Türkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya

Türkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya
Türkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya Türkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya
Türkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya
Türkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya
Türkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya
Türkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya
Türkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya
Türkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya Türkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya
Türkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya
 
Türkiyede Sektörel Büyüme
Kategori : Coğrafya

Sektörel Büyüme Hızı   

Tarımın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı, 1960'lı yılların sonunda %30 civarında iken, 1990'lı yılların başlarında %15'lere gerilemiş- tir. Buna karşılık sanayinin payı, aynı dönemde %19'dan %25'in üzerine çıkmıştır. GSYİH'nın 1998 yılı sektörel dağılımı incelendiğinde, tarımın bir önceki yıl %15.8 olan payının %17.6'ya yükseldiği, sanayinin payının ise %21.9'dan %19.6'ya gerilediği görülmektedir. Sanayi katma değerinin GSYİH içerisindeki payında yaşanan düşüşte, iç talep yetersizliğinden kaynaklanan imalat sanayii üretiminde görülen azalma etkili olmuştur. Özellikle tekstil, gıda, kimya, metal, makine-teçhizat sektörlerinde üretim daralmaları yaşanmıştır.

Ülkede hizmet sektörü de dünya ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak milli gelir içindeki payını artırmıştır. Hizmet sektörünün GSYİH içindeki payı 1980 öncesi %50'nin altında iken, bu oran 1995 yılında %59.4, 1998 yılında ise %62.7'ye yükselmiştir. 2000 yılında hizmet sektörünün GSYİH içindeki payının %65 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Ticaret sektörü milli gelire katkı açısından tüm hizmet sektörleri arasında en hızlı gelişen alt hizmet sektörüdür. Turizm sektörünü de kapsayan ticaret alt sektörünün GSMH'ya katkısının artmasında, turizmin son yıllardaki hızlı gelişimi önemli rol oynamıştır. Ancak 1997 yılından başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel krizlerin, ticaret sektörü üzerindeki etkisi 1998 yılında kendini hissettirmiş; 1997 yılında %11.2 olan sektörün büyüme hızı, 1998 yılında %1.2'ye gerilemiştir. Hizmetler sektörünün yaklaşık %10'luk bir kısmını oluşturan inşaat alt sektörü de küresel krizlerden önemli ölçüde etkilenmiştir. 1998 yılında gerek verilen yapı ruhsatları gerekse yapı kullanma izin belgelerinde önemli oranlarda azalmalar meydana gelmiştir.
Türkiyede Sektörel Büyüme yazısı toplam 6872 defa okundu
Türkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Türkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya
Türkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | CoğrafyaTürkiyede Sektörel Büyüme | Coğrafya