özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi

özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi
özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi
özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi
özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi
özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi
özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi
özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi
özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi
özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi
 
özbek Hanlığı şibaniler
Kategori : Dünya Tarihi

Özbek Hanlığı (Şibaniler) (1428-1599)

Batu Han'ın kardeşi Şiban soyundan gelen Ebulhayr Han devletin kurucusudur. Altınorda Hanı Özbek Han'ın ahfadından oldukları için devlete onun ismini vermişlerdir. Özbekler, 1428 yılında Ebulhayr'ı Sibir şehrinde han ilân etmişler ve Timurluların içine düştüğü karışıklıklardan yararlanan Ebulhayr Han da, 1431'de Gürgenç dahil olmak üzere Harezm'e, 1447'ye doğru da Seyhun dolaylarında Sığnak şehrinden Özkent'e kadar olan bölgeye hâkim olmuştur. Ancak 1457'deki Moğol kabilelerin saldırısı yeterli direnç gösterilmediği gerekçesiyle Özbeklerin bir kısmı Ebulhayr'ın hâkimiyetini tanımayarak kuzeye göç etmişlerdir. Bunlar kendi başlarına buyruk hareket ettiklerinden dolayı Kazak diye anılacaklardır.
Ebulhayr Han, Çağataylılar'dan Yunus Han'a karşı giriştiği mücadeleyi kaybederek 1468 yılında ölmüştür. Yerine geçen oğlu Şah-Budak Han ise Yunus Han ve Timurlulara karşı ülkesini koruyamamıştır. Onun yerine geçen oğlu Muhammed Şibani Han, önce Timurluların iç mücadelelerinden faydalanarak, Maverâün-nehr'i ele geçirmeyi başardı (1500). Ardından Çağataylılar'ı yenerek Taşkent ve Sayram bölgelerini (1503), Timurlular'ın elinden de Harezm, Belh ve Herat şehirlerini alarak Türkistan'ın en büyük gücü haline gelmiştir. Ancak Şibani Han, Merv'de Safevi Hükümdarı Şah İsmail ile yaptığı savaşı kaybederek öldü (1510).
Muhammed Şibani Han'dan sonra büyük bir sarsıntı geçiren Özbek Hanlığı uzun bir süre iç çekişmelerle istikrarsız bir dönem yaşamıştır. Muhammed Şibani Han'dan sonra Özbeklerin en büyük hükümdarı olarak kabul edilen II. Abdullah Han zamanında (1580-1598), hanlık eski gücüne kavuşmuştur. Fakat 1597 yılında Safevi Hükümdarı Şah Abbas'a yenilmesi Özbek Hanlığı'nın parçalanmasına yol açmıştır. Sonuçta Horasan Safevilere, Taşkent ve civarı Kırgızların eline geçti. Diğer bölgelerde müstakil hanlıklar kuruldu.
özbek Hanlığı şibaniler yazısı toplam 5439 defa okundu
özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi
özbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihiözbek Hanlığı şibaniler | Dünya Tarihi