Kuloğlu | şairler Yazarlar

Kuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler Yazarlar
Kuloğlu | şairler Yazarlar Kuloğlu | şairler Yazarlar
Kuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler Yazarlar
Kuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler Yazarlar
Kuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler Yazarlar
Kuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler Yazarlar
Kuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler Yazarlar
Kuloğlu | şairler Yazarlar Kuloğlu | şairler Yazarlar
Kuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler Yazarlar
 
Kuloğlu
Kategori : şairler Yazarlar

KULOĞLU

17. yüzyılın en önemli halk ozanlarından biri olarak görünüyor Kuloğlu. Kuloğlu'nun yaşamıyla ilgili bilgilerimiz de yeterli değil. Şiirlerinden çıkarılabildiğine göre, öncelikle asker-ozanlardan olduğu, hem kara askerliği, hem deniz askerliği yaptıgı anlaşılıyor. Cezayir'deki savaşlara katıldığı gibi 4. Murat'ın ünlü Bağdad Seferi'ne katıldığı şiirleriyle ortaya çıkıyor. Kuloğlu'nun asıl adı üzerinde iki görüş var: Bir görüş asıl adının "Süleyman" olduğu. Öteki görüşe göre Kuloğlu'nun asıl adı "Mustafa". Kuloğlu'nun adı Evliya Çelebi'nin ünlü "Seyahatname"sinde geçiyor, Kayıkçı Kul Mustafa Katibi, Aşık Ömer'le çağdaş bir ozan olduğu anlaşılıyor. Kuloğlu, bir yandan yiğitlik şiirleri söylerken, bir yandan da aşk  üzerine şiir söylemeye, sazıyla seslendirmeye durmuş. Kimi araştırmacılara göre Safranbolulu. Oğlu da dönemin Muhasip Mehmet Paşa adıyla tanınan sayılı devlet adamlarından. Çok genç denebilecek bir yaşta, 40 yaş sularında öldüğü ileri sürülüyor. Yaşadığı dönemde yaygın bir ünü, saygınlığı var. Kendisinden sonra gelenler üzerinde de etkileri görülüyor. Dili, yalın, demesi etkin. Bununla birlikte yeryer Kuloğlu da Osmanlıcanın açmazlarına düşmüş.
"Aşık Edebiyatı"nın önemli kişilerinden, bir bakıma öncülerinden sayılan Kuloğlu'dan, yazık ki, yeterli sayıda şiir kalmamış bugünlere. Ya da  daha el atılamamış "Cönk"lerin, "Mecmua"ların sayfalarında bizlere ırak
duruyorlar.

---

ALEMDE DOĞRU DOST YOKTUR


Alemde doğru dost yoktur
Dedikleri gerçek imiş
Kulunu saklayan Hak'tır
Dedikleri gerçek imiş

Bulut asümana ağar
Yerlere rahmetler yağar
Gün doğmadan neler doğar
Dedikleri gerçek imiş

Eğer insan eğer melek
Yalvarırım gerçek dilek
Bivefadır çarh'ı felek
Dedikleri gerçek imiş

Kuloğlu der ömür geçer
Kalmasın alemde naçar
Dünya sana konan göçer
Dedikleri gerçek imiş             &

DAĞLAR BAŞI OLDU YURDUM

Dağlar başı oldu yurdum
Ağlayıp gezer yürürüm
Günden güne arttı derdim
İnleyip gezer yürürüm

Güzelliğin tarzı budur
Mah cemalin olmuş bedir
Aşıklığa çare nedir
Soyunup gezer yürürüm

Yine firkatinle yandım
Kendimi engine saldım
Muhabbet bahrine daldım
Boylayıp gezer yürürüm

Boyu uzun ince bellim
Mah yüzünde çifte benlim
Senin ile deli gönlüm
İnleyip gezer yürürüm

Kuloğlu der geydim postu
Kaçırdım gözleri mesti
Halden bilen nazlı dostu
Aravıp gezer yürürüm

             &

KARŞIMDA SALINAN DİLBER

Karşımda salınan dilber
Bakma beni ağlatırsın
Beni koyup yad ellere
Gitme beni ağlatırsın

Şekerden şerbet ezerler
İnce tülbentten süzerler
İncili mercan dizerler
Dizme beni ağlatırsın

Boynun uzundur dal gibi
Emsem leblerin bal gibi
Bahçelerde bülbül gibi
Ötme beni ağlatırsın

Hoş çekeyim nazlarını
Gel öpeyim gözlerini
Kelp rakibin sözlerini
Tutma beni ağlatırsın

Bu Kuloğlu sana kuldur
Ta ezelden böyle yoldur
Ya azat eyle ya öldür
Satma beni ağlatırsın

             &

UZAKTAN MERHABA OLMAZ

Uzaktan merhaba olmaz
Gel ey mestane bakışlım
Kolların boynuma dola
Dile mestane bakışlım

Seni sevenler unutmaz
Hayalin karşımdan gitmez
Padişahlar hiç zulm etmez
Kula mestane bakışlım

Der Kuloğlu gune gune
Melek gelmemiş cihane
Her sözüme bir bahane
Bul a mestane bakışlım

              &

SANA DERİM ELA GÖZLÜ MELEĞİM

Sana derim ela gözlü meleğim
Senin bana incindiğin nedendir
Kereminden makbul eyle dileğim
Senin bana incindiğin nedendir

Yolunda ah edip kanları döken
Olurmuş engelin gözüne diken
Bunca yıldır senin meddahın iken
Senin bana incindiğin nedendir

Ben meşgul olalı medh ü senaye
Gamzelerin oku verdi fenaye
Buluştukça eder oldum kinaye
Senin bana incindiğin nedendir

Gönül verdim ben de sen servi dale
Cevri çektirdin getirdin bu hale
Söyle günah mıdır aşıka nale
Senin bana incindiğin nedendir

Kuloğlu der ki sözlerin haktır
Aşkın kitabında müşkülüm yoktur
Tenha söyleşelim sualim çoktur
Senin bana incindiğin nedendir

                 &

ŞEVKİMİ ARTTIRIR AŞKIMIN DEMİ

Şevkimi arttırır aşkımın demi
Sevdiğim benimle olduğu zaman
Defolur da gider gönlümün gamı
Gelip de yanıma güldüğü zaman

Söyledikçe lezzet vardır sözünde
Ruz şeb hayali iki gözümde
Huda'nın emriyle yarin yüzünde
Ak güller açılır güldüğü zaman

Aşkımın dumanı serimi bürür
Divane gönlümü gah ele alır
Sanırım vücudum cennete girer
Yarimi koynuma aldığım zaman

Nar-ı aşkın ile vücudum yandı
Bir asılzadedir huridir kendi
Sanırım ki gökten bir melek indi
Kolların boynuma saldığı zaman

Kuloğlu'yum bozbulanık akarım
Hasret oduna can u cismim yakarım
Ne rızkıma ne malıma bakarım
Yar aşkı kalbime doğduğu zaman

---
Kuloğlu yazısı toplam 4405 defa okundu
Kuloğlu | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Kuloğlu | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kuloğlu | şairler Yazarlar
Kuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler YazarlarKuloğlu | şairler Yazarlar