Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi

Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi
Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi
Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi
Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi
Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi
Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi
Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi
Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi
Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi
 
Kazak Hanlığı Yüzler
Kategori : Dünya Tarihi

Kazak Hanlığı ve Yüzler (Cüzler)

Ebulhayr Han idaresindeki Özbekler, Moğol kabilelerinin saldırısı ile büyük kayıplar vermişlerdi. Özbek uruğları arasında iç çekişmeler başlaması üzerine bunlardan bir kısmı hanlıktan ayrılarak kuzeye göç ettiler (1457). Daha başka Türk unsurların katılması ile güçlenen bu topluluklar, kendi başlarına buyruk hareket ettiklerinden dolayı Kazak diye bilineceklerdir. Kazaklar bundan sonra Cuci soyundan değişik hanlar idaresinde siyasî bir birlik hâlinde yaşamışlardır. Kasım Han XVI. yüzyılın başlarında Kazakların tamamını hâkimiyeti altında birleştirmeyi başarmıştır. 17. yüzyıl başlarında Tevkel Han zamanında güçlerini daha da artıran Kazaklar, Maveraünnehir'e başarılı bir sefer düzenlemişlerdir. Bu dönemde Kazaklar, üç orda hâlinde (cüz = yüz) teşkilâtlandırılmışlardır. Bunlar Büyük Orda (Ulu Cüz) doğu da, Küçük Orda (Kiçi-Cüz) batıda, Orta-Orda (Orta-Cüz) ise Taşkent merkez olmak üzere ortada bulunuyordu.
18. yüzyıldaki Kalmuk istilâsı, Özbeklerin kuzeyindeki Kazakları perişan etmiş ve cüzlerin birbirinden kopmasına yol açmıştır. Ruslar, Kalmuklar ile Kazakları birbirine kışkırtarak, onları iyice zayıflatmıştır. Kazak ordalarından Küçük Orda Hanı Ebulhayr'ın, yardım alma ümidiyle Ruslara taviz vermesi, Kazakların Rus hâkimiyetine düşmüşlerine sebep olmuştur (1731).
Geri kalan Kazaklar, Kırgızlar ile birlikte Buhara, Hive ve Hokand Hanlığı etrafında toplanarak Ruslar'la mücadele etmişlerdir. Rus zulmüne karşı Kazak Türkleri pek çok defa isyan etmişlerdir . Bunlardan 1783'te Sırım Batur önderliğinde Doğu Kazakistan 'da baş gösteren ayaklanma 15 yıl sürmüştür. 19. yüzyılın ikinci yarısında Ruslar, Kazakların siyasî birliğine son vermişlerdir. Sovyetler döneminde de Kazaklara karşı baskılar ve asimilasyon devam etmiştir.
Kazak Hanlığı Yüzler yazısı toplam 5999 defa okundu
Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi
Kazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya TarihiKazak Hanlığı Yüzler | Dünya Tarihi