Melikşah | Türk Büyükleri

Melikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk Büyükleri
Melikşah | Türk Büyükleri Melikşah | Türk Büyükleri
Melikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk Büyükleri
Melikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk Büyükleri
Melikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk Büyükleri
Melikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk Büyükleri
Melikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk Büyükleri
Melikşah | Türk Büyükleri Melikşah | Türk Büyükleri
Melikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk Büyükleri
 
Melikşah
Kategori : Türk Büyükleri

I. Melikşah

İran da hüküm süren Türk Selçuk hükümdarlarının üçüncüsü ve en büyüğüdür. 1054 yılında İsfahan da doğmuş, 1092 yılında Bağdat ta 38 yaşında iken ölmüştür. Babası Alp Arslan ın vurulması üzerine 1072 de 18 yaşında tahta geçti.  Önce amcasının isyanını bastırarak Maveraünnehir ile Harzem i ele geçirdi. Ünlü vezir Nizamülmülk, Melikşah ın gerek tahta çıkmasında, gerekse zaferlerinde önemli bir rol oynamıştı. Anadolu nun dörtte üçü Melikşah zamanında elde edilmiş ve Suriye de büyük başarılar kazanılmıştı.
1076 da Kudüs Fatımîler den, 1085 te Antakya, iki yıl sonra da Urfa Bizanslılardan alınmıştır. Halep ve Şam da onun döneminde Selçuk idaresine geçmişti. Devletin hudutları Kaşgar dan ve Seyhun mecrasından Akdeniz, Kızıl Deniz ve Umman Denizi ne kadar genişlemişti. Bağdat taki Abbasi Halifeleri de tamamıyla Selçuk İmparatorluğu nun emri altında bulunuyordu.

Yirmi sene hüküm süren I. Melikşah, cesareti gibi zekası ile, ilim sevgisi ve edebî seviyesiyle de tanınmıştır. Kendisi gibi bir Türk soyundan gelmiş olan Veziri Nizamülmülk ile birlikte hem bir çok memleketler almaya, hem de nehirlere köprüler, şehirlere kaleler ve su yolları gibi birçok eserler yapmaya muvaffak olmuştu.
Büyük İran şairi Ömer Hayyam onun sarayında himaye görmüş o devrin büyük fikir adamlarındandır.
Melikşah, Bağdat ta bir rasathane kurmuş ve 1086 yılında başlayan ve dünyanın güneş etrafında dönmesi esasına dayanan bir takvim inkılabı yapmıştı ki buna Celalî Takvimi adı verilir.

Sarayında Türkçe konuşulmakla birlikte edebî dil Farsça idi. Kendisinin pek güzel rubaileri vardır. Celaleddin Melikşah ın Berkiyaruk, Sencer, Mehmet adlı üç oğlu vardı ki üçü de hükümdarlık yapmışlardır.
Melikşah yazısı toplam 5547 defa okundu
Melikşah | Türk Büyükleri Sayfayı Yazdır    Melikşah | Türk Büyükleri Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Melikşah | Türk Büyükleri
Melikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk BüyükleriMelikşah | Türk Büyükleri