Altın Orda Devleti | Dünya Tarihi

Altın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya Tarihi
Altın Orda Devleti | Dünya Tarihi Altın Orda Devleti | Dünya Tarihi
Altın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya Tarihi
Altın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya Tarihi
Altın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya Tarihi
Altın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya Tarihi
Altın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya Tarihi
Altın Orda Devleti | Dünya Tarihi Altın Orda Devleti | Dünya Tarihi
Altın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya Tarihi
 
Altın Orda Devleti
Kategori : Dünya Tarihi

Altın Orda Devleti (1227-1502)
(Altın Ordu=Kıpçak İmparatorluğu)

Altın Orda Hanları, Cengiz Han'ın büyük oğlu Cuci neslindendir. Deşt-i Kıpçak'ın idaresini üstlenen Cuci'nin 1227 yılında ölmesi üzerine, on sekiz oğlundan en büyüğü olan Orda ile ikinci oğlu Batu, dedeleri Cengiz Han'ın yanına giderek han olmak istemişlerdi. Cengiz Han, orda adı verilen iki karargâhtan (otağ), altın aksamlı Ak-Orda'yı Batu'ya, gümüş aksamlı Gök-Orda'yı Orda'ya kurdurdu. Böylece ikinci oğul Batu'yu, babası Cuci'den sonra hanlık makamı için tercih etmiş oluyordu. Ak-orda veya Altın-orda adıyla Batu Han, Doğu Avrupa'ya kadar bütün Deşt-i Kıpçak'ın hâkimi olurken, kendisine bağlanan ağabeyi Orda, Gök-orda adıyla, İtil'den İrtiş'e kadar olan devletin doğudaki topraklarını yönetmekteydi. Devletin Başkenti Saray şehri idi. Bu olaydan sonra Batu, Sayın Han; Orda ise İçen Han lakapları ile anılacaklardır.

Batu'dan sonra başa geçen kardeşi Berke, İslâmiyetî kabul eden ilk Altın-Orda hanıdır ve devlet en parlak dönemini onunla yaşamıştır. (1256-1266). Özbek Han(1313-1340), zamanında ise İslâmiyet resmî din olarak kabul edilmiş ve zaten ordu ve halkının hemen tamamı Türk olan Altınorda Devleti tam bir Müslüman-Türk devleti hüviyetine bürünmüştür. Aynı dönemde devletin doğu kanadı olan Gök-Orda sülâlesi ortadan kaldırılarak devlet merkezileşmiştir. Fakat 1369 yılından sonra Cuci'nin diğer oğulları; Toğay-Timur ve Şiban neslinden gelenler güç kazanmışlardır. Toğay-Timur nesli, Altın-orda hanlık makamını ele geçirirken, Şiban neslinden gelenler de Batı Sibirya'da hükümran olmuşlardır.

Toktamış Han zamanında (1379-1396) Timur'un darbesi ile sarsılan Altın-Orda Devleti, Küçük Muhammed Han zamanında (1427-1440 ); Altın-Orda devleti bölünmeye başlamış ve nihayet, Şeyh Ahmet Han (1481-1502 ) ile birlikte devlet tamamen ortadan kalkmıştır. Altın-Orda Devleti'nin zayıflayıp, yıkılmasıyla hâkim olduğu sahalarda yeni hanlıklar kurulmuştur.
Altın Orda Devleti yazısı toplam 8996 defa okundu
Altın Orda Devleti | Dünya Tarihi Sayfayı Yazdır    Altın Orda Devleti | Dünya Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Altın Orda Devleti | Dünya Tarihi
Altın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya TarihiAltın Orda Devleti | Dünya Tarihi