Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kategori : Coğrafya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

- Başkenti Lefkoşa'dır.
- Yüzölçümü 3355 km2 (Adanın % 35,4 ü),
- Nüfusu 171 bindir.
Türkiye'nin güneyinde, Kıbrıs'ın kuzeyinde yer alır.
Kuzeyinde Beşparmak dağları, güneyinde Meserya ovası (İç Ova) bulunur.
Akdeniz iklimi etkilidir. Doğal bitki örtüsü makilerdir.
Yükseklerde az da olsa ormanlar bulunur. Yazları oldukça kurak geçtiğinden ülkede içme ve sulama suyu problemi yaşanır. İç kesimlerdeki ovalarda turunçgiller, sebze, tütün ve üzüm tarımı yapılır.
Önemli yeraltı kaynağı bakırdır. Sanayi gelişmemiştir.
Turizm önemli bir gelir kaynağıdır. Gelecekte turizm sektörü en önemli gelir kaynağı olacaktır. Ülke ihracatının % 70'i turunçgile dayanır.  İlişkileri en çok Türkiye ve Avrupa Topluluğu ülkeleriyledir.
KKTC dış ticaretinin % 78'i Türkiye iledir. Türkiye'ye içki, sigara, ham deri, turunçgil satar, petrol, çeşitli makinalar, kömür, tahıılar alır.

20 Temmuz 1974'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı neticesinde yapılan toplumlarası görüşmelerin çıkmaza girmesiyle 15 Kasım 1983 yılında bağımsızlığını ilân eden KKTC, Türkiye'nin 60 km güneyinde bulunan Kıbrıs adası üzerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 3.335 km2'dir. Toplam 9.251 km2 olan ada yüzölçümünün %35'i KKTC'ye aittir. Coğrafî bakımdan düzlükler kapsayan KKTC, Beşparmak dağlarıyla ikiye bölünmekte, güneyinde ise Magosa'dan Lefkoşa'ya kadar uzanan Meserya ovası ile Lefkoşa'dan Güzelyurt'a kadar uzanan verimli topraklar uzanmaktadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı tipik Akdeniz iklimine sahip olan KKTC'nin en sıcak ayları Temmuz, Ağustos, en soğuk ayları Aralık, Şubat göze çarpmaktadır. Yağış ortalaması ise 70 mm. civarındadır.

1996 kesin olmayan sayım sonuçlarına göre KKTC'nin nüfusu 200.587 olup, km2'ye 59 kişi düşmektedir. Nüfus artışı ise %1.1'dir. Başkenti Lefkoşa olan KKTC'nin diğer önemli şehirleri Gazimagosa, Girne ve Güzelyurt'tur. Yeşil Ada olarak bütün dünyaca tanınan Kıbrıs adasının kuzeyinde yer alan KKTC'inde tarım ve ormancılık faaliyetlerine özel önem verilmektedir. Ülkenin %57'si tarım arazisidir. Turunçgiller, arpa, buğday, zeytinyağı, patates, havuç, meyvecilik ve sebzecilik gelişmiş olup, sebze ve meyve açısından kendi kendine yeterli hale gelmiştir. Ülkenin kıt su kaynakları göz önünde bulundurularak modern sulama sistemleri kurulmuş, kısıtlı su kaynakları en rasyonel şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Dağlık alanlarda küçükbaş, çiftliklerde ise büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Arıcılık gelişmiştir. 1980-95 yılları arasında 184 binin üzerinde canlı kuzu, 737 canlı dana, 54 binin üzerinde canlı oğlak, 2800 canlı keçi ve 1000 canlı koyun ihracatı gerçekleşmiştir. Ayrıca 3000 hektarlık bir alan ağaçlandırılmıştır. Sanayi fazla gelişmemiş olmakla birlikte gıda, inşaat ve giyim dallarında oldukça önemli gelişmeler sağlanmıştır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler şeklinde sanayi kurulmuş, 1995 yılında imalat sanayinde tesis sayısı 726'ya çıkmış istihdam edilen kişi sayısı ise 11.382'ye yükselmiştir. Lefkoşe, Gazimagosa ve Girne'de organize sanayi bölgeleri kurulmuş ve Gazimagosa'da kurulan serbest liman ile bu bölgede şu anda 22 işletme çimento ve deri paketleme, araç bakım ve onarımı, konfeksiyon imalatı ve transit ticaret sahalarında faaliyet gösterilmektedir. Elektrik enerjisi üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak seviyeye gelmiştir.

Kuzey Kıbrıs tarihi ve turistik yerleri, güzel havası ve temiz çevresi ile turizmde her yıl gelişen cennet bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.KKTC'nin gayri safi milli hasılası 767.0 milyon dolar olup, ihracatı 68.5 milyon dolar, ithalatı 330.0 milyon dolardır. (1996 yılı verileri). Ekonomide önem arzeden sektörlerin başında %18.2 ile ticaret ve sanayi %13.5 tarım gelmektedir. Fert başına düşen milli gelir 4.156 dolara ulaşmıştır.Ciddi bir işsizlik sorunu yaşamayan KKTC'de çalışır nüfus 76.454'dür. Bu nüfus tarım, sanayi, inşaat ve kamu hizmetlerinde yoğunlaşmaktadır.

