Aşık şenlik | şairler Yazarlar

Aşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler Yazarlar
Aşık şenlik | şairler Yazarlar Aşık şenlik | şairler Yazarlar
Aşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler Yazarlar
Aşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler Yazarlar
Aşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler Yazarlar
Aşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler Yazarlar
Aşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler Yazarlar
Aşık şenlik | şairler Yazarlar Aşık şenlik | şairler Yazarlar
Aşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler Yazarlar
 
Aşık şenlik
Kategori : şairler Yazarlar

AŞIK ŞENLİK

1853 yılında Çıldır'ın Suhara köyünde doğmuş, 1912 ya da 1914 yılında ölmüştür. Asıl adı Hasan'dır.
Kendisine "Aşık Şenlik" takma adını almıştır. "Çıldırlı Aşık" diye de bilinir. Doğduğu, yetiştiği bölgenin
Azerbaycan'a yakın oluşunun dilini de etkilediği gözleniyor. Azeri Türkçesine yatkın bir dil kullanmış.
Öğrenim görmediği anlaşılıyor. Böylece, saz ozanlığının, halk ozanlığının arılığını  koruyabilmiş olduğu
söylenebilir.
Çiftçilik, avcılık yaparak geçimini sağladığı anlaşılan Aşık Şenlik, yetiştiği bölgedeki bütün tarihsel olayların
içinde yaşamış, savaşların acısını, yıkımını çekmiş bir ozandır.
Halk şiiri, günümüze yaklaştıkça özünde özelliğini giderek yitirirken Aşık Şenlik'in yalnız biçimde değil özde
de geleneksel halk ozanlığının "Aşık"lığın özelliğini koruma çabası dikkati çekiyor. Başlıca önemi, özelliği de
buradan kaynaklanıyor.

---

BU DÜNYANIN SAFASINI SÜRMEDEN


Bu dünyanın safasını sürmeden
Ne tuttun yakamı ay ihliyarlık
Evvelki devranın düşer yadıma
El götür yakamdan koy ihtiyarlık

Alıp verir dizlerimin yelini
Eğdin kametimi büktün belimi
Yakın iken ırağ ettin yolumu
Günlük yolum oldu ay ihtiyarlık

Dayaksız adım atabilmenem
Tüy döşek üstünde yatabilmenem
Altı aylık çocuğa yetebilmenem
Ettin sabilere tay ihtiyarlık

Sultan idim dağ başında ben ezel
İndi dökülenler gönlümden gazel
Beni görüp güler idi her güzel
Onu da ömrüme say ihtiyarlık

Sulandı gözlerim zay oldu işler
Ağız papuçladı döküldü dişler
Ürkmez oldu benden yerdeki kuşlar
Çekerim elinden huy ihtiyarlık

Sefil Şenlik böyle bir hale geldi
Aşk ucundan benzi sarardı soldu
Evlad ü ıyalim terkimi kıldı
Ahir günüm oldu zay ihtiyarlık

               &

NE BAKARSIN MELUL MELUL YÜZÜME

Ne bakarsın melul melul yüzüme
Yüreğime koydun veremi kartal
Kanat çaldın pervaz ettin uçmağa
Zalim gülle kesti aranı kartal

Zehmin ağır yapın aslan yapısı
Gören kuşlar seni titrer hepisi
Öldürürdün ele geçen hapisi
Atardın karanlık yere mi kartal

Yüksek yüksek yığınlara çıkardın
Uzak uzak menzillere bakardın
Yüz sıçanı bir deliğe sokardın
Keserdin ağzını hara mı kartal

Sarıdır gözlerin yekedir başın
Çaynaklıdır pençen keskindir dişin
İnsafsız zulümkar zabit yoldaşın
Öldürmektir seni meramı kartal

Sefil Şenlik zulüm eyledi sana
Çalardın çırpardın batardın kana
Derdin hadden aştı gelmez hesaba
Lokman Hekim sarmaz yaranı kartal

                 &
Aşık şenlik yazısı toplam 3477 defa okundu
Aşık şenlik | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Aşık şenlik | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Aşık şenlik | şairler Yazarlar
Aşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler YazarlarAşık şenlik | şairler Yazarlar