Aşık | şairler Yazarlar

Aşık | şairler YazarlarAşık | şairler YazarlarAşık | şairler Yazarlar
Aşık | şairler Yazarlar Aşık | şairler Yazarlar
Aşık | şairler YazarlarAşık | şairler YazarlarAşık | şairler Yazarlar
Aşık | şairler YazarlarAşık | şairler YazarlarAşık | şairler Yazarlar
Aşık | şairler YazarlarAşık | şairler Yazarlar
Aşık | şairler YazarlarAşık | şairler YazarlarAşık | şairler Yazarlar
Aşık | şairler YazarlarAşık | şairler YazarlarAşık | şairler Yazarlar
Aşık | şairler Yazarlar Aşık | şairler Yazarlar
Aşık | şairler YazarlarAşık | şairler YazarlarAşık | şairler Yazarlar
 
Aşık
Kategori : şairler Yazarlar

AŞIK

Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgiden yoksun olduğumuz Aşık, çağındaki öteki ozanlara göre daha arınmış, halka daha yakın, daha duyarlı bir halk  ozanı olarak dikkati çekiyor. Böylece hem ünü çoğalmış; hem de etkinlik kazanmış bir ozan olduğu anlaşılıyor. 4. Murat'ın "musahib"i Musa Çelebi'nin öldürülmesi (1631) üzerine  yaktığı türküden, Girit Savaşı (1645) ile ilgili kimi şiirlerinden 17. yüzyılda yaşadığı sonucuna varılıyor. Kimi yiğitlik şiirlerinden, Girit Savaşı'ndan sözetmesinden ötürü de saz ozanı Aşık'ın aynı zamanda bir yeniçeri
olabileceği üzerinde de duruluyor.

---

BE GÜZEL SENİN DERDİNDEN

Be güzel senin derdinden
Dünü gün gezer ağlarım
Ah eyleyip neyleyüben
Göz yaşı döker ağlarım
Çağırırım Gani deyi
Unutmasın beni deyi
Kimi görsem seni deyi
Yüzüne bakar ağlarım

Dostum bana zahm urandır
Gözümün yaşı barandır
Kaygulu gönlüm virandır
Dünü gün yanar ağlarım

İnayet kıl bana hanım
Kurban olsun sana canım
Mahşer gününde kefenim
Boynuma takar ağlarım

Aşık'ım uğradım derde
Düştüm bu söyünmez oda
Hak kadı olduğu yerde
Sinimden çıkar ağlarım

                &  

ŞU KARŞIDAN BİN NAZ İLE

Şu karşıdan bin naz ile
Gelen dilbere aşk olsun
Lütf edüp hatırım ala
Alan dilbere aşk olsun

Görücek kaşı hilali
Kimsenin kalmaz mecali
Şakıyup bülbül misali
Gülen dilbere aşk olsun

Emanet Barı Huda'ya
Kulak ver dinle sadaya
Tenhaca bizim odaya
Gelen dilbere aşk olsun

Tel tel etmiş zülüf bendin
Teslim etse nolur kendin
Bu Aşık'ın derdimendin
Bilen dilbere aşk olsun

            &

ULU ULU KERVAN GEÇMİŞ

Ulu ulu kervan geçmiş
Yollar gibi inilerim
Karlı karlı dağlar aşan
Seller gibi inilerim

Yücesinden er haykırmaz
Sığın geyiği böğürmez
Kuş uçmaz kulan yüğürmez
Dağlar gibi inilerim

Canım karılığa düşmüş
Kaynadı ciğerim taşmış
Hocasından ayrı düşmüş
Kullar gibi inilerim

Hayalin benden dolundu
Ah ile bağrım delindi
İçinden beyi alındı
İller gibi inilerim

Yapıdan düşmüş bozulmuş
Top tüfek vurmuş ezilmiş
Kil'selerde haç yazılmış
Taşlar gibi inilerim

Miskin Aşık bilmez n'ider
Evliya gayretin güder
Subha değin tesbih eder
Diller gibi inilerim

              &

YİNE DİVANEYE DÖNDÜRDÜ BENİ

Yine divaneye döndürdü beni
O zalım aklımı aldı da gitti
Gamzelerin oktur gözlerin huni
Bu dertli sinemi deldi de gitti

Nice bir yanayım bağrın taş mıdır
Hiç demez ki gönülcüğün hoş mudur
Bilemedim hayal midir düş müdür
Doyamadım dostum geldi de gitti

Dedim cevr eyleme dostum el'aman
A zalim yok mudur göğsünde iman
Şöyle hercaidir ol ebru keman
Bendesin ferdaya saldı da gitti

Afitaba benzer ol mah yüzleri
Aşıkı öldürür ela gözleri
Aklım aldı yarin şirin sözleri
Gül gibi yüzüme güldü de gitti

Vefa gelmez Aşık ol perizaddan
Ciğer kebab oldu hicr ile oddan
Yanımda dururken ol çeşm-i fettan
Bilemem nereye n'oldu da gitti

        &

A BÜLBÜLÜM GARİP GARİP

A bülbülüm garip garip
Ötme beni ağlatırsın
Varıp yadlar arasında
Yatma beni ağlatırsın

Bübül gibi zardır işim
Akıttım çeşmimin yaşın
Hışımlanıp hilal kaşın
Çatma beni ağlatırsın

Aşık olan n'eyler malı
Ağlamaktır anın karı
Sevdiğim karşımdan bari
Gitme beni ağlatırsın

Der ki Aşık sana kuldur
Ezelden bildiğin haldir
Ya azat eyle ya öldür
Satma beni ağlatırsın

        &

DiNLE GÖNÜL BÜLBÜLÜNÜN ZARINI

Dinle gönül bülbülünün zarını
Bir gül ister ruhsarının alından
Gel söyündür yüreğinin narını
Bir şerbet ver leblerinin balından

Ahımın tütünü arşa dikeldi
Gözüm yaşı denizlere döküldü
Kalmadı takatım belim büküldü
Düberin cevrinden halkın dilinden

Muhabbet şarabı içilmez oldu
Dost ile düşmanım seçilmez oldu
Halkın arasından geçilmez oldu
Aşık ile maşuk kıyl ü kalinden

Der ki Aşık kimin medhin edersin
Hercai yari bir nice seversin
Derde bir deva yok kime söylersin
Kerem gelmez asla o yar elinden
              &


Aşık yazısı toplam 4096 defa okundu
Aşık | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Aşık | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Aşık | şairler Yazarlar
Aşık | şairler YazarlarAşık | şairler YazarlarAşık | şairler Yazarlar