Süleyman çelebi | şairler Yazarlar

Süleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler Yazarlar
Süleyman çelebi | şairler Yazarlar Süleyman çelebi | şairler Yazarlar
Süleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler Yazarlar
Süleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler Yazarlar
Süleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler Yazarlar
Süleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler Yazarlar
Süleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler Yazarlar
Süleyman çelebi | şairler Yazarlar Süleyman çelebi | şairler Yazarlar
Süleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler Yazarlar
 
Süleyman çelebi
Kategori : şairler Yazarlar

SÜLEYMAN ÇELEBİ

* Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt, Başkent Bursa'da yaptırmağa başladığı 20 kubbeli Ulu Camii, 1399 yılında tamamlatmış, caminin imamlığına da Süleyman Çelebi' yi tayin etmişti.  Uzun boylu, saz benizli bu genç kimdi? Nasıl olmuştu da, Yıldırım Beyazıt gibi, olgun ve bilgin bir padişah, bunca imamlar arasından onu seçmişti? Bunu o günlerde soranlar çoktu ama, zaman geçtikçe bu sorunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkıyordu.  Yıldırım Beyazıt, 20 kubbelik bir Ulu Cami yaptırıp Türk mimarîsine bir şaheser armağan etmişse, bu camiye imam olan Süleyman Çelebi de, Türk Edebiyatına, altıyüz yıla yakın bir zamandan beri zevkle okunan ve dinlenen bir şaheser kazandırmıştı.  Bu şaheserin adı Vesîletü n-Necât yani Mevlid idi. Eser, Hazreti Peygamber'e karşı duyulan derin saygı ve sevgiyi engin bir heyecan ve temiz bir Türkçe ile dile getiriyordu. Mevlid'in aslı ve tam metni elde bulunmamakla birlikte, tamamının 750 beyit kadar olduğu, eldeki eski metinlerden anlaşılıyordu.

Mevlid, bilindiği gibi:
Allah adın zikredelim evvelâ
Vâcib olur cümle işde her kula
Allah adın her kim ol evvel ana
Her işi âsân ede Allah ana.... beyitleriyle başlıyor, Divân Edebiyatımızın bir şiir tarzı olan Mesnevi biçiminde ve (Fâilâtün Fâilâtün) ölçüsü içinde devam ediyordu.

Eserin son bölümündeki:
Hem sekiz yüz on ikide târihî
Bursa'da oldu tamam bu ey ahi... beytinden, Mevlid'in Bursa'da, 1410 yılında tamamlandığı ifade ediliyordu.
Mevlid, yüz yıllardan beri, kubbe kubbe gönülleri coşturduğu, her Müslüman Türk'ün her zaman okuduğu, Hazreti Peygamber'in doğum günlerinde, bayramlarda, kandillerde, ölüm yıldönümlerinde, her vesileyle elden ve dilden düşmediği, bu kadar çok bilindiği ve tanındığı halde, Mevlid şairi Süleyman Çelebi hakkındaki bilgilerimiz noksan ve yetersizdir. Öyle ki bir şaheser, kendi haşmeti içinde yaratıcısını gölgelemiş, onu unutturmuştur. Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre, Süleyman Çelebi, 1350 yıllarına doğru, Orhan Gazinin hükümdarlık yıllarında Bursa'da doğmuştur. Soyunun, Sultan Osman'ın kayın babası Şeyh Edebalı ya dayandığı söylenir. Düzenli bir tahsil gördüğü ve devrinin bilgilerini, yetenekli bilginlerden, bu arada Emir Sultan Buharî'den ders aldığı bilinmektedir.  Bilgisi ve tavrıyla Yıldırım Beyazıt'ın dikkatini çektiği, Ulu Camiye hemen imam tayin edilmesinden anlaşılmaktadır. Aslında Çelebi unvanı, bilgin, efendi, alçak gönüllü, olgun bir kişi olduğu için verilmiştir. Süleyman Çelebi'nin Mevlevî olduğunu, bu yüzden kendisine Süleyman Dede unvanının da verildiğini söyleyenler vardır.

