Hokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi

Hokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi
Hokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi Hokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi
Hokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi
Hokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi
Hokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi
Hokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi
Hokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi
Hokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi Hokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi
Hokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi
 
Hokand - Hive Hanlığı
Kategori : Dünya Tarihi

Hive Hanlığı (1512-1873)

Şibaniler soyundan İl-Bars, Safevileri Harezm'den atmayı başararak, merkez Ürgenç şehri olmak üzere Hive Hanlığı'nı kurdu (1512). Arab Muhammed Han zamanında (1603-1623), hanlık merkezi kuraklık sebebiyle Hive şehrine nakledilmiştir. Hanlık tarihinde iç çekişmeler, Özbek Hanlığı'na, Moğol Kalmuklar'a, Ruslar'a ve İran'a karşı mücadeleler eksik olmamıştır. XVI. yüzyılın sonlarına doğru, Amu-derya'nın yatağını değiştirerek, Hazar Denizi yerine Aral gölüne dökülmeye başlaması, bölgede ziraî ve iktisadî hayatın büyük ölçüde gerilemesine sebep olmuştur. Hanlık, Afşar hanedanından Nadir Şah'ın Hive'yi ele geçirmesinden sonra (1740) kısa bir süre İran'a bağlı kaldı. Deli Petro zamanından beri Orta Asya'da gözü olan Ruslar, hileyle önce Hazar kıyılarında üs oluşturup ardından 1873 yılında Hive'ye saldırdılar ve hanlığı ele geçirdiler. Son Hive hanının Kızılordu tarafından tahtan uzaklaştırılmasına kadar (1920) şeklen de olsa Hive Hanlığı varlığını korudu.
Hive Hanlarından Ebul Gazi Bahadır Han (1643-1665), "Şecere-i Terakime" ve "Şecere-i Türkî" adlı eserleriyle Türk tarih ve kültürüne büyük bir hizmette bulunmuştur.

Hokand Hanlığı (1710-1876)
Hive ve Buhara Hanlıkları arasındaki mücadelelerden bıkan bir kısım halkı etrafına toplayan Şibani soyundan gelen Şahruh, Fergana'da Hokand merkez olmak üzere bağımsız bir hanlık kurmayı başarmıştır (1710). Bir ara Çin hâkimiyetini tanımak zorunda kalan hanlık, 1876 yılında Ruslar tarafından ortadan kaldırılmıştır.
Hokand - Hive Hanlığı yazısı toplam 4611 defa okundu
Hokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Hokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Hokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi
Hokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya TarihiHokand - Hive Hanlığı | Dünya Tarihi