Idris I Muhtefi | şairler Yazarlar

Idris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler Yazarlar
Idris I Muhtefi | şairler Yazarlar Idris I Muhtefi | şairler Yazarlar
Idris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler Yazarlar
Idris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler Yazarlar
Idris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler Yazarlar
Idris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler Yazarlar
Idris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler Yazarlar
Idris I Muhtefi | şairler Yazarlar Idris I Muhtefi | şairler Yazarlar
Idris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler Yazarlar
 
Idris I Muhtefi
Kategori : şairler Yazarlar

İDRİS-İ MUHTEFİ

Asıl adı Hacı Ali Bey'dir. "İdris-i Muhtefi" adını şiirlerinde takma ad olarak kullanmıştır. Amcası, Kanuni'nin
vezirlerinden Rüstem Paşa'nın terzisiymiş. Hacı Ali Bey de amcasının yanında terzilik direnmiş, dinsel inanca
göre İdris Peygamber de terzilerin "pir"i sayıldığından, takma adındaki "İdris" adı da buradan
kaynaklanmaktaymış. Doğum tarihi kesinlikle bilinmiyorsa da, 1615 yılında ölmüş, Kasımpaşa'da
Doymazdere mezarlığına gömülmüştür. "Hamzavi"lerin başı sayılan İdris-i Muhtefi uzun süre ticaretle
uğraştıktan sonra son zamanlarında köşesine çekilmiş. Ticaret işleri dolayısıyla  Sofya, Filibe Belgrad
kentlerine gidip geldiği anlaşılıyor. İdris-i Muhtefi'den çok şiir kalmamıştır. Kalanlara bakılınca,
gerçeküstücü yaklaşımlar içinde, ince, yer yer alaycı, yergici söyleyişler olduğunu görüyoruz. Bunları, kinci degil de sevecen bir yürekle söylediği de dikkati çekiyor.

---

İŞBU DEME ERİNCE

İşbu deme erince
Üç kez doğdum aneden
Nice yavru uçurdum
Nice aşiyaneden

Dört doğurdum anamı
Hamil oldum babadan
Babam dokuz ayaklı
Anlama efsaneden

On tayaya emzirdim
İki yüzlü bir çocuk
Kara libas giydirdim
Gösterdim kaşaneden

Kafdağını arkama
Yüklendim etme aceb
Bahr-i muhiti içlim
Kanmadım amma neden

Altmış arşın menare
Çıktım anın üstüne
Çağıruban cihanı
Doldurdum efsaneden

Yüz tınaplı bir çadır
Diktirdim siper için
Ana tuttum yüzümü
Doldum ol kar-haneden

Fir'avn ile görüşüp
Biraz nasihat ettim
Dedi sözün tutmazam
Dönmezem Hamaneden

Yedi başlı bir yılan
Gördüm ki hakim olmuş
Süreti hayvan değil
Bilmezem amma neden

Ak sakallı bir avret
Düştü benim peşime
Zinet etmiş kendine
Lü'lü'i dürdaneden

Yetmiş iki dillice
Düdük aldım çarşıdan
Çaldım ağır sadasın
Geçti asumaneden

Bir top attım maşrıktan
Geldi düştü mağrıba
Bu bir rengin rumuzdur
Anlama efsaneden

Bir mektebe uğradım
Kuş dilini okurlar
Sivri sinek halife
Hocası pervaneden

Alaim-i semayı
Olta edip sarkıttım
Bin bıyıklı bir balık
Çıkardım deryaneden

Gördüm Nuh'un gemisin
Girdim anın içine
Buldum anda necatı
Korkmadım tüneden

Senin "İdris" hakikat
Bu rumuzat sözlerin
Anladı insan olan
Bilmedi hayvaneden

---
Idris I Muhtefi yazısı toplam 3053 defa okundu
Idris I Muhtefi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Idris I Muhtefi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Idris I Muhtefi | şairler Yazarlar
Idris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler YazarlarIdris I Muhtefi | şairler Yazarlar