Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları

Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları
Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları
Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları
Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları
Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları
Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları
Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları
Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları
Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları
 
Galatalı Seydi Ali Reis
Kategori : Bilim Adamları

Galatalı SEYDİ ALİ REİS

Seydi Ali Reis, Galata'da doğdu. Doğum tarihi belli değildir. İstanbul'un fethinden sonra Sinop'a yerleşen denizci bir ailenin oğluydu. XVI. yüzyılın güçlü denizcilerinden olan Seydi Ali Reis gençliğinde iyi bir öğrenim gördü. Denizcilik üzerine bilgileri küçük yaşta edinmişti. Arapça ve Farsça öğrenmiş, metematiğe, astronomiye ve fiziğe karşı büyük bir merak sarmıştı. Dedesi ve babası tersane kethüdasıydı. 1522 yılında Rodos seferine katılan Seydi Ali Reis, Barbaros Hayreddin Paşa'nın emrinde bir çok deniz seferine çıktı ve Batı Akdeniz bölgesini çok iyi öğrendi. Preveze Savaşı'ndan sonra adı daha çok duyulmaya başladı. Trablusgarp'ın fethi ile biten harekatta Kaptan-ı Derya Sinan Paşa ve Turgut Reis in emrinde çalıştı. Basra'da, bir Osmanlı donanmasını Süveyş'e getirmek için, 1553 yılında Hint Kaptanı tayin edildi. Seydi Ali Reis 34 parçalık Portekiz donanması ile Güney Arabistan sahillerinde karşılaştı. Fırtınaya ve şiddetli düşman taarruzuna rağmen Demen kalesi önüne gelebildi. Burada karaya oturan üç gemiden sonra, elinde kalan altı gemiyle birlikte Güceret'in başkenti Ahmedabat'a gitti. Süveyş'i geçemeyeceğini anlayan Seydi Ali Reis, gemileri ve mühimmatı Güceret hâkimine satarak parasını İstanbul'a gönderdi ve üç yıl Osmanlı ülkesi dışında yaşadı. Daha sonra karadan Hindistan, Afganistan, Türkistan, Azerbaycan ve İran yoluyla İstanbul a geldi. Bu seyahati Mir atü l-Memâlik adıyla eser haline getirdi.
1557 yılında İstanbul'a döndüğünde, mahvolmuş bir donanmanın sorumlusu olmakla beraber, başına gelen olağanüstü olaylar yüzünden suçlu görülmedi. Önce müteferrika yapıldı. Ardından Diyarbakır Tımar Defterdarı tayin edildi. Bir süre Şehzade Selim'in hizmetinde çalıştı. Galata Hassa gemi reislerinden biri oldu.  Seydi Ali Reis, 1562 yılında İstanbul'da öldü. Seydi Ali Reis in coğrafya, astronomi ve matematik alanında çeşitli eserleri vardır. Eserlerinden birisi Muhît, diğeri de Mir atü l-Kâinât adını taşır. Ayrıca Ali Kuşçu nun astronomiye ait bir eserini Türkçe ye çevirmiştir. Seydi Ali Reis in eserleri Avrupa da da ilgi görmüş ve Almanca ya çevrilmiştir. 1562 de ölen Seydi Ali Reis in birçok şiirleri de vardır. O hem âlim, hem sanatkâr, hem de bir deniz kahramanı idi.

Galatalı Seydi Ali Reis yazısı toplam 4609 defa okundu
Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları Sayfayı Yazdır    Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları
Galatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim AdamlarıGalatalı Seydi Ali Reis | Bilim Adamları