Gazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri

Gazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri
Gazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri Gazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri
Gazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri
Gazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri
Gazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri
Gazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri
Gazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri
Gazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri Gazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri
Gazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri
 
Gazneli Sultan Mahmut
Kategori : Türk Büyükleri

GAZNELİ SULTAN MAHMUT

Gazneliler Devleti nin en büyük hükümdarı ve Hindistan Fatihi Gazneli Sultan Mahmut, 2 Kasım 971 tarihinde doğdu. İyi bir öğrenim gördü. Büyük bilginlerin elinde yetişti. Mert ve cesur bir insandı.
Gazneli Mahmut un babası Sebüktekin, Samanoğulları Devleti nin Horasan valisi idi. Sebüktekin cesur ve güçlü bir insandı. Samanoğulları na karşı bağımsızlığını ilan etti. Gazneliler Devleti nin kurucusu Sebük Tegin in oğlu olan Gazneli Mahmut, genç yaştan itibaren devlet idaresinde görev aldı. Babası sağ iken Horasan valiliği görevini yürüttü. Babası öldüğü zaman yerine küçük kardeşi İsmail geçmişti. Gazneli Mahmut, küçük kardeşini ortadan kaldırarak hükümdar oldu.

998 tarihinde Gazne tahtına oturan Mahmut, Buhara, Horasan, Herat, Belh, Bust ve Kabil i Samanîlerden aldı. Daha sonra, bugünkü Afganistan ve Belucistan ile Harezm e kadar tüm Maveraünnehr i ele geçirdi. Ardından Rey, İsfahan, Save, Kazvin, Zencan ve Ebher i alarak, İran topraklarının büyük bölümüne hakim oldu. Eylül 1000 de ilk Hindistan seferine çıkan Sultan Mahmut, 1027 ye kadar Hindistan a on yedi büyük sefer yaptı. Bu seferler sırasında Hindistan da birçok cami yaptıran ve İslâm Dinini öğretmek üzere alimler yerleştiren Gazneli Sultan Mahmut, İslam Dininin Hindistan da yayılıp kabul görmesini sağladı.
Cihangirliği yanında, alim bir kişiliği de olan Sultan Mahmut, sarayında alim ve şairlere çeşitli konularda sohbet ve tartışmalar yaptırırdı. Gazneli Sultan Mahmut un sarayı bir bilim akademisi haline geldi. Kendisi bilime ve sanata karşı büyük bir sevgi besliyordu. Zamanında Fars kültürü yüksek bir düzeye ulaştı. Bîrûnî ve Firdevsî gibi birçok meşhur İran bilgini Sultan Mahmut un sarayında himaye gördüler. Firdevsî nin meşhur Şehname si de dahil olmak üzere, devrinin pek çok kitabı Gazneli Sultan Mahmut a takdim edildi. Gazneli Sultan Mahmut un sarayında Türk dili konuşuluyordu. O, Türk dilin yayılmasını ve gelişmesini sağlamış olsaydı, Türk kültür tarihi ölmez eserler kazanacaktı. Ancak o, çevrenin ve dönemin etkisiyle Fars kültürüne önem vererek Farsça nın çok kudretli eserler kazanmasına hizmet etti. Türk İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük hükümdarlardan biri olan Gazneli Sultan Mahmut, İslam dünyasında yayılma istidadı gösteren sapık Batınî-Rafızî akımlarına karşı da mücadele etti. İmar faaliyetlerine büyük önem veren Sultan Mahmut, Gazne nin yanı sıra Belh ve Nişabur gibi önemli şehirleri de mamur hale getirdi.
33 yıl hükümdarlık yapan Sultan Mahmut, 1030 da Gazne de vefat ederek, burada defnedildi.
Gazneli Sultan Mahmut yazısı toplam 14185 defa okundu
Gazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri Sayfayı Yazdır    Gazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Gazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri
Gazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk BüyükleriGazneli Sultan Mahmut | Türk Büyükleri