şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi

şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi
 
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı
Kategori : Osmanlı Tarihi

Şark Meselesi ve Kırım Savaşı

Tanzimat döneminde nispeten sağlanan barış ortamı, Rusya'nın müdahalesiyle tekrar bozulmaya başladı. Balkanlarda panislavist bir politika izleyen Rusya, aynı zamanda "Kutsal yerler sorunu"nu ortaya atarak, doğrudan doğruya Osmanlı Devletinin varlığını hedef almaktaydı. Avrupalılar tarafından "Şark Meselesi", önceleri Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün sağlanması şeklinde düşünülürken, daha sonra bu toprakların paylaşımı sorunu hâline dönüştürüldü. Çünkü Osmanlı Devleti artık bir "hasta adam" idi. Ancak R.Mantran'ın da ifade ettiği gibi, hasta, kendisini iyileştirmeyi amaçlamayan doktorların insafına kalmıştı. Onlar, Avrupa'nın hasta adamının mirasını paylaşma telâşındaydı.
Küçük Kaynarca antlaşması'ndan sonra Osmanlı topraklarındaki Ortodokslar'ın haklarını koruma rolünü üstlenen Rusya, Kudüs merkezli "kutsal yerler"in korunması ve idaresi hususunu da gündeme getirdi. Fransızlarla imzalanan kapitülâsyonlarda, Lâtin din adamlarına Kudüs Kilisesi üzerinde bazı haklar tanınmıştı.
1808'den itibaren Rusya'nın baskıları neticesinde onların yerini Ortodoks papazlar almaya başladı. Fransa'nın ve Rusya'nın 1850-51'de Bab-ı Ali'ye bu durum hakkında yaptıkları müracaatlar, kurulan komisyonlarda değerlendirildi ve bazı kararlar alındıysa da hiçbirini memnun edemedi. Bunun üzerine Çar I.Nikola, İngiltere'ye Osmanlı Devleti'ni aralarında paylaşmayı teklif etti ve İngilizlerin sessizliğini koruması üzerine de askerlerini Baserebya ve Lehistan'a çıkarttı. Rus elçisi Mençikof'un aşırı tavizler içeren teklifini reddeden I.Abdülmecit, İngilizlere yakın olan Mustafa Reşit Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Ruslar 26 Haziran 1853'te, Prut'u geçerek, Eflâk ve Boğdan'ı istilâ ettiler. Osmanlı Devleti, Fransa ve İngiltere ile ittifak anlaşması imzaladı. Bu ittifaka Avusturya ve İtalyan birliğini kurmaya çalışan Piyemento hükûmeti de katıldı. İttifak donanması Çanakkale'de mevzilenmişti. Durumdan endişelenen Rusya, askerlerini geri çekmeye başladı. Müttefikler, Rusya'nın Karadeniz'deki gücünü ortadan kaldırmak için, Kırım'a yöneldiler. Rusların en büyük üssü olan Sivastopol, bir yıl süren bir kuşatmanın ardından ele geçirildi (1855). Bu sırada tahta oturan II.Alexandre, barış yapmayı kabul etti. Müttefiklerin yanı sıra Prusya'nın da katıldığı Paris Antlaşması ile (30 Mart 1856), taraflar işgal ettikleri bölgelerden çekilecek, Osmanlıların toprak bütünlüğü ve Boğazların statüsü, Avrupa'nın "kefilliği" altında korunacaktı. Osmanlıların Avrupa Konseyi'ne dahil edilmesi karşılığında ise, sultan yeni bir ıslahat fermanı irat edecekti. Bu madde ve Karadeniz'in tarafsızlığının kabulü, savaşın galibi durumundaki Osmanlılardın aleyhine idi. Nitekim, Eflâk ve Boğdan'ın birleşmesi ve Sırbistan'a yönelik yeni haklar da Paris Antlaşmasıyla tescil edilmişti.
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı yazısı toplam 8166 defa okundu
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi Sayfayı Yazdır    şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi
şark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihişark Meselesi Ve Kırım Savaşı | Osmanlı Tarihi