1963-74 yılları arasında Rum ablukası altında olan dış ticaret 1974 Barış harekatından sonra aktivite kazanmış, Cumhuriyetin ilânından sonra da hız kazanarak büyümüştür. Bugün KKTC 70 ülke ile dış ticaret yapmaktadır. 1995 yılı itibariyle ihracatın %30'unu Türkiye'ye, %54.2'sini Avrupa'ya, ithalatının %53.2'si Türkiye'den, %27.1 ise Avrupa Topluluğu üzerinden yapmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti dışındaki Türk Cumhuriyetleri ile ticarî ve siyasi faaliyetlerini artırma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır. Anayasa 5 Mayıs 1985 tarihinde yapılan halk oylaması ile kabul edilmiştir. Çok partili demokratik bir sisteme sahip olan KKTC, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı, lâik ve bağımsız bir devlettir.
Cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanlar kurulu ve parlamentosu olan KKTC'nin en büyük sorunu uluslararası tanınmadır.

Kıbrıs'ın Tarihi
Kıbrıs 1571'de Türk toprağı olmuştur. Fetihten hemen sonra, 2 Eylül 1572'de çıkarılan bir fermanla çoğu Karaman'dan bir kısmı da Antalya, Beyşehir, Seydişehir, Akşehir, Niğde, Ürgüp, Akdağ, Bozok kazalarından gönderilen 20.000 Türk Kıbrıs'a yerleştirilir. Ayrıca belli zamanlarda bazı sebeplerle çok sayıda Türk aşireti Kıbrıs'a sürgüne gönderilmiştir. Bunların adları Şamlu, Kara Hacılu, Eski Yürük, Kiseoğlu, Şeyhlü, Senedlü, Batralı, Çıblaklı, Gedikli, Toslaklı, Cirid ve Saçıkara'dır. Dirimlü ve Kaçar Halil aşiretlerinin adları da resmi belgelerde geçmektedir. Buselioğlu ve Şeyhlü aşiretlerinin ise Kıbrıs'a ulaşmadan geri döndükleri ve Anadolu içlerine yerleştikleri belirtilmektedir. Bu günkü Kıbrıs Türkleri, 16. yüzyılın sonlarında Kıbrıs'a yerleşen bu Türkler'in torunlarıdır. B u göç ve sürgünlerin sonunda 1777'de Türklerin sayısı Hıristiyanların sayısını 10.000 aşmıştır. 1878'de başlayan Kıbrıs'taki İngiliz hakimiyeti 1914'te ilhaka varır. 1923 Lozan Anlaşması'ndan sonra sayıları 300.000'i aşan Kıbrıs Türkü, Kıbrıs'tan Türkiye'ye iltica eder ve Silifke, Anamur, Antalya, Alanya gibi bölgelere yerleşirler. Aynı dönemde Kıbrıs Türkleri'nden bazıları da İngiltere'ye göçmüştür. Bu gün 50-60 bin civarında Kıbrıs Türkünün İngiltere'de yaşadığı tahmin edilmektedir. Kıbrıs'taki Türk nüfusu 1960'tan önce 120.000 olarak tespit edilmiş ve Türkler, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimine bu esasa göre iştirak etmişlerdi. 1963 yılında başlatılan jenosit ve uygulanan baskılarla Türkler'in bir kısmı İngilere'ye ve Avustralya'ya, çok az bir kısmı da Almanya'ya göç etmiştir. 1969 yılında yapılan nüfus sayımından en az 10.000 Türk'ün bu göç döneminde Ada'dan ayrıldığı anlaşılmaktadır. 1969 nüfus sayımında Türk nüfusunun Lefkoşe, Magosa, Larnaka, Limasol, Baf, Girne merkez ve çevresinde yoğunlaştığı görülmektedir. Son olarak 1989'da yapılan nüfus sayımına göre Kıbrıs'ta 162.676 Türk yaşamaktadır. Bu gün bu sayının 180.000'e ulaştığı tahmin edilmektedir. Yunan-Rum ittifakı Kıbrıs üzerindeki emellerinden hiç bir dönemde vazgeçmemiştir. 1955'te başlayan Ada'yı Rumlaştırma ve Yunanistan'a bağlama politikası 1974'ün 15 Temmuzunda durdurulmuş ve 15 Kasım 1983'te 3.335 km²'lik bir bölgede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. Başkenti Lefkoşe'dir. İdari açıdan Gazimagosa, Güzelyurt ve Girne olmak üzere üç kazası daha bulunmaktadır. Bütün bu gelişmelere rağmen Kıbrıs üzerinde oynanan oyunlar son bulmamıştır. Kıbrıs halen Türkiye'nin en başta gelen dış politika meselelerinden birini teşkil etmektedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazısı toplam 17467 defa okundu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | CoğrafyaKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Coğrafya