Asım Efendi | şairler Yazarlar

Asım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler Yazarlar
Asım Efendi | şairler Yazarlar Asım Efendi | şairler Yazarlar
Asım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler Yazarlar
Asım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler Yazarlar
Asım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler Yazarlar
Asım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler Yazarlar
Asım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler Yazarlar
Asım Efendi | şairler Yazarlar Asım Efendi | şairler Yazarlar
Asım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler Yazarlar
 
Asım Efendi
Kategori : şairler Yazarlar

ASIM EFENDİ

Mütercim Asım Efendi, Türk sözcüklerinin babası sayılır. Eserlerinde Türk dilinin zenginliğini göstermiş olmakla dilimize büyük bir hizmeti oldu. Mütercim Asım ın sarsılmaz bir çalışma gücü vardı. Kamus adlı eseri dilimize çevirmek için sekiz yıl süreyle çalıştı. Bu eserin çevrilmesinde Türk diline olan büyük hakimiyeti hemen göze çarpar. Onun için Kamus, Türk dili araştırmalarının kaynaklarından biri sayılabilir. İki ciltlik Tarih i de Üçüncü Selim zamanının bir kısmını aydınlatır. Bunlardan başka Arapça dan Napolyon un Mısır ı alması yıllarına ait bir tarih kitabı ile daha birçok kitaplar çevirdi ve birçok eserler yazdı.

Asım Efendi 1775 yılında Gaziantep te doğdu. Antep in bilginler yetiştirmiş bir ailesinden gelir. Babası Seyyid Mehmed Cenani Efendidir. Asım Efendi Doğu kültürü güçlü bir çevrede yetişti. İlk öğrenimden sonra babasından ve tanınmış bilginlerden zamanın bilimleriyle, Arapça ve Farsça öğrendi. Mütercim Asım Efendi 35 yaşlarında İstanbul a geldi. İstanbul da güçlükler içinde çalışarak Farsça dan Tebrizli Hüseyin in Burhan-ı Kâtı adlı sözlüğünü dilimize çevirerek Padişah III. Selim e sundu. Asım Efendi Padişahın dikkatini çekti ve onun yardımını görmeğe başladı. Padişah ona bir de ev bağışladı.

1796 yılında müderrisliğe(Profesör) atandı. 1807 de sarayın Vakanüvisliğine (Tarihçi) getirildi. III. Selim ölünce Asım Efendi sıkıntıya düştü. Evi yandı. II. Mahmud tahta çıkınca o da Mütercim Asım Efendi yi koruma altına aldı. Daha büyük bir ev verdi. O sırada Firuzabatlı Hüseyin in  Kamus unu dilimize çevirdi ve padişaha sundu. Bundan sonra önemi ve değeri büsbütün yükseldi. Bu kitap padişahın iradesi ile 1814-1817 yılları arasında basıldı. Bu arada bir süre Selanik Kadılığı yaptı. Oradan döndükten sonra İstanbul da 1820 de öldü.

Asım Efendi yazısı toplam 3242 defa okundu
Asım Efendi | şairler Yazarlar Sayfayı Yazdır    Asım Efendi | şairler Yazarlar Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Asım Efendi | şairler Yazarlar
Asım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler YazarlarAsım Efendi | şairler Yazarlar