Eşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar

Eşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar
Eşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar Eşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar
Eşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar
Eşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar
Eşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar
Eşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar
Eşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar
Eşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar Eşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar
Eşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar
 
Eşrefoğlu Rumi
Kategori : şairler Yazarlar

EŞREFOĞLU RUMİ

Asıl adı Abdullah olan "Eşrefoğlu" ya da "Eşrefoğlu Rumi" olarak da bilinen bu gizemci halk ozanı, "Kadiri
Tarikatı"nın "Eşrefiye" kolunun kurucusudur. Mısır'dan göç edip İznik'e yerleşen bir ailenin çocuğudur.
Yüksek öğrenim görmüştür. 1469 yılında İznik'te ölmüş, kendi tekkesine gömülmüştür. Eşrefoğlu Rumi, Emir Sultan'ın hizmetinde bulunmuş, daha sonra Ankara'ya  giderek Hacı Bayram Veli'nin dervişi, sonra da
damadı olmuştur. Eşrefoğlu Rumi şiirlerini hem aruz, hem hece ölçüleriyle yazmıştır. Ünlü, değerli bir de
düzyazı "Müzekki'n-Nüfus" adlı yapıtı vardır. Bu yapıtta, gizemciliğin  ilkeleri, "nefsi terbiye etme yolları"nın
öğretilmesi amaçlanmıştır. Kitabın adı  "Nefisleri Arıtan, Benlikleri Ağartan" anlamına geliyor. Eşrefoğlu Rumi de Yunus Emre'nin yolundan, izinden giden ozanlardandır. Yunus Emre etkisi görülür. Eşrefoğlu Rumi'nin
şiirleri "Eşrefoğlu Divanı" adlı yapıtta toplanmıştır. Bu divanı ilkin ozan Asaf Halet Çelebi, geniş bir inceleme
yazısıyla hazırlamıştır (1944). Daha sonra 1972 yılında da yayımlanmıştır.

---

SENİ SEVEN AŞIKLARIN


S eni seven aşıkların
Gözü yaşı dinmez imiş
Seni maksud edinenler
Dünya ahret anmaz imiş

Gönlün sana verenlerin
Eli sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Devranları dönmez imiş

Ölmez imiş aşık canı
Hiç çürümez imiş teni
Aşk her kimi kıldı fani
Ana zeval ermez imiş

Aşkına düşen canların
Yoluna ateş verenlerin
Aşka bülbül olanların
Kimse dilin bilmez imiş

Aşkın ile bilişenler
Senin ile buluşanlar
Sen maşuka erişenler
Ezel ebed olmaz imiş

Eşrefoğu Rumi senin
Yansın aşkın odun canın
Aşk oduna yanmıyanın
Kalbi safi olmaz imiş

           & 

BU DÜNYAYA VERME GONÜL

Bu dünyaya verme gönül
Dünya sana kalır değil
Dünya seven dost katına
Yüz ağiyle varır değil

Bu dünyanın muhabbeti
Şol agulu bal gibidir
Ağusun bilen ol bala
Parmağını banar değil

Bu dünyanın zehri katı
Cana erer mazarratı
Zehrini bilmeyen bunun
Kendüyü sakınır değil

Bu dünyayı derip yığma
Ahir koyup gitsen gerek
Koyup gideceğin sanan
Dünyayı devşirir değil

Aşıkların gönül kuşu
Düşmez dünya tuzağına
Gerçek eren bu dünyayı
Hiç muhale alır değil

Eşrefoğlu Rumi sen de
Eğer şaha mahrem isen
Himmetin gözüne kevneyn
Zerre denlü gelir değil

             &
  
AŞKIN ODU CİĞERİMİ

Aşkın odu ciğerimi
Yaka geldi vaka gider
Garip başım bu sevdayı
Çeke geldi çeke gider

Firkat kar etti canıma
Gelsin aşıklar yanıma
Aşk zencirin dost boynuma
Taka geldi taka gider

Bülbül eder zar ü efgan
Aşk oduna yandı bu can
Benim gönülcüğüm hemen
Hak'tan geldi Hakk'a gider

Arifler durur sözüne
Gayri görünmez gözüne
Eşrefoğlu yar yüzüne
Baka geldi baka gider

                   &   

BU AŞK DÜŞTÜ CANIMIZA BAHAR EYLEDİ KIŞIMIZ

Bu aşk düştü canımıza bahar eyledi kışımız
Kaygu bulutların sürdü komadı hiç teşvişimiz

Dilimizde ol dost adı canımızda ol dost dadı
Gönlümüzü ol dost aldı unuttuk yad bilişimiz

Dosttur heman endişemiz dostu sevmektir pişemiz
Ol dostu sevmekten özge bir dahı yoktur işimiz

Ol sultandır ben ona kul her dem yeni yeni nüzul
Andandır bu cümle usul andandır her bahşişimiz

Her dem bakarız ol yüze her gün bayram kadir bize
Biz dostu ıyan görürüz düş değil bu görüşümüz

Kanda baksak dost görünür sanma dost doğar dolunur
Yer gök dopdolu dostdurur bu sözde yok yanlışımız

Biz dost ile diriyiz dostsuz olursak ölürüz
Dosttur bize ten can dost ile her cünbişimiz

Eşrefoğlu Rumi aydır dost bizi şöyle alıptır
Mahlukattan kesiliptir alışımız verişimiz

                       &

GÖNLÜM ALANIN SÖZÜNÜ DAİM SÖYLEYESİM GELİR

Gönlüm alanın sözünü daim söyleyesim gelir
Derd honıla aşıkları daim toylayasım gelir

Dünya nedir dost yoluna aşık anı terketmeye
Bir canım var ol dost için kurban eyleyesim gelir

Aceb şürıde bülbülüm dün-ü gün kılarım zarı
Dost bahçesine güllerin daim yaylayasım gelir

Pervane gibi bi karar yarin cemali şem'ine
Düşüp tutuşuban her dem yanıp parlayasım gelir

Mansur gibi hayran-u mest anın vahdet deryasını
Enel'I-Hak demini urup girip boylayasım gelir

Eşrefoğlu Rumi aydır maksudum Allah derdidir
Bir dem dertsiz olunsam can ısmarlayasım gelir

---
Eşrefoğlu Rumi yazısı toplam 3724 defa okundu
Eşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Eşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Eşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar
Eşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler YazarlarEşrefoğlu Rumi | şairler Yazarlar