Geda Muslu | şairler Yazarlar

Geda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler Yazarlar
Geda Muslu | şairler Yazarlar Geda Muslu | şairler Yazarlar
Geda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler Yazarlar
Geda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler Yazarlar
Geda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler Yazarlar
Geda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler Yazarlar
Geda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler Yazarlar
Geda Muslu | şairler Yazarlar Geda Muslu | şairler Yazarlar
Geda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler Yazarlar
 
Geda Muslu
Kategori : şairler Yazarlar

GEDA MUSLU

Geda Muslu'nun yaşamıyla da ilgili kesin bilgilerden yoksunuz. Ne var ki, 16. yüzyılın büyük Türk
denizcilerinden Gazi Murat Reis'in (1609 Rodos'ta ölmüştür. Orada gömülüdür) buyruğunda çalışan "Magrip
Ocakları"ndan yetişen hem bir halk ozanı, hem de bir deniz savaşçısı olduğu, söylediği şiirlerden anlaşılıyor. Halk ozanlarımız arasında çok sayıda sipahi, cebeci, yeniçeri, levent ozanlara rastlanıyor. Geda Muslu da,
böyle savaşçı bir halk ozanı. Örnekleri verilen şiirlerden "İspanya Cezayr'e Haber Göndermiş" ile "Gör İmdi
Ne Demiş Cezayirli De" diye adlandırdığımız şiirler, Murat  Reis komutasında Cezayir'deki Türk denizcilerinin, İspanya'ya giden bir kalyonu zaptetmelerinin, İspanya Kralının akrabası olan Sicilya yargıcının  oğlunu
tutsak alarak İstanbul'a 1. Sultan Ahmet'e göndermelerinin öyküsünü içeriyor.

---

İSPANYA CEZAYR'E HABER GÖNDERMİŞ 1

İspanya Cezayr'e haber göndermiş
Komazım oğlumu alurum demiş
Eğer vermezlerse kıyametedek
Ben de bu dert ile ölürüm demiş

Kailim beş yıla etseler vade
Cümle emlakimi veririm yade
Peşkeş verirlerse Sultan Ahmed'e
Müslüman ederler bilürüm demiş

Geda Muslu eydür görün harcını
And içti İncil'e tuttu yüzünü
Neylerim ben şimdengerü tahtımı
Varup bir Kil'sede kalurum demiş

                 &

GÖR İMDİ NE DEMİŞ CEZAYİRLİ DE 2.

Gör imdi ne demiş Cezayirli de
Vermeziz oğlunu bilmiş ol senin
Biz anı gönderdik Sultan Ahmed'e
Kara haberlerin almış ol senin

Yürütmeziz Akdeniz'de gemini
Hakk'ı koyup puta tuttun yönünü
Çevir İslama şol kafir dinini
Gel yezit Müslüman olmuş ol senin

Yine büktük İspanya'nın belini
On dört beyzadeyle aldık malını
Hoş eğlenir idin Mısır yolunu
Hele ettiklerin bulmuş ol senin

Geda Muslu eydür gördüm çuşunu
Gece gündüz ağla salma yaşını
Kilisenin taşlarına sür başını
Yürü var bir zaman çalmış ol senin

                &

BAHAR EVVAMI ERDİ DE

Bahar eyyamı erdi de
Şadoluben güldü dağlar
Şirin'e gönül verdi de
Ferhad seni deldi dağlar

Üstümüze yüce Gani
Daima zikreyle anı
Ziyaret etmeğe seni
Koç yiğitler geldi dağlar

Hiç yoktur aklım başımda
Dilber hayali düşümde
Sevgili yarin peşinde
Bana mekan oldu dağlar

Farketmem çok ile azı
Bozulmaz yazılan yazı
Arayup sende Ayvaz'ı
Şol Köroğlu buldu dağlar

Kul Muslu der yarim küstü
Bad-ı saba gibi esdi
Güz eyyamı kadem basdı
Gör nice ıssız kaldı dağlar

---
Geda Muslu yazısı toplam 4723 defa okundu
Geda Muslu | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Geda Muslu | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Geda Muslu | şairler Yazarlar
Geda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler YazarlarGeda Muslu | şairler Yazarlar