu,tutkal), Çin'den ve Türkistan'dan ipek ve kumaşlar, Bizans'tan türlü sanat ve süs eşyası geliyor, İtil ve başka Hazar şehirlerinde pazarlanıyor, bu çeşitli ve zengin emtia Orta Asya-Doğu Avrupa-Yakın-doğu kıtaları arasında bir yandan diğer yana akıyordu Hazar hakanlığı, devlete yüksek gelir sağlama bakımından bu büyük ticarî faaliyeti teşkilatlandırıp emniyet ve kontrol altına almak suretiyle en iyi şekilde değerlendiren bir siyasî birlik olarak Türk devletleri arasında seçkin bir yere sahip olmuştur.

Hazar Barışı (Pax Khazarica)
Kaynaklarda açıklandığına göre, Hazar hakanlığı refah içinde idi. İbn Fadlan (M.922) Hazarların bal, mum, un, kadife ve kürk ticareti yaptıklarını, Gerdîzî (M. 1048) arıcılık ve balmumu ticareti ile uğraştıklarını söylemekte, İstahrî (M. 930-933) Hazar devlet hazinesinin kaynakları olarak, ülkeye giriş noktalarında ve kara, deniz ve nehir yollarının belirli yerlerinde elde edilen gümrük resimleri ile tacirlerden alınan 1/10 vergileri zikretmekte, el-Mes'üdî (M. 944) Hazarların denizde ve nehirlerde gemiler işlettiklerini bildirmektedir. 
Aynı kaynaklara göre Hazar ülkesinde tarım için verimli topraklar ve pek çok meyve bahçeleri bulunuyor ve bunlar "hayata kolaylık getiriyordu". Mevcut imkanlar dolayısiyle Hazarlar şehirler de kurmuşlardı. Bunların en mühimi başkent İtil şehri idi. Öteki büyük şehirler, Belencer etrafında 4 bin kadar bahçesi ile Semender (Dağıstan bölgesinde deniz kenarında), Kuban'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde Tamtarkan; Taman Tarhan adından), Volga kıyısında Sarıgşın (Arap kaynaklarında, Al-beyza). Bugünkü Türkçe ile "Ak-şehir" diyebileceğimiz Sarıgşm, başkent İtil'in bazan "Hazaran" denilen doğu kısmı idi. Başkentte hakanın oturduğu batı semtine "Han-balıg" (Han-şehri) adı verilmişti. 
Başta kagan (hakan) veya Yilig (elig) ile bey (beh, peh)in bulunduğu, şad'lar tarhan'lar tudun'lar idaresinde olarak, eski Gök-Türk teşkilatını devam ettiren Hazar devleti kuvvetli ordusu ile hakim olduğu geniş sahada asayiş ve ulaşım güvenliği temin ederek 7.-9. yüzyıllar boyunca, Doğu Avrupa'da tam manasıyla bir "Hazar Barışı" ("Pax Khazarica") çağı gerçekleştirmişti. Hatta bu maksatla herhangi bir dış saldırıyı vaktinde önlemek için Bizans'tan getirilen ustaların yardımı ile 835'de ünlü Şarkel kalesi yaptırılmıştı. Rus kroniklerinde Bela Vedza (Beyaz kale) olarak zikredilen bu kale beyaz taştan ve tuğladan inşa edildiği için batı Türkçesi ile Şarkel (ak-ev=ak-kale) diye adlandırılmıştı.
Hazar Devletinin Gelişmesi yazısı toplam 4571 defa okundu
Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi
Hazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya TarihiHazar Devletinin Gelişmesi | Dünya Tarihi