Katibi | şairler Yazarlar

Katibi | şairler YazarlarKatibi | şairler YazarlarKatibi | şairler Yazarlar
Katibi | şairler Yazarlar Katibi | şairler Yazarlar
Katibi | şairler YazarlarKatibi | şairler YazarlarKatibi | şairler Yazarlar
Katibi | şairler YazarlarKatibi | şairler YazarlarKatibi | şairler Yazarlar
Katibi | şairler YazarlarKatibi | şairler Yazarlar
Katibi | şairler YazarlarKatibi | şairler YazarlarKatibi | şairler Yazarlar
Katibi | şairler YazarlarKatibi | şairler YazarlarKatibi | şairler Yazarlar
Katibi | şairler Yazarlar Katibi | şairler Yazarlar
Katibi | şairler YazarlarKatibi | şairler YazarlarKatibi | şairler Yazarlar
 
Katibi
Kategori : şairler Yazarlar

KATİBİ HAYATI VE ESERLERİ

Yaşamıyla ilgili çok az bilgimiz olan halk ozanlarımızdan biri de Katibi'dir. Bir şiirindeki "Halin nedir desen
Katip Osmana" dizesinden asıl adının "Osman" olduğu anlaşılıyor. Evliya Çelebi'nin "Seyahatnamesi"nde
sözü geçen saz ozanlarından. Bu yüzden 17. yüzyılda yaşadığı sonucuna varılıyor. Evliya Çelebi'nin
yazdığına göre Katibi koyun ticareti yaparmış. "Katibi" takma adını almasından okur yazarlığının olduğu
saptanıyor. 4. Murat'ın Bağdad Seferi üzerine bir övgü şiiri de yazan Katibi'nin Kayıkçı, Kuloğlu, vb. halk
ozanlarıyla çağdaş olduğu da şiirlerindeki dizelerinden anlaşılıyor. Katibi'nin 4. Murat'la birlikte Bağdad
Seferi'ne katıldığı, kendisinin bir asker-ozan (Yeniçeri) olabileceği de ileri sürülen görüşler arasında. Aruz
ölçüsünü de kullanan Katibi'nın asıl önemi hece ölçüsüyle söylediği şiirlerde. Şiirlerine bakılınca, duygusal
yanı ağır basan bir ozan. Kullandığı dilde, Aşık Ömer'in başlattığı karmaşıklık, Osmanlıcaya özenti divan
şiirine yaklaşma, dikkati çekiyor. Ama çağının sayılı ozanlarından biri olduğu da kesin. 

---

GURBET ELE DÜŞTÜ YOLUM

Gurbet ele düştü yolum
Ağlayıp gezer yürürüm
Efkar ile deli gönlüm
Dağlayıp gezer yürürüm

Oldum işimden avare
Yakarım sinemi nare
Gönlümü zülf-i dildare
Bağlayıp gezer yürürüm

Dağlar başı oldu yurdum
Günden güne artar derdim
Ben kara gözlümü gördüm
Sızlanıp gezer yürürüm

Anlatamam melalimi
Göz görmesin meralimi
Halden bilene halimi
Söyleyip gezer yürürüm

Katibi içelden camı
Mest olup geçer eyyamı
Şaşkın sel gibi müdami
Çağlayıp gezer yürürüm

---

DELİ GÖNÜL MELUL OLUP GAM YEME

Deli gönül melul olup gam yeme
Ağlamanın elbet gülmesi vardır
Aduya intikam kalır mı böyle
Herkes ettiğini bulması vardır

Hak için ibadet eden sadıklar
Mertebesin bulur bağrı yanıklar
Bivefa dilberi seven aşıklar
Gahi böyle melul olması vardır

Bu aşk dedikleri bir yoldur ince
Bülbüle cevr eder bir gül-i gonce
Bir güzelin kendi gönlü olunca
Tenhaca odaya gelmesi vardır

Bu bir eski sözdür söylenir ezel
Dilber akçe ister dinlemez gazel
Zengince bir aşık bulsa bir güzel
Züğürdü feryada salması vardır

Katibi sabreyle ötesi yakın
Hercai gözetmez tuz ekmek hakkın
Bivefa dilbere aldanma sakın
Hemen bir yüzüne gülmesi vardır

---

YÜZÜNDE HARAMİ BENLER SAÇILMIŞ

Yüzünde harami benler saçılmış
Var ise can ister kulundan senin
Hüsnünün baharı taze açılmış
Emreyle dereyim gülünden senin

Her zaman ayine yüzüm sürdükçe
İltifat edersin bizi gördükçe
Var ol cihan içre dünya durdukça
Geçmesin adular yolundan senin

Bendeni seversin gayetle amma
Ben dahi severim ey melek-sima
Bilirim aşıksın destinde hüma
Baz eksik olmasın kolundan senin

Hakikatlı yarsın bilirsin halden
Huda ayırmasın sen servi daldan
Söyledikçe sözün tatlıdır baldan
Ab-ı zülal akar dilinden senin

Katibi kapundan yabana atma
Lutfeyle yaşımı sellere katma
Bari gülmüş iken beni ağlatma
Aman aman Felek elinden senin

---

ACEB AHİR ZAMAN OLDU GAZİLER

Aceb ahir zaman oldu gaziler
Büyük küçük birbirini beğenmez
Her mümin münafık cennet arzular
Tanrı nasib ettiğini beğenmez

Kediler köpekler ile savaşır
Micik deyü çarşı çarşı dolaşır
Nekbeti'si ehl-i ırza ulaşır
Orospular kendi erin beğenmez

Teklif ister bülbül güle konmağa
Pervaneler düşüp şem'a yanmağa
Oğlancıklar iştahından binmeğe
Doru ister atın kır'ın beğenmez

Babası anası koyun güttüren
Dağ başında kavalını öttüren
Kazma ile başın traş ettiren
Ahır-kar ayak berberin beğenmez

Ot kökü balta sapının eğrisi
Yine gitmez türeğinin ağrısı
Sofuluk satar bazı eşek uğrusu
Aşıkların aşk eserin beğenmez

Marifette kamil olan yiğitler
Mağrur olmaz kendi nefsin öğütler
El içinde bilip gören şakirtler
Üstadını dahi pirin beğenmez

Er olmaz kalbinde tutan gümanı
İsterse dolaşsın Hind'i Yemen'i
Der Katibi bizi beğenmeyeni
Deli gönül beğen derim beğenmez

---

KOŞMA

Gönül aşk atına binelden beri
Muhabbet menzilin alagelmiştir
Pervane-veş şem'a yahaldan beri
Benzimiz sararıp solagelmiştir.

Rûz u şeb fikrimiz sevgili yârda
Ciğer kebab oldu hasret-i nârda
Bu garib bülbülün evvelbaharda
Muradın almağa gülegelmiştir.

Dertli bülbül bahçalarda bağlarda
Figan eyler yaz geldiği çağlarda
Mor sünbüllü gönce güllü dağlarda
Ferhat Şirin'ini bulagelmiştir.

Bu gurbette ayrılığın elinden
Deryalar dolmuştur çeşmim selinden
Sözün bilmez adûların eimden
Bağrımız kan ile dolagelmiştir.

Kâtibi der hayâlini gördüğüm
Gece gündüz hayâline yeldüğüm
Severler güzeli elbet sevdiğim
Yalancı dünyada olagelmiştir.

---
Katibi yazısı toplam 7050 defa okundu
Katibi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Katibi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Katibi | şairler Yazarlar
Katibi | şairler YazarlarKatibi | şairler YazarlarKatibi | şairler Yazarlar