Hazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi

Hazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi
Hazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi Hazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi
Hazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi
Hazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi
Hazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi
Hazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi
Hazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi
Hazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi Hazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi
Hazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi
 
Hazarların Dili Kökeni
Kategori : Dünya Tarihi

Hazarların Kökeni ve Dili 

Doğu Avrupa da ilk muntazam devlet kuran kavim Hazarlar dır. Hazarlar, Orta Asya da halis bir Türk kavmi idiler. 7.-10. yüzyıllarda kuvvetli teşkilatı, canlı ticarî faaliyeti, dinî hoşgörüsü ve iktisadî refahı ile Kafkaslar ve Karadeniz'in kuzey düzlüklerinde İtil (Volga)'dan Özü(Dnyeper)'ye, Çolman(Kama)'a ve Kiyef'e uzanan sahada siyasî istikrar sağlayan Hazar hakanlığı Doğu Avrupa tarihinde büyük rol oynamış en mühim Türk devleti olarak görünmektedir. Hakanlığa ad veren Hazarların (Arapça da al-Hazar, İbranicede Hazar, Kozar, Latincede Chazari, Gazari, Grekçede Khazaroi, Rusçada Kozar, Kozarin, Macarcada Kazar, Kozar, Ermenicede Hazir-k, Gürcücede Hazar-i), Sabar Türklerinin devamı oldukları İslam tarihçisi el-Mes'üdî'nin (10. yüzyıl) bir kaydı ile de kuvvet kazanmıştır. Ona göre, İranlıların "Hazar" dedikleri topluluk Türkler tarafından "Sabar" (Sebir) diye anılır. Sabar adı yerine Hazar tabirinin hemen aynı manaya gelmesi de bunu teyid eder.
Hazarları meydana getiren ahalinin yalnız eski Sabar Türkleri'nden ibaret olmadığı, aslen Sabar olan Semender ve Belencer adlı iki Hazar boyundan başka, hakanlık topraklarında yaşayan zümreler arasında çeşitli Türk guruplarının yer aldığı da şüphesizdir. Hazar ülkesinde Y'li (doğu) Türkçe (Hun, Gök-Türk, Uygur lehçesi) yanında R'li (batı) Türkçe (Ogur-Bulgar lehçesi) de konuşuluyor, ayrıca Fin-Ugor (Macarca) ve diğer mahallî diller kullanılıyordu. 
Bu, bölgede cereyan eden tarihî hadiselerin tabiî sonucu idi: Hazar devletinin ana toprakları durumunda olan Itil-Kafkaslar-Don arası saha, doğudan batıya gelişen büyük göç hareketlerinin yolu olduğu için, Hunlardan, Ogurlardan, Fin-Ugorlardan. Avarlardan burada kalan kütleler hayatlarını devam ettiriyorlardı.
Hazarların Dili Kökeni yazısı toplam 5314 defa okundu
Hazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Hazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi
Hazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya TarihiHazarların Dili Kökeni | Dünya Tarihi