Fenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları

Fenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları
Fenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları Fenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları
Fenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları
Fenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları
Fenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları
Fenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları
Fenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları
Fenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları Fenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları
Fenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları
 
Fenari şemseddin Mehmed
Kategori : Bilim Adamları

FENÂRÎ ŞEMSEDDİN MEHMED

Molla Fenârî, Osmanlıların ilk Şeyhülislamıdır. Yüzden fazla eser yazmış bir bilim adamıdır.
Babasının adı Hızır dır. 1350 de doğdu. Nerede doğduğu kesin olarak belli değildir. İlk öğrenimini bitirdikten sonra döneminin en büyük bilginleri olan Alâeddin Esved ve Cemaleddin Aksarayî den ders aldı. Onda ilme karşı büyük bir aşk vardı. Din bilgilerini öğrendikten sonra diğer bilimler alanında da çalıştı. Özellikle astronomi ile matematik alanında kendisini yetiştirdi.
Molla Fenârî daha sonra medreselerde müderrislik yapmaya başladı. Bursa da, Hicaz da ve Mısır da çeşitli medreselerde dersler okuttu. Bilgi alanında ünü yayılmağa başladı. Çelebi Sultan Mehmet onu Bursa ya çağırdı. II. Murad, onun bilim alanındaki gücünü takdir ederek 1424 yılında Osmanlılarda ilk defa Şeyhülislamlık görevine getirdi. Altı yıl kadar bu görevi yürüttü. Sonra Hicaz a gitti. Dönüşte Bursa da 1430 yılında öldü.
Fenârî Şemseddin, zamanının en güçlü ve büyük bilginlerindendi. Faziletli, sağlam karakterli, yüksek ahlaklı üstün bir insandı. Hayatı kitaplar arasında geçmişti.
Kütüphanesine on bin cilt kadar eser yazdı. Bunların birçoğu dini konulara değinen şerhler, tefsirler ve haşiyelerden yapılmıştır. Eserlerinin en önemlilerinden biri bütün ilimlerden söz eden ve ansiklopedik bir eser olan Enmuzecü l-ulum dur. En büyük eseri Fusûlü l-Bedâyi fi Usûlü ş-Şerâyi dir.
Fenari Şemseddin birçok değerli insanlar yetiştirdiği gibi, bilim, ahlak ve fazilet bakımından çevresindekilere örnek olmuş büyük bir insandı.
Fenari şemseddin Mehmed yazısı toplam 3287 defa okundu
Fenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları Sayfayı Yazdır    Fenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Fenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları
Fenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim AdamlarıFenari şemseddin Mehmed | Bilim Adamları