Kağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar

Kağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar
Kağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar Kağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar
Kağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar
Kağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar
Kağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar
Kağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar
Kağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar
Kağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar Kağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar
Kağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar
 
Kağızmanlı Hıfzı
Kategori : şairler Yazarlar

KAĞIZMANLI HIFZI  (20. yy)

Genç yaşta Ermeni kurşunuyla şehit olan bir halk ozanı Kağızmanlı Hıfzı, Kars'ın Kağızman ilçesinde
doğmuştur. Dokuz yaşındayken hafız olmuştur. 15 yaşında şiir söylemeye durmuştur. Kışın camilerde Kuran okumuş, yazın bahçelerde, bağlarda çalışmıştır.
1908 yılında bir komşu kızına tutulmuş onunla ancak üç yıl sonra evlenebilmiştir. Ne var ki, bir süre sonra
ozan Hıfzı'nın gönlü kasabada çirkinliğiyle ün yapmış baldızı Ayşe'ye kaymış. Bu seviden de bir türlü kendini kurtaramamıştır. Söylendiğine göre Kağızmanlı Hıfzı'nın yazdığı şiirlerin çoğu bu seviden kaynaklanmıştır.
Kağızmanlı Hıfzı'nın asıl adı Recep'tir. Hafız oluşundan dolayı "Kağızmanlı Hıfzı" takma adıyla şiir söylemeye
durmuştur. Kağızmanlı Hıfzı, Kars'tan üç saat ırakta Şabanlar küyünde imamlık yaparken bir yandan da sevi türküleri söyler dururmuş. Kağızmanlı Hıfzı, daha yirmi beş yaşındayken, Erzurum'dan Sarıkamış'tan gelen
Ermeni kuvvetlerinin kurşunlarıyla Şabanlar köyünde şehit  edilmiştir (1918).

---

EMMİZADE KÜSMEMİŞEM BEN SENDEN


Emmizade küsmemişem ben senden
Ölüm lal eyledi dillerim yoktur
Eğdi kametimi büktü belimi
Kalkamam ayağa hallarım yoktur

Ben gelende bizim yerler yaz idi
Ettiğimiz cilve idi naz idi
Cehiz düzemedim ömrüm az idi
Göçtüm gömlek ile şallarım yoktur

Ala kaşlarımın kınası solmuş
Ala gözlerime topraklar dolmuş
Sararmış gül benzim zağfiran olmuş
Solmuş al yanağım hallarım yoktur

Haber edin kuşlar çeksin yasımı
Yuva yapsın püskülümü fesimi
Koymadılar doldurayım tasımı
Havuzdan ayrıldım sellerim yoktur

Anam beni bir kuş etti uçurdu
Durma dedi bağlarından göçürdü
Kahpe felek beni çarhtan geçirdi
Yaslıyım yeşilim allarım yoktur

Haber edin ishak kuşlar göçende
Selam söylen her turnalar geçende
Ak kırmızı sarı güller açanda
Yollayın bana da güllerim yoktur

Yaren yoldaş beni düşlerde görsün
Görenler de halim hatırım sorsun
Yoldan gelip geçen bir Fat'ha versin
Felek dilencisi mallarım yoktur

Ben de Hıfzı gibi tezden uyandım
Uyandım da taş yastığa dayandım
Aslı Hanım gibi kavruldum yandım
Sam yeli savurdu küllerim yoktur

              &    

DERTLİ FİRKATLİ HASRETLİ

Dertli firkatli hasretli
Na'ralar ishak kuşları
Nedir suçum yüz bin yerden
Yaralar ishak kuşları

Ağladım eyledim seyri
İstedim ilacı hayrı
Demez ağlamaktan gayri
Çareler ishak kuşları

Her yandan gelir ah u zar
Çağrışır hezar sad hezar
Her ötüşte bin dert yazar
Karalar ishak kuşları

Öter men'olur dadıma
Ol dem yar düşer yadıma
Bir ah çeksem feryadıma
Varalar ishak kuşları

Öter her bağda niceler
Sanki ders almış heceler
Uzan mübarek geceler
Ereler ishak kuşları

Kimi ağlar kimi inler
Eder tekrar yüzler binler
Biri okur biri dinler
Sıralar ishak kuşları

Ötme ishak kuşu ötme
Garip gönlüm viran etme
Gitme yaz baharım gitme
Duralar ishak kuşları

Geceler gündüzden seyran
Seslerine oldum hayran
Değme felek böyle devran
Süreler ishak kuşları

Zikreder Hakkın adını
Dal olam duyam tadını
Yüzüm üste kanadını
Sereler ishak kuşları

Seslerim gelmez yanıma
Sesi kar etti canıma
İster bir avuç kanıma
Gireler ishak kuşları
 
Umarım derdime derman
Yüreğimi kıldı harman
Çok mudur katlime ferman
Vereler ishak kuşları

Bağları sardı leşkeri
Talan oldu can şehiri
Nice bin gönül askeri
Kıralar ishak kuşları

Her biri hançer belinde
Kavlederler öz dilinde
Hıfzı'yı aşkın ilinde
Vuralar ishak kuşları

          &  

ECEL TUZAĞINI AÇAMAZ MISIN

Ecel tuzağını açamaz mısın
Açıp da içinden kaçamaz mısın
Azad eyleseler uçamaz mısın
Kırık mı kanadın kolların hani

Aç mısın yok mudur ekmeğin aşın
Odan ne karanlık yok mu ataşın
Hanidir güveyin hani yoldaşın
Hani kapın bacan yolların hani

Bunda yorgan döşek yastık var mıdır
Bu geniş dünyada yerin dar mıdır
Dalın tahta duvar önün yar mıdır
Yeşil başlı sunan göllerin hani

Yatarsın gaflette gamsız kaygısız
Ninni balam ninni kalma uykusuz
Hem garip hem çıplak hem aç hem susuz
Felek fukarası malların hani

Her gelip geçtikçe selam vereyim
Nişangah taşına yüzüm süreyim
Kaldır nikabını yüzün göreyim
Ne çok sararmışsın hallerin hani

Sen de Hıfzı gibi tezden uyandın
Uyandın da taş yastığa dayandın
Aslı hanım gibi kavruldun yandın
Yeller mi savurdu küllerin hani

---
Kağızmanlı Hıfzı yazısı toplam 5215 defa okundu
Kağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Kağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar
Kağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler YazarlarKağızmanlı Hıfzı | şairler Yazarlar