Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi

Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi
Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi
Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi
Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi
Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi
Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi
Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi
Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi
Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi
 
Hazarların Bizans A Yardımları
Kategori : Dünya Tarihi

Gök-Türklere Bağlı Hazarların Bizans a Yardımları

558'den sonraki yıllarda Sasanîlerle savaşa girişmiş Kafkaslar hakimi bir kavim olduğu bildirilen Hazarlar (daha doğrusu Sabarlar) "Hazar" adı ile 586'da Bizans'da iyice tanınmış bulunuyorlar, fakat aynı zamanda "Türk" diye anılıyorlardı. Çin kaynaklarında ise "Türk-Hazar" (T'u-küe Ho-sa-K'o-sa) adı ile zikredilmişlerdir. Bu son iki kayıt Hazar ülkesinin 576 yıllarında hakimiyeti Karadeniz'e ulaşan Gök-Türk imparatorluğu sahası içine alındığını göstermekte ve topluluk adları kullanılışında Türk geleneğine uygun düşmektedir. 
Böylece, Hazarlar, Gök-Türk hakanlığının batıda en uç kanadını meydana getirmişlerdir. Ermeni tarihçisi rahip Sebeos (VII.asır)'a ve İslam kaynaklarına göre, Gök-Türk hanedanı Aşına ailesinden bir başbuğun idaresinde bu durum 7. yüzyılın 2. çeyreğine kadar devam etmiş ve Hazarlar Batı Gök-Türk hakanının iradesi ile Sasanîlere karşı Bizans'a yardımda bulunmuşlardır. Hazarların Derbend'i geçerek Gürcistan'a girip Tiflis'i kuşattıkları ve Azerbaycan'a akınlar yaptıkları 626 yılına doğru, kendisi doğu Karadeniz sahillerinde bulunduğu sırada, başkenti Sasanî-Avar muhasarasına alınmış olan Bizans imparatoru Herakleios, Tiflis önlerine gelerek, Hazar hükümdar-başbuğu -ihtimal Batı Gök-Türk hakanı Tong Yabgu'nun küçük kardeşi "Yabgu" ile vardığı anlaşma sonucunda sağladığı 40 bin atlının desteği sayesinde İran içlerine yürümeğe muvaffak olmuştu. 
Bu münasebetle Anadolu İranlıların istilasından kurtarılmış, Sa-sanîler artık büyük devlet olmaktan çıkmış ve Hazar kumandanı Çorpan Tarhan'ın başarı ile harekatı yürüttüğü bu sıralarda "Yabgu" da Tiflis'i zaptederek (629) bazı Ermeni kütlelerini himayesine almıştı.
Hazarların Bizans A Yardımları yazısı toplam 3880 defa okundu
Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi
Hazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya TarihiHazarların Bizans A Yardımları | Dünya Tarihi