ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi

ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi
 
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri
Kategori : Osmanlı Tarihi

Islahat Fermanı

Henüz Kırım Savaşı sürerken, Viyana'da bir araya gelen İngiltere, Fransa ve Avusturya, Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki farklılıkların her alanda ortadan kaldırılmasını öngören bir fermanı sultanın yayımlamasını, barış için ön şart koşmuşlardı. Paris Antlaşması müzakere edilirken, müttefiklerin bu istekleri I.Abdülmecit tarafından yerine getirildi ve Islahat Fermanı ilân edildi (18 Şubat 1856). Tanzimat'la kabul edilen hususların esas alındığı bu fermanla, Müslümanlarla Hristiyanlar arasında eşitlik sağlandığı Avrupa'ya garanti edilmiş oluyordu. Ayrıca iç hukuk alanında ve ticaret hukukunda da yenilikler getiriliyor, Ceza ve medenî hukukun bir bölümü, dinî esaslardan arındırılıyordu. Aslında Tanzimat süreciyle başlayan bu değişiklikler, idari yapılanmada da kendisini hissettirmiştir. 1868'de Şura-yı Devlet ve Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurularak buralarda hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar görevlendirilmiştir. Islahat Fermanı ile getirilen düzenlemelerin uygulanması daha çok I.Abdülaziz'in tahta çıkması (1861-1876) ile gerçekleşebilmiştir.
Paris Antlaşmasına imza koyan devletler, anlaşma maddesinde de yer aldığı için Islahat Fermanı'nı, Osmanlı Devleti'ne müdahale etmede bir koz olarak kullanmışlardır. Nitekim Fransa, Dürzilerin Katolik Marunilere saldırmasını bahane ederek Lübnan'a asker çıkarmış ve 1871'e kadar orada kalmıştır. Karadağ'da çıkan bir anlaşmazlık yine büyük devletlerin aracılığı ile halledilmiştir (1862). Güçlü devletler tarafından teşvik ve tahrik edilen Balkanlardaki Hristiyan toplulukları, çıkardıkları isyanlar bastırılsa dahi, Osmanlı Devleti'nden yeni haklar elde etmeyi başaracaklardır. Örneğin Sırplar ve Bulgarlar yeni haklar elde etmiş, Eflâk ve Boğdan'ın Romanya adı altında birleşmeleri kabul edilmiştir. Muhtariyet hakları genişletilen Mısır'da, İngiliz-Fransız nüfuz mücadelesi kızışmış, III. Napolyon'un teşebbüsü üzerine, Abdülaziz istemediği hâlde Süveyş Kanalı projesini kabul etmek zorunda kalmış ve kanal 1869'da büyük bir törenle açılmıştır.

ISLAHAT FERMANI(1856)
Dıs Gelisme: Kırım Savası Padisah: Abdülmecid Paris anlasması görüsmeleri sürerken Islahat Fermanı ilan edilmisti.(1856) Bu Fermanla ilgili bir madde Paris Anlasmasında da yer aldı.
AÇIKLAMA: Islahat Fermanı kaynağını ve ortaya çıkıs nedenini yabancı devletlerden almaktadır. Bu
Fermanın esasları Fransa'nın ısrarı ile Avusturya,ingiltere ve Fransa tarafından belirlenmistir. Osmanlı Devleti Paris antlasması sartlarını lehine çevirmek için bu fermanı ilan etmistir.

ISLAHAT FERMANININ MADDELERi
1)Din ve mezhep hürriyeti sağlanarak azınlıklara okul,kilise ve hastane açma hakkı verilecek.
2)Azınlık ve yabancılara küçük düsürücü sözler söylenmeyecek
3)Azınlıklar da bütün devlet memurluklarına girebilecek.
4)Askerlik isleri yeniden düzenlenecek,azınlıklardan askerlik için bedel kabul edilecek.
5)Vergi sistemi yeniden düzenlenecek. iltizam usulü kaldırılacak.
6)Mahkemelerde herkes inancına göre yemin edecek, karma mahkemeler kurulacak.
AÇIKLAMA: Islahat Fermanı müslümanlar ile hırıstiyanlar arasında esitlik sağlamayı amaçlayan bir belgedir.
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri yazısı toplam 110652 defa okundu
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi Sayfayı Yazdır    ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi
ıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihiıslahat Fermanı Ve Maddeleri | Osmanlı Tarihi