Safeviler | Dünya Tarihi

Safeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya Tarihi
Safeviler | Dünya Tarihi Safeviler | Dünya Tarihi
Safeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya Tarihi
Safeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya Tarihi
Safeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya Tarihi
Safeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya Tarihi
Safeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya Tarihi
Safeviler | Dünya Tarihi Safeviler | Dünya Tarihi
Safeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya Tarihi
 
Safeviler
Kategori : Dünya Tarihi

Safeviler (1502-1732 )

Devlet, adını Erdebilli (İran) Şeyh Safiyüddin (ölm. 1334)' tarafından kurulmuş olan Safeviyye Tarikatı'ndan almıştır. Şah İsmail, Akkoyunluların içinde bulunduğu kargaşadan faydalanarak, gerek Akkoyunlu ve gerekse Karakoyunlulardan dağınık Türkmen zümrelerini, propaganda ettiği dinî heyecanın katkısı ile bir araya getirmeyi başarmıştır. Şah İsmail, çoğunluğu Anadolu'dan gitme Rumlu, Şamlu, Tekelü, Ustacalu, Dulkadirli, Afşar, Kaçar, Bayburtlu, Varsaklar gibi Türkmen aşiretlerinin de desteği ile Tebriz' i zapt ederek Safevi Devleti'ni kurdu (1502).
Akkoyunlular'dan Azebaycan'ı alan Şah İsmail, 1509'da Bağdat'ı ele geçirdi. 1510 yılında Özbek Hanı Şibani'yi Merv yakınlarında ağır bir yenilgiye uğratarak sınırlarını Ceyhun nehrine kadar genişletti. Anadolu'da Şiî propagandasını gittikçe artırması, Osmanlı Hükümdarı Yavuz Sultan Selim'i harekete geçirdi. 1514 yılında Çaldıran'da yapılan savaşı kaybeden Şah İsmail, ölümüne kadar (1524) bir daha toparlanamadı. Yerine geçen Şah Tahmasb (1524 -1576), saltanatı süresince doğuda Özbekler, batıda da Osmanlılar ile mücadele etti. Onun ölümü ile bir süre devam eden karışıklıklardan sonra hükümdar olan I.Abbas dönemi (1587-1628) Safevilerin en parlak dönemidir. Özbeklere ve Osmanlılara karşı başarılar yanında pek çok alanda ilerlemeler kaydedilmiştir. Daha sonraki dönemler Osmanlılarla uzun süren mücadeleler, taht kavgaları ve iç çekişmelerle geçmiştir.
1732 yılında Afşarlar'dan olan Nadir Şah'ın iktidarı ele geçirmesiyle İran'da Safevi Hanedanı yıkılmış Afşar Hanedanı başlamıştır. Nadir Şah, doğuda Türkistan ve Hindistan'da büyük fetihler yapmıştır. 1779 yılında kurulan Kaçar Hanedanı ile İran'da Türk hâkimiyeti 1925 yılına kadar kesintisiz devam etmiştir.
Safeviler yazısı toplam 4980 defa okundu
Safeviler | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Safeviler | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Safeviler | Dünya Tarihi
Safeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya TarihiSafeviler | Dünya Tarihi