Ekber şah | Türk Büyükleri

Ekber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk Büyükleri
Ekber şah | Türk Büyükleri Ekber şah | Türk Büyükleri
Ekber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk Büyükleri
Ekber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk Büyükleri
Ekber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk Büyükleri
Ekber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk Büyükleri
Ekber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk Büyükleri
Ekber şah | Türk Büyükleri Ekber şah | Türk Büyükleri
Ekber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk Büyükleri
 
Ekber şah
Kategori : Türk Büyükleri

EKBER ŞAH

Ekber Şah, Hindistan da kurulmuş olan Türk-Moğol İmparatorluğunun en büyük ve en güçlü hükümdarıdır.
Ekber Şah 1542 de doğdu. Hindistan da bu imparatorluğu kuran Babür Şah ın torunudur. Babasının adı Hümayun Şah tır. 14 yaşında iken babasını yitirdi. Devleti uzun süre veziri yine bir Türk olan Bayram Han yönetti. On dört yaşında tahta çıkan Ekber Şah 49 yıl saltanat sürdü. Yirmi yaşına kadar devlet idaresinde baş yardımcısı ve yetkili olan atabeyi Bayram Han ı zorla emekli ederek Hacca gönderdi ve bundan sonra ülkenin tek hakimi oldu. Büyük bir zekası ve yeteneği vardı. Memleketteki karışıklıkları bastırdı. İmparatorluğunun sınırlarını genişletti. Güçlü bir teşkilat kurdu. Ayaklanmaları ve dağılmaları önledi. 1578 de Bengal, 1581 de Kabil, 1587 de Keşmir, 1592 de Sind ve 1594 de Kandehar ı almak suretiyle hemen hemen bütün Hindistan ve Afganistan ı aldı.  Ülkesini bayındır bir hale getirdi. Sağlam bir devlet organizasyonu kurdu. İdare ve maliye ile ilgili kanunlar yapmak suretiyle devletin bünyesini güçlendirip sağlamlaştırdı.
Ekber Şah, büyük bir devlet adamı olduğu kadar da büyük bir düşünürdü. Budistlerin dul kadınları yakmaları geleneğini kaldırdı. Hindistan daki mezhep kavgalarını ortadan kaldırmağa çalıştı. Oradaki insanların hepsini bir imam ve bir din çevresinde birleştirmeyi tasarlıyordu. Bu düşüncesine Tevhid-i İlahî ismini verdi.
Bu düşünceden hareketle, Hinduların da vatandaş sayılarak asker ve devlet memuru olmalarını sağladı. Müslümanlarla ordular arasında eşitlik sağlanınca ülkede gerginlikler azaldı. O, halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu anlayışını benimsedi ve benimsetti. Muazzam nüfusu olan Hindistan da Türkler küçük bir azınlık durumunda idiler ve daha çok asker ve memur oluyorlardı. Bir çok bakımdan eşitlik sağlandığı için azınlığın çoğunluk üzerindeki hakimiyeti böylece bir problem olmaktan çıkmıştı.

Ekber Şah 1603 te hastalandı ve konuşamaz hale geldi. Oğlu Cihangir i çağırarak ona kendi eliyle kılıç kuşandırdı ve hükümdarlık sarığını giydirdi. Ekber Şah 1605 te öldü. Ölümünden evvel Sıkanda da kendisi için bir türbe inşaatı başlatmıştı. Piramidi andıran bu türbe oğlu Cihangir tarafından tamamlatıldı ve oraya gömüldü. O, elli yıla yakın bir zaman içinde Hindistan da çok güçlü bir devlet kurmuştur. Ülkesinde sosyal bir düzen yaratmış, insanları birbirine yaklaştırmaya çalışmış, kültür ve sanatı korumuş üstün bir insandı.
Ekber şah yazısı toplam 4022 defa okundu
Ekber şah | Türk Büyükleri Sayfayı Yazdır    Ekber şah | Türk Büyükleri Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Ekber şah | Türk Büyükleri
Ekber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk BüyükleriEkber şah | Türk Büyükleri