Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi

Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi
 
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler
Kategori : Islam Tarihi

Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler

Dandanakan Savaşı'ndan sonra yapılan kurultayda ülkenin çeşitli bölgelerine hanedan üyelerinin idareci olarak gönderildiğini belirtmiştik. Gönderildikleri bölgelerde, devlete bağlı kalmak şartıyla kendi idaresini kuran bu kişiler, Melikşah'ın ölümünden sonra (1092) bağımsızlıklarını ilân etmeye başlamışlardır. Bu dönemde ülke dörde bölünmüştür: Irak ve Horasan, Kirman, Suriye ve Anadolu.
 
1)Irak ve Horasan Selçukluları (1092-1194)
Irak ve Horasan Selçuklu Devleti'nin merkezi durumundaydı. Sultan Mehmet Tapar'dan sonra Selçuklu tahtına geçen oğlu Mahmut tahta geçtiği sırada amcası Sencer Horasan meliki idi. Sencer Mahmut'u tahttan indirdi ve himayesine aldı. Mahmud, merkezi Hemedan olan Irak Selçuklu Devleti sultanlığına getirilirken, Sencer büyük sultan sıfatıyla Horasan'daki Merv'de tahta oturdu. (1119) Irak Selçukluları, Azerbaycan'dan Fars bölgesine, Horasan Selçukluları ise Maverâünnehir'den Afganistan'a kadar uzanan bölgeleri içinde barındırmaktaydı. Irak Selçuklularının son sultanı III. Tuğrul devrinde yönetim aslında atabeylerin eline geçmişti. Sultan Tuğrul'un Harezmşah Tekiş'e yenilmesiyle Irak Selçuklularının toprakları Harzemşahlara geçti (1194).
 
2)Kirman Selçukluları ( 1092-1187)
Çağrı Bey'in oğlu Kavurd , Selçukluların Kirman kolunun başı idi. İran'ın güneyinde yer alan Kirman'dan başka Fars, Hürmüz ve Umman'ı da zapt etmişti. Birkaç kez isyan eden Kavurd Sultan Melikşah tarafından boğdurulmuştu. Yerine geçen oğulları Selçuklulara bağlı kaldılar. Bir ara Gurlular'ın hâkimiyetine giren Kirman Selçuklularına Oğuz Başbuğu Dînar tarafından son verilmiştir (1187).
 
3)Suriye Selçukluları ( 1092-1117)
1077 yılından beri Suriye Selçuklu meliki olan Tutuş, kendini sultan ilân ederek, Berkyaruk'un üzerine yürümüş, fakat yenilmişti (1095). Oğullarından Rıdvan Halep'te, ve Dokak Şam'da hâkimiyetlerini ilân ettiler. Halep hakimi Rıdvan Haçlılarla mücadele etti. Bir ara sınırlarını Güney Anadolu'ya kadar genişletti. 1117'ye gelindiğinde her iki bölgede de hâkimiyet, atabeylerin eline geçmişti.
 
4)Türkiye Selçukluları (1075-1308)
Türkiye Selçukluları kolu, Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış'ın neslindendir. Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah 1075'te İznik'i almış ve oğlu I. Kılıçarslan burada hükümdarlığını ilân etmiştir (1092). Daha sonraları Konya başkent olmuştur. Türkiye Selçukluları İlhanlılar tarafından ortadan kaldırılmıştır (1308).
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler yazısı toplam 12207 defa okundu
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi Sayfayı Yazdır    Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi
Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam TarihiBüyük Selçuklulara Bağlı Devletler | Islam Tarihi