Azmi Baba | şairler Yazarlar

Azmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler Yazarlar
Azmi Baba | şairler Yazarlar Azmi Baba | şairler Yazarlar
Azmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler Yazarlar
Azmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler Yazarlar
Azmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler Yazarlar
Azmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler Yazarlar
Azmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler Yazarlar
Azmi Baba | şairler Yazarlar Azmi Baba | şairler Yazarlar
Azmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler Yazarlar
 
Azmi Baba
Kategori : şairler Yazarlar

AZMİ BABA

Bu gizemci halk ozanının yaşamıyla ilgili kesin bilgiler yoktur. 16. yüzyılda yaşadığı saptanmış. Elimizde bulunan şiirlerinden gizemcilik konusunda bilgili, konularını rahatlıkla işleyen, yergici, gülmececi yönü de
olan bir ozan olduğu anlaşılıyor. Hemen bütün gizemci ozanların, ya da gizemci şiire duran halk ozanlarının
büyük bir kesiminin bir tür "Tanrı'yla Hesaplaşma"ları vardır.
Bu tür şiirler yazan ozanların yüzyıllara yayıldıkça birbirlerinden gözle görülür  biçimde etkilendikleri de
saptanabiliyor. Azmi Baba'dan aldığımız örnek de, bir "Tanrı'yla Hesaplaşma" şiiri. Aydınlık zeki yergici, gülmececi, gizemciliğin verdiği rahatlık kendisini  oldukça etkin biçimde duyuruyor.

---

YERİ GÖĞÜ İNSÜ CİNNİ YARATTIN
/ Azmi Baba

Yeri göğü insü cinni yarattın
Sen ey mimar başı eyvancı mısın
Aynı günü çarhı burcu var ettin
Ey mekan sahibi rahşancı mısın

Denizleri yarattın sen kapaksız
Suları yürüttün elsiz ayaksız
Yerleri temelsiz göğü dayaksız
Durdurursun acap iskancı mısın

Kullanırsın kanatsızca rüzgarı
Kürekle mi yaptın sen bu dağları
Ne yapıp da öldürürsün sağları
Can verip alırsın sen cancı mısın

Sekiz cennet yaptın sen Adem için
Adın büyük bağışla anın suçun
Ademi cennetten çıkardın niçin
Buğday nene lazım harmancı mısın

Bir iken bin ettin kendi adını
Görmedim sen gibi iş üstadını
Yeşertirsin kurutursun odunu
Sen bağçevan mısın ormancı mısın

Cibril'e perde altında söylerdin
İnip Beytullah'a kendin dinlerdin
Bu ateşi cehennemi neylerdin
Hamamın mı var ya külhancı mısın

Hafaya çekilip seyrana durdun
Aklı yetmezlerin aklını vurdu
Kıldan ince köptü yaptın da kurdun
Akar suyun mu var bostancı mısın

Bu kışlara bedel bu yazı yaptın
Evvel bahara karşı güzü yaptın
Mizanı iki göz terazi yaptın
Bakkal mısın yoksa dükkancı mısın

Kazanlarda katranların kaynarmış
Yer altında balıkların oynarmış
On bu dünya kadar ejderhan varmış
Şerbet mi satarsın yılancı mısın

Esirci misin koydun cehenneme Arap
Hoca mısın okur yazarsın kitap
Aslın katip midir görürsün hesap
İntisabın mı var yok hancı mısın

Yüzbin cehennemin olsa korkmam birinden
Rahman ismi nazil değil mi senden
Gaffar-üz-zünub'um demedin mi sen
Affet günahımı yalancı mısın

Beni affeylesen düşen mi şandan
Ne dökülür ne eksilir haznenden
Şahlar bile geçer böyle isyandan
Affetsen olmaz mı noksancı mısın

Şanına düşer mi noksan görürsün
Her gönülde oturursun yürürsün
Bunca canı alıp yine verirsin
Götürüp getiren kervancı mısın

Bilirsin ben kulum sen sultanımsın
Kalpte zikrim dilde tercümanımsın
Sen benim canımda can mihmanımsın
Gönlümün yarisin yabancı mısın
,
Beni deli eyler kendin söylersin
İçerden Azmi'yi pazar eylersin
Yücelerden yüce seyran seylersin
İşin seyran kendin seyrancı mısın

                    &

Azmi Baba yazısı toplam 8619 defa okundu
Azmi Baba | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Azmi Baba | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Azmi Baba | şairler Yazarlar
Azmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler YazarlarAzmi Baba | şairler Yazarlar