Kayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar

Kayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar
Kayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar Kayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar
Kayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar
Kayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar
Kayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar
Kayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar
Kayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar
Kayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar Kayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar
Kayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar
 
Kayıkçı Kul Mustafa
Kategori : şairler Yazarlar

KAYIKÇI KUL MUSTAFA HAYATI VE ESERLERİ

17. yüzyıl halk şiirimizin asker ozanlarından biri Kayıkçı Kul Mustafa. Cezayir'den Bağdad'a dek çeşitli beldeler dolaşmış, savaşmış, savaşlara destanlar, yenilgilere, şehitlere ağıtlar düzmüş bir Yeniçeri ozanı. Kayıkçı Kul Mustafa'nın doğum ölüm yıllarını bilemiyoruz. Yaşamı üzerine de açıklayıcı bilgilerden yoksunuz. Ölümünün, Abaza Hasan Paşa'nın ayaklanmasını dile getiren destandan 1659'dan sonra olduğu sanılıyor. Böylece Kayıkçı Kul Mustafa'nın 17. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı ileri sürülüyor. Kayıkçı Kul Mustafa'yla ilgili bilgilerimiz, onun şiirlerinden çıkarıldığınca şöyle özetlenebilir: Murat Reis'in ölümü (1609) dolayısıyla söylediği ağıt. Buradan "Kayıkçı" sanını Cezayir'de bulunduğu sırada, görevinden ötürü aldığı sanılıyor. Padişah 2. Osman'ın bir ayaklanma sonucu öldürülmesini anlatan şiiri, Şah 1. Abbas'ın Bağdad'ı ele geçirişi, 4. Murat'ın 1630'da Bağdad'ı kuşatması üzerine yazdıkları Murat Reis'in ölümünden sonra 4. Murat'a "kul" olduğu, olayların içinde yaşadığını, yaşadığı olayların da şiirini söylediğini açıklıyor. Bunların içinde en ünlüsü "Genç Osman Destanı"dır. "Genç Osman", 4. Murat'ın Bağdad'ı kuşatmasında bir birlik komutanıdır. Yapılan saldırı sırasında kaleden atılan oklarla yaralanıp, Dicle'ye düşmüş, boğularak ölmüştür.

Kayıkçı Kul Mustafa'nın bu olayla ilgili olarak söylediği "Genç Osman destanı kısa sürede bütün Anadolu'ya yayılmış, büyük ün kazanmıştır. Bugün bile "Genç Osman Destanı"nın etkisinin tümüyle silindiği söylenemez. Aslında, tarihlerin yazdıklarına göre Bağdad ancak 1638 yılında ele geçirilebilmiş, kale bedenlerine sancağı da Zor Mustafa Paşa dikmiştir ama bu olay kamuoyunda, Kayıkçı Kul Mustafa'nın dile getirdiği "Genç Osman Olayı"nın geniş etkisini silememiştir.
Şiirlerinde kimi söylemelerde zorlamalar görülüyorsa da, döneminde halk beğenilerini zorlamayan, yalınlığı, içtenliğiyle geniş etki bırakmış, ozanları da bir ölçüde bu etki altına alabilmiştir.

---

KARA GÖZLÜ DİLBER LEBİN LEZZETİ

Kara gözlü dilber lebin lezzeti
Sükker midir şerbet midir bal mıdır
Dökülmüştür ak gerdanın üstüne
Kakül müdür sırma mıdır tel midir

Kudretinden eğnine hulle biçilmiş
Gerdanına siyah benler saçılmış
Hüsnünün bağında çiçek açılmış
Lale midir sümbül müdür gül müdür

Gönlümdür aşk ile arayup süzen
Ağyar olur yarin ardınca gezen
Söyledikçe kara bağrımız ezen
Ağız mıdır dudak mıdır dil midir

Alçakları koyup yüksekte uçmak
Rakib-i naşiye sırrını açmak
Yadlara meyledip fakirden kaçmak
Adet midir kanun mudur yol mudur

