çaka Bey | Türk Büyükleri

çaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleri
çaka Bey | Türk Büyükleri çaka Bey | Türk Büyükleri
çaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleri
çaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleri
çaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleri
çaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleri
çaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleri
çaka Bey | Türk Büyükleri çaka Bey | Türk Büyükleri
çaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleri
 
çaka Bey
Kategori : Türk Büyükleri

ÇAKA BEY

Alpaslan, Anadolu yu fethettikten sonra, birçok Türkmen beyleri iç Anadolu ya doğru fetihlerine devam ettiler. Bunlardan Afşin, Orta Anadolu da, Kutulmuş oğlu Süleyman Bey de İznik taraflarında savaşırken yine bir Türkmen Beyi olan Çaka Bey de İzmir ve yöresini fethederek burada bir Türk Beyliği kurmuştu.
Çaka Bey, İzmir Beyliği(1081-1097) nin kurucusudur. İzmir Beyliği nin Türk tarihindeki önemi, bu beyliğin kurucusu Çaka Beyin ilk Türk Derya Kaptanı oluşundan, bir donanma meydana getirerek Ege Denizi nde hâkimiyet kurmasından ileri gelir. Çaka Bey, Oğuzların Çavuldur boyundan idi. Anadolu nun fethi sırasında, Danişmend Gazi nin kumandanlarından biri olarak Malatya dolaylarında başarılı çalışmalar gösterdi.
Fakat katıldığı akınlardan birinde Bizans Kumandanı Aleksandros a esir düştü ve İstanbul a götürüldü. Burada, üstün yetenekleriyle imparatorun dikkatini çekti ve saraya alındı. Soyluluk unvanı ile bazı imtiyazlar da elde etti. Yunanca öğrendi. Ayrıca Bizans ın güçlü ve zayıf taraflarını öğrenmiş oldu.
1081 yılında Bizans tahtına I. Aleksios Komnenos çıkınca saraydan uzaklaştırıldı. Kutulmuşoğlu Süleyman Şah ile Bizans arasındaki anlaşmaya göre Türklere bırakılan İzmir bölgesine gitti. Bizans taki kargaşalıktan yararlanarak beyliğini ilân etti.

Türk tarihlerinin adından pek az bahsettiği Çaka Bey in maceralarını, Bizans İmparatoru Aleksi Komnen in kızı Anna nın yazdığı bir eserden öğrenmekteyiz.
Çaka Bey, Anadolu ya akın eden gazilerin en genci idi. O da silah arkadaşları gibi nam kazanmak üzere akınlara karışmış; önce Kastamonu ve Bolu taraflarında savaştıktan sonra İzmir taraflarına gitmişti. Bu havalideki savaşlarda gösterdiği cesaret dolayısıyla şan almıştı.
Bizans İmparatoru, İzmir den Türkleri atmak üzere bu bölgeye bir kuvvet göndermişti. 1081 tarihinde İzmir e gelen meşhur Bizans komutanlarından Kabalika Alexander Türklerle muharebe ederken eline yiğit bir delikanlı esir düştü. Bu ele avuca sığmayan delikanlı, komutanın dikkatini çekti. Bu genç çok yakışıklı ve pek de sevimli idi. Adı Çaka idi. Bizanslıların yaptığı araştırma sonunda onun Türkmen Beylerine mensup olduğu anlaşıldı. Bizans komutanı zaferinin bir nişanesi olmak üzere Çaka yı o zaman İmparator bulunan Nikaforos a gönderdi. Çaka Bey, Türkmen kıyafetiyle Bizans sarayına getirildi. İmparator, gence:
Adın ne ?
Dediği zaman, O, vakur ve yiğit bir tavırla:
Çaka! Dedi.
Çaka nın erkek tavırları İmparatorun çok hoşuna gitti. Gülümseyerek:
Bu sarayda senin unvanın Protonolilismus olsun! diye iltifatta bulundu. Çaka, diğer esirler gibi ağır işlerde kullanılmayıp, sarayda alıkonulmasından memnun olmuştu. Burada Homeros un İlyada adlı meşhur eserini okuyacak kadar Yunanca öğrendi. Asil bir soydan gelen Çaka, Bizans sarayında bir şehzade muamelesi görmekte idi. Fakat Bizans tahtına Aleksi Kommen in geçmesi üzerine Çaka nın hayatında yeni bir devir açıldı. Yeni imparator, Çaka dan hoşlanmamıştı. Onu sarayda kazandığı bütün imtiyazlardan mahrum etti. Saraydan da çıkardı. Esasen kabına sığmayan Çaka için bu zaten çoktan beri arzu edilmekte idi. Bir fırsatını bularak İstanbul dan İzmir e kaçmaya muvaffak oldu. Bu maceradan sonra onu, müstakil bir Türk Beyi olarak görmekteyiz. Çaka Bey, İzmir e gelir gelmez, Türkmen oymaklarından birçok yiğitleri başına topladı. Bu kuvvetlerle İzmir şehrine taarruz ederek burayı Rumların elinden almaya muvaffak oldu. Bu suretle İzmir in ilk fatihi Türkmen beylerinden Çaka Bey dir.
çaka Bey yazısı toplam 4977 defa okundu
çaka Bey | Türk Büyükleri Sayfayı Yazdır    çaka Bey | Türk Büyükleri Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
çaka Bey | Türk Büyükleri
çaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleriçaka Bey | Türk Büyükleri