Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi

Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi
Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi
Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi
Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi
Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi
Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi
Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi
Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi
Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi
 
Gülhane Hattı Hümayunu
Kategori : Osmanlı Tarihi

Tanzimat Dönemi

Daha önceleri gerçekleştirilmeye çalışılan Islahat Hareketleri, Osmanlı Devleti'nin kendi iradesiyle uygulamaya çalıştığı, içte ve dıştaki başarısızlıklarını önlemeye yönelik yenilikleri ifade etmekteydi. Ancak Avrupa ve Rusya'nın mütemadiyen iç işlerine müdahale etmesi, Osmanlı Devleti'ni, kendi inisiyatifi dışında, yeni tedbirler almaya zorlamaktaydı. Özellikle gayrimüslim unsurları bahane eden devletlerin müdahalelerine fırsat vermemek için idarî ve hukukî düzenlemelere gidilmesi düşünülmekteydi. Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa'nın hazırladığı düzenlemeler, I.Abdülmecit tarafından tasdik edilmişti. 3 Kasım 1839'da I.Abdülmecit "Gülhane Hatt-ı Hümayunu"nu ilan ettirdi.

Bu fermanda, dini ve ırkı ne olursa olsun Osmanlı tebaasından olan herkesin eşit olması, herkesin yasalara göre yargılanması, varlığı ölçüsünde vergilendirilmesi ve askerlik süresinin 4-5 yılı geçmemesi gibi hükümler yer alıyordu. Ayrıca Osmanlı Devleti bu dönemde Avrupa tarzına öykünen idarî düzenlemelerde de bulundu. Bu şekilde Avrupa devletlerinin en azından bazılarının, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğüne saygısının kazanılması hedeflenmekteydi. Fakat gelişen siyasî olaylar, bunun o kadar kolay olmayacağını gösterecektir.
Gülhane Hattı Hümayunu yazısı toplam 8305 defa okundu
Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi Sayfayı Yazdır    Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi
Gülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı TarihiGülhane Hattı Hümayunu | Osmanlı Tarihi