Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi

Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi
Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi
Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi
Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi
Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi
Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi
Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi
Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi
Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi
 
Hazarların Araplarla Mücadelesi
Kategori : Dünya Tarihi

Hazarların Araplarla Mücadelesi

665'i takip eden yıllarda, Karadeniz kuzeyindeki "Büyük Bulgarya" devletinin kuvvetli Hazar genişlemesi karşısında dayanamıyarak parçalanması neticesi, Dnyeper'e kadar uzanan düzlükler Hazarlara geçmiş ve hakanlık Kafkasların güneyinde de İslam ileri harekatına karşı yolları kapamıştı. Araplarla Hazarların mücadeleleri şiddetli ve devamlı oldu. İlk büyük taarruz Halife Osman zamanında H. 31 (651-652)'de Selman b. Rebîa kumandasında yapıldı. Derbend'i aşarak Hazar başkenti Belencer'e kadar sokulan Arap kuvvetleri geri püskürtüldü ve Hazarlar güneye doğru Ermenistan'a girdiler. 
Bundan sonra, yarım asırdan fazla devam eden sınır boyu çarpışmalarını Arapların büyük çapta harekâtı takip etti. Bu seferlerin başında Emevîlerin ünlü kumandanlarından Mesleme Abd'il-Melik (Halîfe Velîd 1 -705-715-'in kardeşi) bulunuyordu. Derbend havalisine kadar uzanan (707-710, 711 yılları) Mesleme 714'de Derbend'i zaptetti ise de, kendisinin Istanbul'a yürümek üzere Kafkaslar'dan ayrılmasından sonra, Hazar taarruzu karşısında Arap kuvvetleri geri çekildi. 722 yılında, Ermeniye valisi el-Carrah'ül-Hikemî Hazar ülkesinde büyük başarı kazandı. 
730'a kadarki karşılıklı akınlar sonucunda Araplar tekrar Azerbaycan'a gerilediler. Fakat en mühim başarılarını Ermeniye ve Azerbaycan valisi Mervan b. Muhammet (sonradan halife)'in 737'deki harekatı ile elde ettiler. Bu münasebetle hakanın İslamiyeti kabule zorlandığı söylenir; ancak rivayete göre, az sonra o yine eski dinine dönmüştür. İslam halifeliğinde Abbasîlerin iktidara gelmesi ile nıücadele hızından kaybetti. Mühim olmak üzere 8. asrın 2. yarısında, 760'lardan sonra, Hazarların Tiflis'i tekrar ele geçirip Ermeniye bölgesine girmeleri zikredilmeğe değer. 
Bu savaşlar dolayısiyle belirtildiğine göre, halîfe El-Mansür tarafından H. 141 (758)'de Daryal'da kurulmuş olan Ermeniye vilayet merkezinde vali Yezîd b.Useyd, hakanla uzlaşmak için, halîfenin arzusu gereğince bir Hazar prensesi ile  evlenmek istemiş, tarhanlar refakatinde ağır çeyizi ile Berdaa (vilayet merkezi)'ya getirilen kızın doğum esnasında çocuğu ile ölmesi, hakanı bunun gerçekte bir ihanet sonucu olabileceği düşüncesine sevkederek harp sebebi sayılmış ve As-Tarhan kumandasındaki Hazar ordusu hilafet topraklarına yürümüştür.
Hazarların Araplarla Mücadelesi yazısı toplam 4045 defa okundu
Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi
Hazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya TarihiHazarların Araplarla Mücadelesi | Dünya Tarihi