Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi

Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi
 
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı
Kategori : Dünya Tarihi

Doğu Türkistan (Kaşgar Hanlığı)

Uygur ve Karahanlıların üzerinde kurulduğu Isık göl, İli Havzası ve Doğu Türkistan'ın bir bölümü Çağatay Hanlığı'nın çöküşünden sonra, Duğlat emirlerinin hâkimiyetine girmişti. Timur'dan sonra kendini toparlayan hanlığın idarecileri, putperest Kalmuk, Oyrat gibi kabilelere karşı cihat eden Müslüman kimselerdi. Bunlardan biri Veys Han'dır (1418-1428). Yerine geçen oğlu Esen-Buğa (1429 -1462), Timurlular ile mücadele etmiştir. 17 yüzyılda bu bölgelerde Hoca adı verilen yerli kişiler hâkim idi. Mançu Sülâlesi boyunca (1644-1911) Çin'e bağlanan bölge halkı daha sonra sık sık Çin'e karşı ayaklanmıştır. Bunlar'dan 1866 yılında başlayan, Yakub Bey (Atalık Gazi) tarafından idare edilen ayaklanma önemlidir. Türkistan'ın istiklâlini amaç edinen Atalık Gazi, kendini Kaşgar Hanı ilân ederek önemli başarılardan sonra müstâkil hale gelmiştir (1874). Fakat Çin,Rus ve İngiliz kıskacına giren Atalık Gazi, çareyi İstanbul'a elçiler göndererek (1870) Sultan Abdulaziz'e tâbi olmakta bulmuştur.. Osmanlılar karşılık olarak, o dönemde içinde bulundukları güç şartlardan dolayı silâh ve iktisadî öğretmenler göndermekten başka yardım yapamamışlardır. Atalık Gazi'nin ölümünden sonra ülkesi Çinliler tarafından tekrar işgal edilecektir (1877).

* Ejderhan Hanlığı
(Astrahan veya Hacı Tarhan Hanlığı) (1466-1556)
Altın-Orda hanlarından Küçük Muhammed'in torunu Kasım Han tarafından 1466 yılında kurulmuştur. Adını başkentleri olan Hazar kıyısındaki Ejderhan'dan alır. Don-itil-Kuban ırmakları arasındaki ticaretin yoğun olduğu bölgede kurulmasına rağmen askerî ve siyasî güce sahip olamadıkları için hanlık 1556'da Rusya tarafından işgal edilmiştir.
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı yazısı toplam 5240 defa okundu
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi
Ejderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya TarihiEjderhan - Kaşgar Hanlığı | Dünya Tarihi