Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya

Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya
 
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri
Kategori : Coğrafya

Dış Ekonomik ilişkiler ve Ödemeler Dengesi  

İkinci Dünya Savaşından sonra, uluslararası ticaret devamlı olarak dünya ekonomisindeki büyümenin üzerinde bir performans göstermiştir. 1990-1995 yılları arasında dünya üretimi yıllık ortalama olarak % 2 artarken, dünya ticareti %6.2 oranında büyümüştür. Bu hızlı büyümenin en önemli nedeni ülkelerin giderek ticareti serbestleştirmeleri ve bu yöndeki müzakerelere ağırlık vermeleridir. Bu gelişmelerin sonucunda, sanayileşmiş ülkelerin ithalata uyguladığı vergiler, 1950'li yıllarda % 40'lar civarında iken, bugün % 3-4'ler seviyesine gerilemiştir. Dünyanın diğer bölgelerinde de aynı yöndeki politikalar ağırlık kazanmıştır. Türkiye de ithalat vergilerini Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin uyguladığı seviyelere çekmeye çalışmış ve 1995 yılında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmıştır.

1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye ve AB ülkeleri arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması sonucunda, AB ülkeleri ile yapılan sanayi malları ticaretinde tüm korumalar kaldırılmış, diğer ülkeler ile olan ticarette de AB'nin Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum dış ticaret dengesinin 1996 yılında bir miktar bozulmasına neden olmakla birlikte, 1997 yılında ihracat %13 oranında artarak 26.2 milyar dolara, ithalat ise %11.3 oranında artarak 48.6 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı yıl dış ticaret hacmi 74.8 milyar dolar, dış ticaret açığı da 22.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nitekim Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından 1997 yılında yayımlanan "Dünya Ticaretindeki Gelişmeler" adlı rapora göre, Türkiye dış ticaret hacmi en hızlı artan ve böylece dış ticaret dinamizmi en yüksek olan dünyanın 21 ülkesi arasında yer almıştır.

1998 yılında dış talepte bölgesel olarak yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle, bir önceki yıl hızlı bir gelişme gösteren ihracat artış hızı yavaşlamış; % 2.7 oranında bir artışla 26.9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. ithalat ise gerek iç talepteki daralma ve ekonomide yaşanan durgunluk gerekse petrol fiyatlarındaki büyük oranlı gerileme nedeniyle % 5.4 oranında azalarak 45.9 milyon dolara düşmüştür. İthalat ve ihracatta görülen azalmalar neticesinde dış ticaret hacmi de %2.6'lık bir azalma göstererek 72.9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise bir yandan ithalatın gerilemesi diğer yandan da ihracattaki artış oranının nispeten düşük kalması sonucunda %15 oranında azalarak 18.9 milyon dolara inmiştir.

Türkiye'nin 1998 yılı dış ticaretini özellikle ihracatını değerlendirirken dünya ekonomisinde yaşanan olumsuz gelişmelerin etkilerinin gözönünde bulundurulması gerekmektedir. çünkü 1998 yılında temel olarak maliyet gelişmeleri ve döviz kuru politikaları açısından rekabet gücünü ciddi boyutta etkileyebilecek olumsuz bir gelişme görülmemekle beraber, dış talepteki daralma ihracattaki artışın % 2.7'de kalmasına yol açmıştır.
Türkiye'nin ihracat pazarlarında rakip ülkeleri olan Uzakdoğu ülkelerinin paralarının yüksek oranlarda değer kaybetmesi de başta tekstil ve konfeksiyon olmak üzere bazı sektörlerin ihracat performansını olumsuz yönde etkilemiştir. Yine özellikle demir çelik sektörünün ana pazarını oluşturan bu ülkelerin talebindeki daralma, adı geçen sektörün ihracatını ciddi bir şekilde aşağıya çekmiştir. Türkiye'de ihracat çeşitli şekillerde teşvik edilmektedir. Son yıllarda parasal teşvikler yerini üretim ve yatırım safhasındaki teşviklere bırakmıştır. Bu çerçevede Türk Eximbank aracılığı ile ihracatçıya kredi, garanti ve sigorta desteği sağlanmaktadır. Geniş anlamda bir ihracat teşvik aracı olarak, 1980 sonrasında ihracatta bürokratik formaliteler azaltılmış ve basitleştirilmiştir.
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri yazısı toplam 9255 defa okundu
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya Sayfayı Yazdır    Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya Arkadaşına Gönder

Bağlantılı Yazılar
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya
Türkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | CoğrafyaTürkiyenin Dış Ekonomik Ilişkileri | Coğrafya