Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi

Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi
 
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri
Kategori : Islam Tarihi

Türklerin Müslüman olmasının Sebepleri:

Türkler İslâmiyet'i kılıç zoruyla değil, kendi rızalarıyla kabul etmişlerdir. Şüphesiz bu dini seçmelerinin en önemli sebebi, eski Türk inancı ve anlayışı ile İslâmiyet arasında birçok benzerlik bulunmasıdır:

1-Eski Türk dini, Gök-Tanrı inancı adıyla bilinmektedir. Bu inanışa göre Türkler, İslâmiyet'teki gibi tek bir Allah'a inanıyor ve O'na Tanrı (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet'te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah'ın sıfatlarından bazıları, eski Türk inancında da mevcuttu .
2-Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttu. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı.
3-İslâmiyet'te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu .
4-İslâmiyet'teki gaza ve cihât ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma geleneği vardır.
5-İslâmiyet'in telkin ettiği ahlakî kurallar, Türk anlayışına da uygun düşmektedir.

Türkler tarih boyunca çeşitli dinlere girmişlerdi. Ancak bu dinler halk arasında değil daha çok idareci kesimde kabul görmüştü. Buna rağmen İslâmiyet dışındaki dinlere girenler Türklüklerini koruyamamışlardır.
İslâm dini, millî yapıya uygun olduğu içindir ki Türkler kitleler hâlinde bu dini kabul etmişler ve Türklüklerini korumuşlardır.
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri yazısı toplam 23245 defa okundu
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi Sayfayı Yazdır    Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi
Türklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam TarihiTürklerin Müslüman Olmasının Sebepleri | Islam Tarihi