Muhiddin Abdal | şairler Yazarlar

Muhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler Yazarlar
Muhiddin Abdal | şairler Yazarlar Muhiddin Abdal | şairler Yazarlar
Muhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler Yazarlar
Muhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler Yazarlar
Muhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler Yazarlar
Muhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler Yazarlar
Muhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler Yazarlar
Muhiddin Abdal | şairler Yazarlar Muhiddin Abdal | şairler Yazarlar
Muhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler Yazarlar
 
Muhiddin Abdal
Kategori : şairler Yazarlar

MUHİDDİN ABDAL

Yaşamı üzerine çeşitli söylentiler bulunan gizemci halk ozanlarımızdan biri de Muhiddin Abdal'dır. Birtakım varsayımlarla yola çıkılarak, yaşamıyla ilgili sonuçlara varılmaya çalışılıyor. Ancak, kesinlikle Hacı Bektaş yolunda olduğu biliniyor. Söylentilerin birine göre, Muhiddin Abdal, Romanya'daki Balçık kasabasında Akyazılı Şeyh adındaki bir dervişin öğrencisi. Bir başka söylentiye göre Utman Baba'nın dervişi. Şiirlerinin birinde geçen "Ela gözlü Sultan Baba!" seslenişindeki "Sultan Baba"nın, bu "Utman Baba" olduğu ileri sürülüyor. Bir başka söylenti de, Muhiddin Abdal'ın Eşrefoğlu Rumi'nin oğlu olduğu yolunda. Bu söylentiyi doğru sayanlar Muhiddin Abdal'ın 15. yüzyılda yaşamış olduğunu varsayıyorlar. Çoğunlukla 16. yüzyıl gizemci halk ozanı olduğu ileri sürülüyor. Bektaşilik ve Hurufilik yolunda yazdığı şiirlerinin toplandığı bir
divanı varmış. Anlaşıldığına göre, bütün yaşamı boyunca belde belde dolaşmış. Hemen bütün halk ozanlarında olduğu gibi bu yaşam bilinmezliği bir yana bırakılırsa, Muhiddin Abdal'ın demesini bilir, güçlü, tutarlı, usta gizemci bir halk ozanı olduğu açıkça görülüyor.

---

İNSAN İNSAN DEDİKLERİ

İnsan insan dedikleri
İnsan nedir şimdi bildim
Can can deyü söylerlerdi
Ben can nedir şimdi bildim

Kendisinde buldu bulan
Bulmadı taşrada kalan
Müminin kalbinde olan
İman nedir şimdi bildim

Bir kılı kırk yardıkları
Birin köprü kurdukları
Erenler gösterdikleri
Erkan nedir şimdi bildim

Sıfat ile zat olmuşum
Kadr ile berat olmuşum
Hak ile vuslat olmuşum
Mihman nedir şimdi bildim

Muhiddin der Hak kadir
Görünür herşeyde hazır
Ayan nedir pinhan nedir
Nişan nedir şimdi bildim

             &

ARİFLERİN SOHBETİ CANDAN OLUR

Ariflerin sohbeti candan olur
Küfür gider Lutf-u imandan olur
Tarikatta taatin temiz kılan
Kendi ümmet, tarıkı dinden olur

Talep ile nefsini bilmeyene
Zira bilmezsen kusur senden olur
Bunca nimetler yenilip içilir
Bilir misin aslını kandan olur

Gelsin gevher alan madenini buldum
Maden benim ol gevher benden olur
Genci buldun ise key faş eyleme
Kavga düşer aleme dandan olur

Arifler sohbeti Muhyeddin Abdal
Bile nur bilmeze zindan olur
  
             &

DOĞRUYA NAZAR EYLERİZ

Doğruya nazar eyleriz
Biz eğri nazar bilmeyiz
Nakd ile pazar eyleriz
Veresi pazar bilmeyiz

Biz ol mekanda oluruz
Emr ile bunda geliriz
Nakdi kamilden alırız
Kayba intizar bilmeyiz

Haktır sevdiğimiz bizim
Haktır öğdüğümüz bizim
Boyun eğdiğimiz bizim
Haktır özge yar bilmeyiz

Biz bu mülke gelüptürüz
Ölmeden ön ölüpdürüz
Yar ile yar olupduruz
Arada ağyar bilmeyiz

Sazımızı ele aldık
Koşmamızı çalageldik
Namusumuz yere saldık
Biz aşıkız ar bilmeyiz

Aşk ile meydana geldik
Nazara divana geldik
Pervaneyiz yana geldik
Zincir ile dar bilmeyiz

Evvel ahır yar kuluyuz
Hayder-i Kerrar kuluyuz
Ezelden ikrar kuluyuz
Müminiz inkar bilmeyiz

Muhiddin Abdal coşunca
Dalga deryayı aşınca
Aşk önümüze düşünce
Hiç sabr u karar bilmeyiz

              &     

ELA GÖZLÜ SULTAN BABA

Ela gözlü Sultan Baba
Ululardan ulusun sen
Yedi iklim dört köşeye
Arşa kürse dolusun sen

Seni gören yoksul bay olur
Kafirler imana gelir
Seni sevmeyenler n'olur
Şah-ı Kerem Ali'sin sen

Şahısın eksikli kulun
İçenler ayrılmaz dolun
İnceden incedir yolun
Tamam gerçek velisin sen

Doğru sözün yol kılıcı
Çaldığın iki bölücü
Düşmüşler elin alıcı
Hakkın kudret elisin sen

Dehanından kevser akar
Nazar-ı kula Hak bakar
Kokun cüml'aleme kokar
Muhammed'in gülüsün sen

Parlayıp ateşin yanar
Cüml'alem şulene konar
Susayanlar senden kanar
Ab-ı hayat gölüsün sen

Muhiddin Abdal n'eylersin
Dipsiz denizler boylarsın
Ne bilirsin ne söylersin
Aklın mı var delisin sen

---
Muhiddin Abdal yazısı toplam 3282 defa okundu
Muhiddin Abdal | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Muhiddin Abdal | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Muhiddin Abdal | şairler Yazarlar
Muhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler YazarlarMuhiddin Abdal | şairler Yazarlar