Bayburtlu Zihni | şairler Yazarlar

Bayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler Yazarlar
Bayburtlu Zihni | şairler Yazarlar Bayburtlu Zihni | şairler Yazarlar
Bayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler Yazarlar
Bayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler Yazarlar
Bayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler Yazarlar
Bayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler Yazarlar
Bayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler Yazarlar
Bayburtlu Zihni | şairler Yazarlar Bayburtlu Zihni | şairler Yazarlar
Bayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler Yazarlar
 
Bayburtlu Zihni
Kategori : şairler Yazarlar

BAYBURTLU ZİHNİ  
                        
Vardım ki yurdumdan ayak götürmüş
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş
Sakiler meclisten çekmiş ayağı 

Zihni dert elinden her zaman ağlar
Sordum ki bağ ağlar bağban ağlar
Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı 
 
Bayburtlu Zihni'nin doğum yılı kesin olarak bilinmiyor ama şiirlerinde kendinden söz ederken verdiği bilgilerden çıkarılan sonuca göre 1798-1799 yıllarında doğmuştur. Babasının adı Osman'dır. Öğrenimini Erzurum ve Trabzon medreselerinde yapan 1816-17 yıllarında İstanbul'a gelerek Mustafa Reşit Paşa ile yakınlık kurar ve Divan-ı Hümayun kalemine girer. Bir süre İstanbul'da kaldıktan sonra yurduna dönen ozan, Türk-Rus savaşı ile, bu savaş sonunda yurdunun Rus işgali altına girmesinin (1828) bütün acılarını yaşar. İşgalden sonra Bayburt'tan ayrılır, işgal kaldırılınca yurduna döner. Bir süre sonra Hacc'a, oradan da Mısır'a giden ozan 1840 yılına doğru İstanbul'a gelirse de burada pek kalmaz, çeşitli görevler alarak dolaşır: Donanma ile Akka'ya gider; Hopa, Karaağaç, Ünye, Erzurum, Erzincan v.b.yerlerde dolaşır. Zihni, her gittiği yerde taşlanacak birini buluyordu: Kaym­akam, kadı, ağa v.b... Bu yüzden de yerden yere vuruluyordu. Elli beş yaşını geçtikten sonra Trabzon'a geldi ve burada hastalandı. Bu sırada yurt hasretiyle yanan Zihni, Bayburt'a doğru yola çıkar,Trabzon yakınlarında Holasan köyünde ölür (1859).

Divanı ile, başından geçen olayları anlatan Sergüzeşt-Name adlı eseri bulunan Zihni, daha çok divan şairi olmak kaygısı güderdi. Ama adını yine sayılan az olan, hece ile söylemiş koşmaları ile destanları yaşatmaktadır. Divanında divan şiirinin bütün şekilleri ile yazılmış şiirler vardır. Usta bir taşlamacı (hicivci) olan ozan, bu tür eserlerinde yer yer açık saçık ve kaba küfürlere de baş vurur.

---

Koşma

Vardım ki yurdumdan ayak götürmüş
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş
Sakiler meclisten çekmiş ayağı

Kangı dağda bulsam ben o merali
Kangı yerde görsem çeşm-i gazal
Avcılardan kaçmış ceylan misali
Göçmüş dağdan dağa yoktur durağı

Laleyi sümbülü gülü har almış
Zevk u şavk ehlini ah ü zar almış
Süleyman tahtını sanki mar almış
Gama tebdil olmuş ülfetin çağı

Zihni dert elinden her zaman ağlar
Sordum ki bağ ağlar bağban ağlar
Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı

---

VARDIM Kİ YURDUNDAN AYAK GÖTÜRMÜŞ

Vardım ki yurdundan ayak götürmüş
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş
Sakiler meclisten çekmiş ayağı

Hangi bağda bulsam ben o marali
Hangi yerde görsem çeşm-i gazali
Avcılardan kaçmış ceylan misali
Geçmiş dağdan dağa yoktur durağı