Süleyman Çelebi'nin ölüm yılı da kesin olarak bilinmemekle birlikte, araştırıcılar daha çok 1422 yılı üzerinde durmakta, bu tarih, onun ölüm tarihi olarak kabul edilmektedir. Mezarı, Bursa'da Çekirge yolu üzerinde ve Eski Kaplıca yanındadır. Son yıllarda bu mezar, Anıt şeklinde yeniden yaptırılmıştır. Mevlid'in yazılış nedenleri üzerinde pek çok söylentiler vardır. Bir söylentiye göre, Bursa'da bir vâiz, Hazreti Muhammed'in öbür Peygamberlerden farkı olmadığını söylemiş, buna içerleyen Süleyman Çelebi Hz. Muhammed'in son ve üstün Peygamber olduğunu göstermek üzere Mevlid'ini yazmıştır.  Başka bir söylentiye göre, Süleyman Çelebi, çeşitli din adamlarının Hazreti Muhammed'i değişik biçimde ve çok farklı anlattıklarını görünce üzülmüş, herkesin kolayca anlayacağı ve değiştiremeyeceği manzum, doğru bir eser yazmaya karar vermiş ve bunu başarmıştır. Yüzlerce benzeri yazıldığı halde, hiçbiri Mevlid'in ulaştığı şöhrete varamamış, Mevlid, Türk Edebiyatının ölümsüz, dinî bir şaheseri olarak yaşamıştır. Mevlid'in dili, XV. yüzyıl Anadolu Türkçesidir. Bu dil, oldukça sade, külfetsiz ve içtendir. Bu yüzden Mevlid, yüzyıllar boyunca Müslüman Türk halkının malı olmuş ve sevilmiştir. Mevlid'e zaman içinde, bazı katkılar, ekler olmuşsa da bunlar esere fazla bir şey getirmemiş, eserin bütünlüğünü bozmamıştır.

Mevlid, birçok dillere, bu arada İngilizce'ye de çevrilmiş, dünyanın birçok yerlerinde baskıları yapılmıştır. Memleketimizdeki kütüphanelerde el yazması olarak pek çok Mevlid metinleri bulunmakla birlikte, bunların en eskisi, ya da en eskilerinden biri İstanbul Ayasofya Kütüphanesinde bulunan 1510 tarihli Mevlid nüshasıdır. Süleyman Çelebi'nin el yazısıyla, ya da sağlığında yazılan Mevlid bugüne kadar ele geçmemiştir.

* İslâm dünyasının en çok okunan Türkçe eseri Mevlid (Vesîlet ün-Necat), en ünlü din şairi de bu eseri" müellifi olan Süleyman Çelebi'dir. Yukarıda 1351 olarak gösterdiğimiz doğum tarihi kesin değil, bir tahmine dayanır. Asıl adı "Vesîlet ün-Necât" olan ve Türk dünyasında 'Mevlid' olarak adlandırılan eserin yazılması 1409'da tamamlanmıştır. Bursa'da yaşadığı, buradaki Ulu Camiin ilk imamlarından olduğu biliniyor.
Süleyman Çelebi'nin tek eseri "Mevlid"dir. Bu eserde, Hz. Peygamberimizin doğum olayı ve O'nun bütün peygamberlerden üstün son peygamber olduğu anlatılır.

Mevlid, şüphesiz bir sanat eseridir. Ama onun 600 yıldan beri, köylerde, kasabalarda ve şehirlerde adeta kutsal bir kitap gibi okunmasını sağlayan özelliklerinin başında, çekici, açık, herkes tarafından anlışalın samimi bir üslûpla ve açık Türkçe ile yazılmış olması gelir. Süleyman Çelebi bu eserinde, her türlü şüphe ve riyadan uzak olarak, Allah'a olan büyük inancını, Kur'an yolunun güzelliklerini ve Peygambere derin hayranlığını anlatır.

---

MEVLİD'den bölümler

(Münacaat bölümünden)
Allah adın zikr idelüm evvelâ
Vâcib oldur cümle işte her kula.

Allah adın her kim ol evvel ana,
Her işi âsân eder Allah ana.

Bir kez Allah dişe şevk ile lisan
Dökülür cümle günâh misl-i hazan.

Ism-i pâkin pâk,olur zikreyleyen
Her murada irişür Allah diyen.... ---

PEYGAMBERİN DOĞUŞU

Amine Hatun Muhammed ânesi
K'ol sedeften doğdu ol dür danesi.

Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
Çok alâmetler belürdü gelmedin.

Ol nice kim doğdu ol Hayr ül beşer
Anesi anda neler gördü neler.

---

MİRAÇ BÖLÜMÜNDEN

İşit imdi Mustafa mircanı
Nice urundu saadet tacını.

Göklere hem nice seyran kıldı ol
Hak Te'âlâ hazretine buldu yol.

Anda ol gördüğün âdem görmedi
Kimse hem, ol irdüğüne irmedi.

Enbiyâ ervahına indi nida
Kim kılar Mustafa'ya ikdida.

Önüne düşdü, ana oldu delil
Aldı gitti Mustafa'yı Cebrail.

Gördüler nurdan örülmüş nerdibân
Nerdibandan oldular göğe revan.

Ol gök ehli cümle karşu geldiler
Mustafa'ya hayli ikram kıldular.

Her ne denlü kim melekler var idi
"Kutlu olsun bu kerametler" didi.

Bu kerametler ki Hak verdi sana
Vermedi hiç kimseye önden sona.

---

Süleyman çelebi yazısı toplam 8885 defa okundu
Süleyman çelebi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Süleyman çelebi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Süleyman çelebi | şairler Yazarlar
Süleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler YazarlarSüleyman çelebi | şairler Yazarlar