ümmi Sinan | şairler Yazarlar

ümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlar
ümmi Sinan | şairler Yazarlar ümmi Sinan | şairler Yazarlar
ümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlar
ümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlar
ümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlar
ümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlar
ümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlar
ümmi Sinan | şairler Yazarlar ümmi Sinan | şairler Yazarlar
ümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlar
 
ümmi Sinan
Kategori : şairler Yazarlar

Ümmî Sinan (?-1551)

"Sinaniye" adında bir tarikatın kurucusu olduğu biliniyor. Asıl adı İbrahim'dir. 1551 yılında ölmüştür.
Yunus Emre yolunda giden gizemci ozanlardan olan Ümmi Sinan'ın, döneminde oldukça etkin olduğu
anlaşılıyor.
Halvetiyye tarikatinin Sinaniye kolunu kurmuş olan Ummî Sinan'ın asıl adı İbrahim'dir. Bursa'da veya Karaman'da doğduğu söylenen ve ulemadan olduğu anlaşılan İbrahim, kendini tasavvufa vererek "Ümmî" mahlası ile şiirler yazmıştır. Yunus tarzını devam ettiren şairlerden biridir.

---

MEVLA'M AŞKIN MEYDANINA

Mevla'm aşkın meydanına
Yanmağa geldik yanmağa
İçüp aşkın şarabına
Kanmağa geldik kanmağa

Bindirdin aşkın atına
Kandırdın aşk şerbetine
Varup likanın zatına
Kanmağa geldik kanmağa

Okudum aşkın kitabın
Fethettim Enelhak babın
Senden İrcii hitabın
Öğmeğe geldik öğmeğe

Aşktır sağ eden sayruyu
Aşktır bir eden ayrıyu
İsm-i Zatınla gayruyu
Yenmeğe geldik yenmeğe

Bekledim aşkın babını
Gör münkirlerin ta'nını
Evvelden işin sonunu
Sanmağa geldik sanmağa

Ümmi Sinan aşka yardır
Anın çün gayrıdan durdur
Dü cihan bize ağyardır
Dönmeğe geldik dönmeğe

---

ERENLERİN SOHBETİ

Erenlerin sohbeti
Ele giresi değil
İkrar ile gelenler
Mahrum kalası derler

İkrar gerek bir ere
Göz açıp Didar göre
Sarraf gerek gevhere
Nadan bilesi değil

Bir pınarın başına
Bir testiyi koysalar
Kırk yıl anda durursa
Kendi dolası değil

Ümmi Sinan yol ayan
Oluptur belli beyan
Dervişlik yolu heman
Tac u hırkası değil

---
............
Seyrümde bir şehre vardım
Gördüm sarayı güldür gül.
Sultanumun tacı, tahtı,
Bağı, duvarı güldür gül.
Gül alurlar, gül satarlar,
Gülden teraei tartarlar,  
Gülü gül ile tartarlar,
Çarşı pazarı güldür gül.
Toprağı güldür, taşı gül,
Kurusu güldür, yaşı gül,
Has bahçesinün içinde
Serv ü çınarı güldür gül.
Gülden değirmeni döner,
Anun ile gül öğünür,
Akar suyu döner çarkı,
Bendi pınarı güldür gül.
Al gül ile kırmızı gül,
Çift yetişmiş bir bağçede,
Bakışırlar hara karşı,
Hân ezhârı güldür gül.
Gülden kurulmuş bir çadır,
içinde nimeti hazır,
Kapıcısı ilyas Hızır,
Nâm, şarabı güldür gül.
Ümmî Sinan gel vasf eyle,
Gül ile bülbül derdini,
Yine bu garib bülbülün,
Ah u figanı güldür gül.

---
ümmi Sinan yazısı toplam 4596 defa okundu
ümmi Sinan | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    ümmi Sinan | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
ümmi Sinan | şairler Yazarlar
ümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlarümmi Sinan | şairler Yazarlar