Kul Hüseyin | şairler Yazarlar

Kul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler Yazarlar
Kul Hüseyin | şairler Yazarlar Kul Hüseyin | şairler Yazarlar
Kul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler Yazarlar
Kul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler Yazarlar
Kul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler Yazarlar
Kul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler Yazarlar
Kul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler Yazarlar
Kul Hüseyin | şairler Yazarlar Kul Hüseyin | şairler Yazarlar
Kul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler Yazarlar
 
Kul Hüseyin
Kategori : şairler Yazarlar

KUL HÜSEYİN

Yaşamıyla ilgili bilgi yok. Kul Himmet'le karşılıklı şiir söylediğine bakılarak 16. yüzyılda yaşadığı sonucuna
varılıyor. Bir de, Pir Sultan Abdal'ın çevresinde bulunduğu anlaşılıyor. Kimi şiirlerinden, ayaklanmalara
katıldığı, ceza yediği öğreniliyor. Şah yanlısı olduğu da belli.
Bu bilgilere bakılarak Kul Hüseyin'in bir tarikat ozanı olduğu anlaşılıyor ama gizemcilik dışında şiirler
söylemiş. Çağının önemli ozanlarından biri.

---

ADEM OĞLU DÜNYAYA GELİNCE
(Ömür Destanı')

Adem oğlu dünyaya gelince
Taze açılmış fidana benzer
Bir yaşına kadem basınca
Bülbül gibi şakır gülşene benzer

İki yaşında kalkar oturur
Üç yaşında açuk manalar getürür
Dört yaşında hamaylisin götürür
Beş yaşında bağ u bostana benzer

Altısında fehmeder düşünü
Yedisinde düşürür dişini
Sekizinde fehmeder işini
Dokuzunda mah-ı tabana benzer

On yaşında taze güldür kokulur
On birinde gül gibi açılur
On'ikisinde boy gösterür seçilür
On üçünde selvi revana benzer

On dördünde mahbubluğu çağıdır
On beşinde gören aklın dağıdır
On altısında sanki cennet bağıdır
On yedisinde kaşlar kemana benzer

On sekizinde fehmeder arını
On dokuzda gözedür şikarını
Yirmisinde kimse bilmez sırrını
Talimin almış şahana benzer

Yirmi beşinde bir hoşça görünür
Otuzunda akan sular durulur
Otuz beşinde meclislerde anılur
Yarana karışmış irfana benzer

Kırk yaşında gazel gibi bağlarda
Kırk beşinde günahların ağlarda
Ellisinde Suphana bel bağlar da
Yüklemiş yükünü kervana benzer

Elli beşinde ettikleri düş olur
Altmışında pirlik gelür kış olur
Altmış beşinde gözleri yaş olur
Dağ başına çıkmış güneşe benzer

Yetmişinde ağrı iner dizine
Yetmiş beşde duman çöker gözüne
Sekseninde kimse bakmaz yüzüne
Baykuş oturmuş virane benzer

Seksen beşinde beli bükülünce
Doksanın defterin dürülünce
Doksan beşinde ömrün serilince
Bir günde savrulmuş harmana benzer

Kul Hüseyin yüz yaşına varınca
Hakile hak olup yeksana benzer

Cahit Öztelli ,
"Halk ozanları insanın doğumundan ölümüne dek yaşamını konu alarak işlerler. Bu uzun olayı dile getiren şiirlere, Destan denir. Ömür Destanlan'nın en eskisi Kul Hüseyin'indir," der.
  
                    &

EY ŞAHİN BAKIŞLIM BÜLBÜL AVAZLIM

Ey şahin bakışlım bülbül avazlım
Bir eli kadehlim bir eli sazlım
İşte ben gidiyom kal ahu gözlüm
Ne sen beni unut ne de ben seni

Yolda harami çok engel arada
Unutma sevdiğim demde sırada
Kalıp gider amma gönül burada
Ne sen beni unut ne de ben seni

Ta ezeli seven sevende
Şu iki cihanda kevn ü mekanda
Nizam başlarında ulu divanda
Ne sen beni unut ne de ben seni

Çekilsin gülbenkler sürülsün devran
Görülsün kayıtlar açılsın meydan
Yönümüzü açsın ulu Yaradan
Ne sen beni unut ne de ben seni

Hüseyin'im eydür gül benzim soluk
Serimizde yazılmıştır ayrılık
Vallahi sevdiğim gönüller birlik
                  
---
Kul Hüseyin yazısı toplam 6249 defa okundu
Kul Hüseyin | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Kul Hüseyin | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kul Hüseyin | şairler Yazarlar
Kul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler YazarlarKul Hüseyin | şairler Yazarlar