Necip Asım | şairler Yazarlar

Necip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler Yazarlar
Necip Asım | şairler Yazarlar Necip Asım | şairler Yazarlar
Necip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler Yazarlar
Necip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler Yazarlar
Necip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler Yazarlar
Necip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler Yazarlar
Necip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler Yazarlar
Necip Asım | şairler Yazarlar Necip Asım | şairler Yazarlar
Necip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler Yazarlar
 
Necip Asım
Kategori : şairler Yazarlar

NECİP ASIM

Türk tarihi ve milliyet ideali için çalışmış fikir adamlarımızdandır. 1861 yılında Kilis te doğdu. Bal Hasan Oğulları denen bir Sipahi ailesindendir. Soyadı kanunu çıkınca kendine Yazıksız soyadını seçmişti.
1880 de Harbiye den Piyade Mülazimi (Teğmen) çıkmış, Askerî Rüştiyelerde ve sonra Harbiye de Türkçe, Fransızca ve tarih gibi dersler okutmuş ve askerlik hayatını öğretmenliklerde geçirerek Miralaylıktan (Albay) emekli olmuştu. 1908 inkılabından sonra İstanbul Darü l-fünunu Türk Tarihi ve Türk Dili Tarihi Müderrisi oldu. Üçüncü seçim döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisine Erzurum milletvekili seçildi. 12 Aralık 1935 te Kadıköy deki evinde öldü. Erenköy de Sahrayıcedit mezarlığına gömüldü.

Henüz Askerî Rüştiyesinde hoca iken bir çok gramer, okuma, coğrafya ve tarih kitapları yayınlamıştır. Bu küçük okul kitaplarından başka Medrese-i Edep, Medeniyete Hizmet, Sitler, gibi çeşitli eser ve tercümeleri, Fransızca, hatta fizik ve resim derslerine ait risaleleri basılmıştır. Türk idealine ve tarihine ait makalelerini ise İkdam gazetesi vasıtasıyla neşrediyordu.

Eserleri, çoğu küçük risalelerden ibaret olmak üzere, 40 civarındadır. Yazdığı makalelerin de 1000 e ulaşmıştır. II. Abdülhamit devrinde koyu Osmanlılık davası içinde Türk tarihi ve Türk idealiyle uğraşan nadir zümredendir. Gök Bayrak ı da ilk defa o tercüme etmişti. Necip Asım, Türk dili hakkındaki eserlerinden dolayı 1892 Şikago Sergisinden bir madalya ve bir şahadetname almış, Paris teki Societe Asiatique, 1895 te onu azalığa seçmişti. 1908 inkılabından sonra Türk Yurdu, Bilgi, Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Türk Tarih Cemiyeti Mecmuası gibi birçok mecmualarda makaleler yazdı. Aynı zamanda İstanbul Darülfünununda Türk Tarihi ve Türk Dili Tarihi dersleri verdi.
Necip Asım, rahmetli Arif Bey le birlikte büyük bir Türk Tarihi hazırlamaya başlamış, bu eserin Osmanlılardan önceki Türklere ait olan I. cildi Tarih Encümeni tarafından neşredilmişti. Milattan sonraki ilk yıllarda, Orta Asya Türklerinin kullandıkları Orhun diline ait küçük bir broşürü ve Yeniçay kıyılarında VIII. yüzyılda dikilmiş olan Orhun Kitabeleri hakkındaki incelemelerini kapsayan eseri, dil ve edebiyatımız için faydalıdır.
Bunlardan başka XII. yüzyılda Yuknak şehrinde yetişmiş olan Mahmut oğlu Ahmet isimli Türk şairinin Hakaniye lehçesiyle yazdığı Aybetül-Hakayık isimli manzum eserin Uygur harfleriyle yazılmış olan nüshasını Ayasofya Kütüphanesi nde keşfetmiş, okumaya muvaffak olmuş, gerek bu eserin fotoğrafını, gerek lehçemize tercümesini iki kısımlık bir kitap halinde neşrederek edebiyat tarihimize büyük bir hizmette bulunmuştu.
Necip Asım, Fransızca, Arapça, Uygurca ve Çağatayca öğrenmişti.

---
Necip Asım yazısı toplam 3011 defa okundu
Necip Asım | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Necip Asım | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Necip Asım | şairler Yazarlar
Necip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler YazarlarNecip Asım | şairler Yazarlar