Türkiyede Ticaret | Coğrafya

Türkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | Coğrafya
Türkiyede Ticaret | Coğrafya Türkiyede Ticaret | Coğrafya
Türkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | Coğrafya
Türkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | Coğrafya
Türkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | Coğrafya
Türkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | Coğrafya
Türkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | Coğrafya
Türkiyede Ticaret | Coğrafya Türkiyede Ticaret | Coğrafya
Türkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | Coğrafya
 
Türkiyede Ticaret
Kategori : Coğrafya

Dış Ticaret   

Türkiye'nin ihracatında 1980'li yıllarda önemli bir yapı değişikliği ortaya çıkmıştır. Tarım ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı, 1970'de %75 ve 1980'de %57 gibi çok yüksek düzeylerde iken, 1998 yılında %18.7 olmuştur. Sanayi ürünleri ihracatının payı ise 1970'deki %18 ve 1980'deki %36 düzeylerinden hızlı bir şekilde artarak 1998 yılında %77.4'e yükselmiştir. Ayrıca 1980 sonrası dönemde imalat sanayii ihracatının ürün birleşiminde de tarıma dayalı olmayan sanayiler lehine bir değişim ortaya çıkmıştır. Bu gelişme Türkiye'nin ekonomik yapısında gerçekleşmekte olan "sanayileşme yönünde yapısal değişim" olgusuyla da uyumlu bulunmaktadır.

Türkiye'de ithalatın yapısına bakıldığında ekonomik kalkınma ve sanayileşme çabalarının doğal bir sonucu olarak 1990'lı yıllarda yatırım ve hammadde ithalatı payının yıllık ortalama %85'in üzerinde olduğu görülmektedir. Son yıllarda izlenen liberal politikaların sonucunda, Türkiye'nin ithalatında tüketim mallarının payı da hızla artmaya başlamıştır. 1980'li yılların başlarındaki %2 gibi çok küçük bir düzeyden, 1985 yılından itibaren %8-9 seviyelerine ve 1990'lı yıllarda da ortalama %12'nin üzerine çıkmıştır. Türkiye bazı mallar itibariyle dünya ticaretinde ön sıralardadır. Hazır giyim, tütün, bazı metaller, meyve ve kabuklu yemişler gibi ürünlerde dünya ihracatındaki payı %5-10 arasında değişmektedir. Türkiye geleneksel olarak OECD ülkeleriyle daha fazla ticaret yapmaktadır. OECD ülkeleri 1998 yılında Türkiye'nin ihracat ve ithalatında sırasıyla %62.9 ve %72.9 oranlarında pay almışlardır. OECD içinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri önemli bir yer tutmaktadır. 1997 yılında %46.6 olarak gerçekleşen AB ülkelerinin toplam ihracat içindeki payı, 1998 yılında %50'ye yükselmiş ve 13.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl AB ülkelerinden yapılan ithalat ise ülkenin toplam ithalatının %52.4'ünü oluşturmuştur. Görüldüğü gibi OECD ve AB ülkeleri Türkiye'nin dış ticaretinde önemli ve kalıcı bir yere sahiptir.

İhracat ve İthalat
   
Ülkede ihracatın ithalatı karşılama oranı 1990'lı yıllar boyunca %50'liler civarında gerçekleşmiş, 1994 krizi  sırasında %77.8'e yükselmiştir. 1995 yılında %53.5 oranında artan ithalat, ithalatın ihracatı karşılama oranını %60.6'ya düşürmüştür. 1996 yılında da devam eden bu eğilim sonucunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı %53.2 olarak gerçekleşmiştir.
1997 yılında %54.1 olan bu oran, 1998'de ithalatın azalması ve ihracatın artması sonucunda %58.7'ye yükselmiştir.
Türkiyede Ticaret yazısı toplam 10979 defa okundu
Türkiyede Ticaret | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Türkiyede Ticaret | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türkiyede Ticaret | Coğrafya
Türkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | CoğrafyaTürkiyede Ticaret | Coğrafya