Levni | şairler Yazarlar

Levni | şairler YazarlarLevni | şairler YazarlarLevni | şairler Yazarlar
Levni | şairler Yazarlar Levni | şairler Yazarlar
Levni | şairler YazarlarLevni | şairler YazarlarLevni | şairler Yazarlar
Levni | şairler YazarlarLevni | şairler YazarlarLevni | şairler Yazarlar
Levni | şairler YazarlarLevni | şairler Yazarlar
Levni | şairler YazarlarLevni | şairler YazarlarLevni | şairler Yazarlar
Levni | şairler YazarlarLevni | şairler YazarlarLevni | şairler Yazarlar
Levni | şairler Yazarlar Levni | şairler Yazarlar
Levni | şairler YazarlarLevni | şairler YazarlarLevni | şairler Yazarlar
 
Levni
Kategori : şairler Yazarlar

LEVNİ

Ününü daha çok ressam olarak yapan, minyatürleriyle tanınan Levni'nin bir başka yanı da, Aşık Ömer'in etkisinde kalmış bile olsa, bir halk ozanı oluşudur. Asıl adı Abdülcelil Çelebi'dir. Edirne'den İstanbul'a geldiği, bir süre Bursa'da kalmış olduğu, Bursa'da evlendiği sanılıyor. "Ressam çıraklığı" yaptıktan sonra döneminin en ünlü ressamı olmuş "Saray Ressamlığı"na
yükselmiştir. Levni'nin yalın bir dili olduğu gözleniyor. İnce alaycı bir tutumu var. Bu, elimizdeki iki şiirinden, kendiliğinden ortaya çıkıyor. Elbette güçlü bir ozan gibi görünmüyor, ama dili kullanmasını bilen, zeki, iğneleyici yanı ortaya çıkan bir ozan.

---

ÇİÇEĞE ARI ARIYA ASEL

Çiçeğe arı arıya asel
Aptala boru boruya gazel
Şaire türkü türküye güzel
Güzele gerdan ne güzel uymuş

Kavuğa sarık sarığa sümbül
Köçeğe yanak yanağa kakül
Bahçeye güllük güllüğe bülbül
Bülbüle efgan ne güzel uymuş

Kediye fare fareye kovuk
Meclise kelam kelama doruk
Hastaya çorba, çorbaya koruk
Koruğa havan ne güzel uymuş

Yemeğe sahan sahana kalay
Fakire kibar kibara saray
Hünkara vezir vezire alay
Alaya kaftan ne güzel uymuş

Kapıya kilid kilide miftah
Dervişe hırka hırkaya külah
Kahveye yaran yarana meddah
Meddaha yalan ne güzel uymuş
 
Yayana atlı atlıya koşu
Dallıya kuşak kuşağa poşu
Sohbete helva helvaya turşu
Turşuya soğan ne güzel uymuş

Yağlıya nakış nakışa ipek
Üstada hüner hünere emek
Levni ye güzel güzele döşek
Döşeğe yorgan ne güzel uymuş

             &

TUT ATALAR SÖZÜNÜ KALBİ SELİM OL
Atalar Sözü Destanı

Tut atalar sözünü kalbi selim ol
Gönülden gönüle yol var demişler
Gider yavuzluğun tab'ı halim ol
Sert sirke küpüne zarar demişler

Her kara uzatma elin eteğin
Yelkovana döner ahır emeğin
Nitekim göllerde şaşkın ördeğin
Başın kor kıçından dalar demişler

Aldanma cihanın sakın varına
Düşmeyegör onun ah-ü zarına
Bugünkü işini koyma yarına
Yar yıkıldığı gün tozar demişler

Çoktur bu alemde boşa yelenler
Kande bilenler ile bilmeyenler
Eskiden adettir dağdan gelenler
Bağda olanları kovar demişler

Dediler bu pendi sordumsa kime
Tuz ekmek bilmeze müşkilin deme
Kül kömür ye namert lokmasın yeme
Gün olur başına kakar demişler

Arzeyle bu pendi kendi özüne
Dost addetme her güleni yüzüne
İncinme dostunun doğru sözüne
Doğru söz insana batar demişler

Bir mürşid-i kamil bulmayanlara
Pirler nasihatın almayanlara
Sözünün ispatı olmayanlara
Bir dipsiz kile boş anbar demişler

Yar ile ettiğin kavle ver karar
Kar etmezsen bari eyleme zarar
Aza kanaat et olma tamahkar
Ucuz satan tezcek satar demişler

Kanaat halkasın bırakma elden
Elinden çıkmasın der isen dümen
Deve ahu gibi boynuz isterken
İki kulaktan da çıkar demişler

Güneş balçık ilen sıvanmaz ey dil
Bi-zeban da olsa bellidir kamil
Kendüden gayruyu beğenmez cahil
Kendi çalar kendi oynar demişler

Hileyi irtikap etme kıl hazer
Desinler sana bir er oğlu er
Sen elin kapısın çalarsan eğer
El de senin kapın çalar demişler

Gerek şaki olsun gerekse said
Kerim kereminden eylemez teb'id
Böyledir Mevla'dan sen kesme ümid
Gün doğmadan neler doğar demişler

Levni nasihatı pirlerin böyle
Durub-ı emsalden hazm ile söyle
Meydan-ı hünerde ağırlık eyle
Ağır bassa beğni ağar demişler

---
Levni yazısı toplam 6478 defa okundu
Levni | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Levni | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Levni | şairler Yazarlar
Levni | şairler YazarlarLevni | şairler YazarlarLevni | şairler Yazarlar