Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya

Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya
 
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler
Kategori : Coğrafya

Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Özellikler

Bir coğrafi bölgeyi oluşturan çeşitli özellikler vardır. Bunlardan biri veya birkaçı çevresine göre farklı olursa o zaman değişik coğrafi bölgeler ortaya çıkar. Bu özellikler iki grup altında toplanır: Doğal Özellikler, Beşeri ve Ekonomik Özellikler.

* Doğal Özellikler:
Doğal özelliklerin başında coğrafi konum gelir. Bölgenin ülke içinde bulunduğu yer ile komşu ülkelere yakınlığı gibi özellikler, coğrafi konumla ilgilidir. Denizlere komşu olan bölgelerde iklimin daha elverişli olmasından, tarımsal zenginlik ve çeşitlilik artar. Böyle yerlerde ticaret ve turizm dalı da çok gelişmiştir. Yer şekilleri de, coğrafi bölgelerin belirlenmesini sağlayan diğer bir etmendir. Örneğin, İç Anadolu geniş düzlüklerle kaplıyken, Doğu Anadolu Bölgesi yüksek ve çok dağlık bir yerdir. İklim de coğrafi bölgelerin sınırlandırılmasında önemli rol oynar. Farklı sıcaklık ve yağış, bir yerin sadece doğal bitki örtüsünü belirlemekle kalmaz, tarım, hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlerini de etkiler.

* Beşeri ve Ekonomik Özellikler:
Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde doğal özelliklerden başka, insana bağlı olarak ortaya çıkmış, bulunan birtakım özellikler de etkili olmaktadır. Bunların başında "nüfus" gelir. Nüfus kıyı bölgelerimizde daha sık, iç
bölgelerimizde ise seyrektir. Büyük şehirlerimiz denize kıyısı olan bölgelerimizde bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetin türü de coğrafi bölgelerin belirlenmesinde önemli bir etkendir. Örnek verecek olursak, Marmara Bölgesinde endüstri ön planda yer alırken, Ege ve Akdeniz'de tarım ve turizm, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılık önem kazanmıştır. 1941 yılında yapılan 1.Türkiye Coğrafya Kongresi'nde, yukarıda belirtilen etkenler dikkate alınarak, Türkiye, 7 coğrafi bölgeye ve 21 bölüme ayrılmıştır . Karadeniz Bölgesi'nin belirlenmesinde Kuzey Anadolu Dağlarının kıyıya paralel yüksek birkaç sıra halinde uzanması ve her mevsimde yağışlı bir iklimin görülmesi başlıca etken olmuştur. Marmara Bölgesi'nde ise plato ve ovaların geniş yer kaplaması ve iklim, bu bölgenin sık bir nüfus ve endüstri bölgesi olmasında, belirleyici özellikler olmuştur. Ege Bölgesi'nin, yer şekillerinin yanı sıra, iklimi, nüfusu, çok sayıdaki tarihi eserleri ve kumsallarının sağladığı turistik zenginliği, ayrı bir coğrafi bölge olarak belirlenmesini sağlamıştır. Akdeniz Bölgesi'nin, kıyıya paralel uzanan Toros Dağları nın varlığı, verimli ovaları ve iklimine bağlı zengin kültür bitkileri, uzun kıyı şeridinin sağladığı turizm etkinlikleri, bölgenin belirleyici özellikleridir. Orta Anadolu Bölgesi, yurdumuzun ortasında çok geniş bir çukur alan oluşturması, karasal iklimi, bozkır bitki örtüsü, geniş buğday ekim alanlarıyla çevresinden farklı bir özellik gösterir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama 2000. m' ye ulaşan yükselti, dağlar ve platolar, şiddetli kara iklimi, farklı özellikler yaratır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Toroslar yayının güneyinde ovalar ve platolarla kaplı düz sade görünümü, şiddetli kuraklığın yaşandığı iklim özellikleriyle diğer bölgelerden ayrılır.
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler yazısı toplam 17062 defa okundu
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | CoğrafyaCoğrafi Bölgeleri Oluşturan özellikler | Coğrafya