Kabasakal Mehmet | şairler Yazarlar

Kabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler Yazarlar
Kabasakal Mehmet | şairler Yazarlar Kabasakal Mehmet | şairler Yazarlar
Kabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler Yazarlar
Kabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler Yazarlar
Kabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler Yazarlar
Kabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler Yazarlar
Kabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler Yazarlar
Kabasakal Mehmet | şairler Yazarlar Kabasakal Mehmet | şairler Yazarlar
Kabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler Yazarlar
 
Kabasakal Mehmet
Kategori : şairler Yazarlar

KABASAKAL MEHMET

Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgilerimiz yok ama Rumelili olduğu, Köprülülerden Fazıl Mustafa Paşa'nın oğlu
Ahmet Paşa'nın ordusunda çalıştığı, böylece Kabasakal Mehmet'e de bir asker-ozan gözüyle bakılabileceği
anlaşılıyor. 1737'de Niş Kalesi'nin geri alınması üzerine iki destan yazmış. Bu destanlarında Köprülülerden
övgüyle söz ediyor.
Kabasakal Mehmet'in 18. yüzyıl halk şiirimizde önemli bir yeri olduğu söylenemez belki. Ancak, aldığımız
örnekte görüleceği gibi saygılı bir dille, dönemin genel durumunu, haksızlıkları, bozuklukları dile getirmesi
bakımından ilginç sayılabilir.

---

FUKARA KULLARIN ARZIHAL KILDI


Fukara kulların arzıhal kıldı
Ahvaller ziyade perişan oldu
Masumlar mektepte okumaz oldu
Masumlar duasın alın efendim

Mektebin önünde ahır yapıldı
Hep okuyan sıbyan geri çevrildi
Etme diyenlerin evi yıkıldı
Bunun ilacını görün efendim

Yiyiciler akçe ister cereme
Verilen malımız gelmez kaleme
Perişanlık şayi oldu aleme
Kullarına imdad kılın efendim

Akşam olur yiyiciler derilir
Fukara kulların kusurun bulur
Haftada hem üçyüz kuruşun alur
Keyfiyet halimiz bilin efendim

Silahdar yazmağa tertip olundu
Gitmeyenler için defter verildi
Üçyüzden ziyade kulun soyuldu
Reaya ahvalin bilin efendim

Yetmiş kadar adam mahbus bulundu
Nice bigünahlar zahimdar oldu
Mütevelli imam sebebi oldu
Kulların ahvalin bilin efendim

Yetmiş adem ile ihzar olundu
Reaya kulların hali bilindi
Üç kimse üstüne hüccet olundu
Halimize merhamet kılın efendim

Kara Molla Oğlu araya girdi
Altı kese akçaya halas buldu
Reayaya cebren salyane oldu
Bize olan zulmü bilin efendim

Otuz kese akça tecrim olundu
Beş çifti olanın ikisi kaldı
Akbet Deveci Osman belasın buldu
Sairin hakkından gelin efendim

Reaya kulların çektiler gücün
İmam adam gönderdi töhmet içün
Devletli Beyfendimizin başıyçün
Tezkiye edin de sorun efendim

Niş gibi kal'anın fethini kıldın
Koymadın küffardan intikam aldın
Alemde gazilik şöhretin buldun
Kulların intikamın alın efendim

Kusurum afvinle eyle inayet
Hafiften tarihi düştü hidayet
Yoktur keremine asla nihayet
Mehemmed biçare kulun efendim

---
Kabasakal Mehmet yazısı toplam 3731 defa okundu
Kabasakal Mehmet | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Kabasakal Mehmet | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kabasakal Mehmet | şairler Yazarlar
Kabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler YazarlarKabasakal Mehmet | şairler Yazarlar