Laleyi sünbülü gülü har olmuş
Zevk u şevk ehlini ah ü zar almış
Süleyman tahtını sanki mar almış
Gama tebdil olmuş ülfetin çağı

Zihni derd elinden her zaman ağlar
Vardım ki bağ, ağlar bağban ağlar
Sümbüller perişan güller kan ağlar
Şeyda bülbül terk edeli bu bağı

---

KATİP SEN YAZ SABA SEN DE KEREM KIL

Katip sen yaz saba sen de kerem kıl
Götür arzıhalim yare tez elden
Naziktir efendim nezahetli bil
Gönderelim o dildara tez elden

Katip çok uzatma sarfı imlayı
Hemen yaz derdime iste davayı
Kerem et bekletme bad-ı sabayı
Azmeylesin o diyara tez elden

Hasretli dideme nem mi gönderir
Hicran mı gönderir gam mı gönderir
Kendi mi gelir merhem mi gönderir
Zahm-ı dil-i Zihni'zara tez elden

---
 
YIKMIŞ ÇADIRLARIN GÖZ ETMİŞ LEYLA

Yıkmış çadırların göz etmiş Leyla
Vardım ki boş kalmış yar otakları
Dağı mesken etmiş biçare Mecnun
Akıtmış gözünden kan ırmakları

Zeyd ile göndermiş Leyla'ya name
Dedi iyi getirdim ağyarı kama
Akıbet yar oldun İbniselama
Neyledin ettiğin o misakları

Zihni'yim akıttım didem yaşların
Yedi yıl bekledim bulak başların
Dağıt bu derneği sav savaşların
Bozuldu kabail ittifakları

---

SENİ BAĞI İREMDEN Mİ KAÇIRMIŞ

Seni bağı iremden mi kaçırmış
Melek misin asumandan mı geliş
Gittikçe şevketin şanın yücelmiş
Bilmem tahtı Süleyman'dan mı geliş

Hüsn ile bugün Yusufi devransın
Ne incisin ne mercansın ne cansın
Korkarım fitneli ahır zamansın
Mehdi misin Isfahandan mı geliş

Güzel sevmek olmuş Zihni'ye adet
Ne bağda ser çektin ey servi kamet
Sormak ayıp olmasın a çeşmi afet
Mülki lali Bedahşandan mı geliş

---

SABA GİDER İSEN BİZİM DİYARE

Saba gider isen bizim diyare
Benim vasfı halim o yare söyle
Lalenin bağrında bir ise yare
Benimki erişti hezara söyle

Bülbül bir gül için çekerse zarı
Halini arzeder yüz yüze bari
Ya ben görmemişim o şuh didarı
Bıraktı bu garip diyare söyle

Pervane perrini yaktıysa nare
Ya ben yaktım vücudumu yekpare
Zihniya Mansur'u çektiyse dare
Ben esirim zülfü nigare söyle

---

KOŞMA

Bahar seli gibi dağlar başında
Gör nice torlandım nice bulandım
Bir dârüşşifadan boşanmış gibi
Sürüyüp zencirl hayli dolandım.

ömrüm helak ettim dehrin peşinde
Yüzbln çile vardır her bir işinde
Hicran ocağında, aşk ateşinde
Ciğer kebab oldum, gör nice yandım.

Bıktım o sofunun ibadetinden
Geçtim o tekkenin kerametinden
Usandım mürşidin icazetinden
Felek sillesinden bezdim usandım.

Himmeti bu imiş bize pîrlerin
Hizmetini ittim, nice mînlerin
Hayli müsellimin, çok vezirlerin
Sayesinde bir dertlilik kazandım.

---

Bayburtlu Zihni yazısı toplam 4398 defa okundu
Bayburtlu Zihni | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Bayburtlu Zihni | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Bayburtlu Zihni | şairler Yazarlar
Bayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler YazarlarBayburtlu Zihni | şairler Yazarlar