Usuli | şairler Yazarlar

Usuli | şairler YazarlarUsuli | şairler YazarlarUsuli | şairler Yazarlar
Usuli | şairler Yazarlar Usuli | şairler Yazarlar
Usuli | şairler YazarlarUsuli | şairler YazarlarUsuli | şairler Yazarlar
Usuli | şairler YazarlarUsuli | şairler YazarlarUsuli | şairler Yazarlar
Usuli | şairler YazarlarUsuli | şairler Yazarlar
Usuli | şairler YazarlarUsuli | şairler YazarlarUsuli | şairler Yazarlar
Usuli | şairler YazarlarUsuli | şairler YazarlarUsuli | şairler Yazarlar
Usuli | şairler Yazarlar Usuli | şairler Yazarlar
Usuli | şairler YazarlarUsuli | şairler YazarlarUsuli | şairler Yazarlar
 
Usuli
Kategori : şairler Yazarlar

USULİ

Rumeli'de Yenicevardar'da doğmuştur. Doğum yılı bilinmiyor. 1534'te öldüğü anlaşılıyor. Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi yok. Uzun yıllar "gurbet"te kaldığını şiirlerinden anlıyoruz. Mısır'a gittiği kesin. Mısır'da Şeyh İbrahim Gülşeni'nin, Mevlevilik, Bektaşilik, Melamilik kurallarından yararlanarak kurduğu tarikata girmiş onun "mürid"i olmuştur.
Şiirlerini aruzla da heceyle de yazmıştır. Nesimi'nin etkisinde kaldığı ileri sürülüyor. Aruz ölçüleriyle "klasik edebiyat dili" ile yazdığı şiirleri bakımından Usuli'yi, bir bakıma, bir divan ozanı sayanlar da vardır. Ancak, heceyle, halk diliyle yazdığı gizemci şiirlerle, Usuli'yi gizemci halk ozanları arasında gösterenler de az değildir.

---

GÖNÜL GEÇ OLMAZ HAVADAN


Gönül geç olmaz havadan
Gel gurbete gidelim gel
Uçur kuşu bu yuvadan
Gel gurbete gidelim gel
Kıyalım baş ile cana
Yaşımız boyanıp kana
Dert oduna yana yana
Gel gurbete gidelim gel

Ahd ile peyman güdersin
Tas tas ağular yutarsın
Bir vefasızı n'idersin
Gel gurbete gidelim gel

Yüreğime dokundu ok
Derdim öküş mihnetim çok
Bizi bunda esirger yok
Gel gurbete gidelim gel

Gam dopdolu canda tende
Huzur kalmadı vatanda
Gönlümüz eğlenmez bunda
Gel gurbete gidelim gel

Doyunca gördüm firkati
Halim yadlu derdim katı
Çekmeyiz biz bu mihneti
Gel gurbete gidelim gel

Gezelim Şam'ı Konya'yı
Meded Allah deyü deyü
Ko bu vefasız dünyayı
Gel gurbete gidelim gel

Terk eyle yari yoldaşı
Gözetgil hale haldaşı
Akıtıp gözlerden yaşı
Gel gurbete gidelim gel

Gel soralım doğru yolu
Bir pire diyelim beli
Bunda n'eylersin Usuli
Gel gurbete gidelim gel

             &

BENİ KIYA KIYA BAKAN

Beni kıya kıya bakan
Kor muyum seni kor muyum
Bakışı ciğerim yakan
Kor muyum seni kor muyum

Behey güzellerin canı
Aşıkın dini imanı
Yoluna vermeden canı
Kor muyum seni kor muyum

Sular gibi akmayınca
Ahım odu çıkmayınca
Mahalleni yakmayınca
Kor muyum seni kor muyum

Terkeden canı cihanı
Yıktın viran ettin beni
Böyle garip kodun beni
Kor muyum seni kor muyum

Ölüm yelleri esmezse
Ömür ekinin kesmezse
Ecel leşkeri basmazsa
Kor muyum seni kor muyum

Nice yıl yel gibi yelem
Aşk yolunda toprak olam
Gül gibi açılıp solam
Kor muyum seni kor muyum

Usuli ayrılmaz senden
Hiç can ayrılır mı tenden
Yani kaçmak ile benden
Kor muyum seni kor muyum

             &

YARENLER ECEL GELMEDEN

Yarenler ecel gelmeden
Gözümüz toprak dolmadan
Felek bizden öc almadan
Hele biz bir dem sürelim

Döğünüp hasret taşiyle
Bağrım doludur baş ile
Öylece kanlı yaş ile
Hele biz bir dem sürelim

Dünya kimseye mi kalır
Başa hod yazılan gelir
Ötesini Mevla bilir
Hele biz bir dem sürelim

Bir acayip devran ancak
Cümle alem hayran ancak
Bu da bir hoş seyran ancak
Hele biz bir devran sürelim

Usuli terk etti varın
Komadı ah ile zarın
Kim bile nic'olur yarın
Hele biz bir dem sürelim

---
Usuli yazısı toplam 3691 defa okundu
Usuli | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Usuli | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Usuli | şairler Yazarlar
Usuli | şairler YazarlarUsuli | şairler YazarlarUsuli | şairler Yazarlar