Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi

Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi
Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi
Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi
Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi
Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi
Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi
Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi
Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi
Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi
 
Yavuz Sultan Selim Devri
Kategori : Osmanlı Tarihi

Yavuz Sultan Selim Devri

Henüz Trabzon'da vali iken Doğu'da Safavilerin nasıl güçlendiğini gören ve onlarla başarılı bir mücadeleye giren Selim, tahta çıktıktan sonra, Anadolu'daki mezhep mücadelesine bir son vermek için Safavilerle doğrudan savaşa girmeyi kaçınılmaz görmekteydi. Nihayet ordusunun başında Doğu seferine çıkan Yavuz Selim, Çaldıran Ovası'nda Şah İsmail'in ordusuyla büyük bir meydan muharebesi yaptı. İki Türk hükümdarının mücadelesinden Selim üstün çıktı (23 Ağustos 1514). Doğu Anadolu toprakları Osmanlıların eline geçti. Yavuz, Tebriz'e kadar Şah İsmail'i takip etti. Dulkadiroğulları beyliği Osmanlı yönetimine alındı ve sonra ilhak edildi (1515)Babası döneminde Memlûklara karşı yapılan seferlerin çoğu kez başarısızlıkla neticelenmesi, Osmanlıların doğu'da ve İslâm dünyasında üstünlük kurmaları önündeki en büyük engel idi. Bu sebeple, Safavi tehlikesini bertaraf ettikten sonra Yavuz, Memlûklara karşı büyük bir ordu hazırladı. Mısır Memlûk Sultanı Kansu Gavri, Osmanlı ordusunu Halep'in kuzeyinde karşıladı. Ancak Mercidabık Savaşı Osmanlıların zaferiyle son buldu (24 Ağustos 1516). Kansu Gavri savaş sırasında öldü. Malatya'dan Sina yarımadasına kadar olan topraklar Osmanlıların eline geçti. Kışı Şam'da geçiren Yavuz, tekrar Mısır'a yöneldi. Yeni Memlûk Sultanı Tomanbay ile Kahire'nin kuzeyindeki Ridaniye mevkiinde yapılan savaşı da Osmanlılar kazandı. (22 Ocak 1517). Bu savaş Memlûk Devleti'nin sonu oldu. Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz Osmanlı hâkimiyetine girdi. Hülagû'nun Bağdat'ı işgal etmesiyle Memlûk himayesine giren halifelik müessesesi de böylece Osmanlılara geçmiş oluyordu. Nitekim Mekke şerifi şehrin anahtarını Yavuz Sultan Selim'e sunarak itaatini bildirmişti. Yavuz dönemi Osmanlıların doğu'da ve İslâm dünyası'nda en büyük güç haline geldiği bir dönemdir.
Yavuz Sultan Selim Devri yazısı toplam 8290 defa okundu
Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi Sayfayı Yazdır    Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi
Yavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı TarihiYavuz Sultan Selim Devri | Osmanlı Tarihi