Azerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi

Azerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi
Azerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi Azerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi
Azerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi
Azerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi
Azerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi
Azerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi
Azerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi
Azerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi Azerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi
Azerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi
 
Azerbaycan Hanlıkları
Kategori : Dünya Tarihi

Azerbaycan Hanlıkları

Azerbaycan yani "odlar/ateş ülkesi" tıpkı Anadolu gibi çok eski devirlerden itibaren Türk akınlarına sahne olmuş ancak, bölgenin Türkleşmesi XI. yüzyıldaki Selçuklu çağı Oğuz-Türkmen yerleşmeleriyle gerçekleşmiştir. Moğol ve Timur idaresinden sonra bölgede Karakoyunlu ve Akkoyunlular Türkmenleri hâkimiyet kurmuştur. Daha sonra kurulan Safevi Devleti ile Osmanlılar arasında sürekli mücadelelere sahne olan Azerbaycan, Nadir Şah'ın ölümünden sonra (1747) küçük hanlıklara bölünmüştür. Bölgede güçlenen Ruslar, önce Azerbaycan'ın iç işlerine karışmaya başladılar. Ardından Kuzey Azerbaycan'da yarım asır kadar birbirleri ile mücadele eden hanlıkları, birebir hâkimiyetlerine almışlardır. Böylece 1805'de Gence Hanlığı ( Ziyadoğulları), 1806'da Kuba ve Bakü Hanlıkları, 1815'te Şeki Hanlığı (Hacı Çelebi oğulları) ve 1822'de Karabağ Hanlığı (Cevanşir Beyleri) Ruslar tarafından ele geçirildi. Rus ilerleyişi karşısında harekete geçen, İranlılar, Ruslara peşpeşe yenilerek Gülistan ve ardından 1828 Türkmençay Andlaşması'nı imzalamak zorunda kaldılar. Bu anlaşmayla Azerbaycan, Aras sınır olmak üzere kuzey ve güney diye fiilen bölünmüş, Kuzey Azerbaycan'ı Ruslar işgal ederken, Güney Azerbaycan İran'da kalmıştır. Güney Azerbaycan'da Hoy ve Tebriz'de Dünbüllü Hanları, Erdebil'de Şeyhler gibi hanlıklar hüküm sürdüler. Bolşevik İhtilâli üzerine Rus ordularının Kafkaslardan çekilmesi ardından Azerbaycan Türkleri, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlıklarını ilân ettiler. Bunda Nuri Paşa komutasındaki bir Osmanlı birliğinin Bakü'ye girmesi etkili olmuştur.
İlk bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti, 27 Nisan 1920 yılındaki kanlı Kızıl Ordu işgaline kadar yaşamıştır. Sovyetler döneminde Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 1991 yılında ise bu devlet Azerbaycan Cumhuriyeti olarak bağımsız bir Türk devleti hâline geldi.
Azerbaycan Hanlıkları yazısı toplam 5254 defa okundu
Azerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Azerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Azerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi
Azerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya TarihiAzerbaycan Hanlıkları | Dünya Tarihi