Mustafa der acep gördüğüm düşü
Dilbere meyletmek aşıkın işi
Yolunda harcolan gözümün yaşı
Derya mıdır ırmak mıdır göl müdür

---

GELE DİLBER GEL ALLLAHI SEVERSEN

Gele dilber gel Allahı seversen
Gel ağlatma beni eller içinde
Ne acayip olur şu halk-ı alem
Söyleşirler bizi diller içinde

Bunca zaman hasretinden gülmedim
Böyle zalim olacağın bilmedim
Çok yerleri gezdim amma görmedim
Bencileyin geda kullar içinde

Bedir olur doğar artık dulunmaz
Akar çeşmim yaşı bir dem silinmez
Umarım ki şunda asla bulunmaz
Sencileyin gonce güller içinde

Mustafa söyler sözünü saz ile
Süregür devranı şevkce şaz ile
Kırmızılar giy de salın naz ile
Ko ben görüneyim çullar içinde

---

GECE GÜNDÜZ UYKU GİRMEZ GÖZÜME

Gece gündüz uyku girmez gözüme
İntizarım ela gözlü yar deyu
Gündüz hayalimde gece düşümde
Selamı çok bir efendim var deyu

Ben bilirim yar sevgisi candandır
Yarsız bana fena dünya zindandır
Benim ulu korkum hemen şundandır
Gayrılara gönül vere yar deyu

Ne mümkündür yüzüm yardan döndürem
Yeri göğü aşk oduna yandıram
Bir sırdaşım yoktur yare gönderem
Var cananın hatırını sor deyu

Kul Mustafa kulluğunu bilmez mi
Varıp dostun bahçesine girmez mi
Dilber bize bir destimal vermez mi
Ağladıkça çeşmin yaşı sil deyu

---

BUGÜN BEN BİR GÜZEL GÖRDÜM

Bugün ben bir güzel gördüm
Yeşiller giymiş ağ üzre
Bir bakışta aklım aldı
Dururken ben ayağ üzre

Mah yüzüne mi bakılır
Bakanlar yanıp yakılır
Her söyledikçe dökülür
Leblerin balı yağ üzre

Beni mesteden canıdır
Zülfü gönüller damıdır
Her biri birer haramidir
Kirpikleri kapağ üzre

Der Mustafa geldi ise
Hak inayet kıldı ise
Ferhat dağı deldi ise
Koyam ben dağı dağ üzre

---

DESTAN

Kalktı yelken etti Murad'î Reis
Başabaş düşmana varjrım demiş
Vaktinize hazır olun gaziler
Ya şer verir ya ser alırım demiş.

Biz şaşırttık düşmanlara yolunu
Kimse bilmez gazilerin halini
Hazır eylen kapıdanın birini
Alırım, yedekte sürürüm demiş.

Türk pirleri eydür: Kurtarın bizi
Biz söyledik: Allah kurtarır Sizi
Ölenimiz şehit, öldüren gazi
Gün bu gündür beyler, ururum demiş.

Kul Mustafa daim söyler özünden
Gazileri cenk eylemiş izinden
Koyuverin Türk'ü pranganızdan
Yoksa hepinizi kırarım demiş.

---

TELLİ TURNAM

Telli turnam bizim yerden ne haber
Aceb bizim yerlerimiz nic'oldu
Büibül uçtu gurab kondu dallara
Mor sümbüllü bağlarımız nic'oldu?

Bu dünyada biz çekelim kahırlar
Dost elinden hem içelim zehirler
Issız kalmış han, odalar, ahırlar
Hükmü geçen beylerimiz nic'oldu?

Ulu hendeklerden sular akar mı?
Nazlı dilber arkamızdan bakar mı?
Hiçbir dağa iki duman çöker mi?
Zuîümetde kalan yerler nic'oldu.

Kul Mustafa dediceğin etti mi?
Felek işimize uğru kattı mı?
Her birimiz bir diyara gitti mi?
Ölen öldü sağlarımız nic'oldu?

---
Kayıkçı Kul Mustafa yazısı toplam 18463 defa okundu
Kayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Kayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar
Kayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler YazarlarKayıkçı Kul Mustafa | şairler Yazarlar